artikel

Hoe radarsensoren ons rijdend leven makkelijker maken

Techniek 1154

Iedereen kent ze wel: rijhulpsystemen in de auto. Systemen met radarsensoren die ons rijdend leven makkelijker, comfortabeler en veiliger moeten maken. Welke toepassingen kennen we inmiddels, wat is er verkrijgbaar en wat is de link met diagnose?

Hoe radarsensoren ons rijdend leven makkelijker maken

Bij het begrip ‘radar’ denk je misschien in de eerste plaats aan de lucht- of scheepvaart. Daar zijn deze systemen al jaren bekend en bewezen. ‘Radar’ is de afkorting van ‘Radio Detection and Ranging’ en betekent vrij vertaald ‘radiodetectie en afstandsmeting’. Dit wil zeggen dat een radartoestel gebundelde elektromagnetische golven in lichtsnelheid zendt, de zogenaamde primaire signalen. Als deze golven op een object stoten, worden ze als echo’s (secundaire signalen) gereflecteerd en door het systeem ontvangen en geanalyseerd. In de analyse-elektronica van het systeem kunnen dan richting, afstand en snelheid worden bepaald.

Toename in systemen met radarsensoren

Radarsensoren worden gebruikt voor afstandsmeting in bestuurdersassistentiesystemen aan voor- en achterzijde. Systemen als Adaptive Cruise Control zijn al enige jaren gemeengoed in veel moderne voertuigen. In het kader van de verdere vergroting van de veiligheid en het voorkomen van ongevallen, zijn ook systemen aan de achterzijde steeds meer in de spotlight komen te staan. Omdat in het algemeen de interesse en ontwikkeling is toegenomen, is het onderwerp radarsensoren niet alleen maar weggelegd voor merkgarages maar zullen ook universele garages er steeds meer mee te maken krijgen.

Toepassingen van deze sensoren

De meest veel voorkomende toepassingsgebieden zijn:

  • Bewaking van de dode hoek: waarschuwt de bestuurder als er een ander voertuig in zijn dode hoek zit.
  • Lane assist: zorgt ervoor dat de bestuurder op een veilige manier van rijstrook kan wisselen.
  • Precrash-systeem achterzijde: dit systeem observeert van achteren naderende voertuigen en activeert bij acuut botsingsgevaar. veiligheidsmaatregelen, zoals airbags en autogordels.
  • Uitparkeerassistent: deze assistent waarschuwt de bestuurder bij het uitparkeren voor naderende voertuigen.
  • Voertuig-uitstapassistent: dit systeem bewaakt het bereik rechts en links van de voertuigdeuren, zowel aan bestuurders- als aan bijrijderszijde, voor en achter.

Pionier in radarsensoren

Hella produceert al meer dan tien jaar radarsensoren in het bereik van 24 GHz-smalband. Al in 2005 paste het bedrijf de eerste generatie 24 GHz-radarsensoren seriematig toe. De sensoren zijn geschikt voor inmiddels welbekende functies zoals herkenning van de dode hoek, lane assist en hulp bij achteruit uitparkeren.

De radarsensor registreert snelheids-, hoek- en afstandsinformatie van objecten in een bereik tot 70 meter achter het voertuig en analyseert deze. Al vanaf de eerste generatie wordt hier de modulatiemethode LFMSK (Linear Frequency Modulation Shift Keying) gebruikt. Met behulp van deze methode kunnen afstand en relatieve snelheid van meerdere doelen met slechts één signaal (chirp) worden geregistreerd en bepaald.

In de derde radargeneratie wordt een verder ontwikkelde FMvariant gebruikt, waarbij de modulatiebandbreedte is beperkt tot max. 200 MHz. Het systeem werkt met een gemiddeld zendvermogen van 13 dBm (EIRP) in een frequentieband tussen 24,05 en 24,25 GHz. De hieruit resulterende ruimtelijke resolutie van 0,75 m is geschikt voor de gerealiseerde achterzijde-functies. Voor de hoekbepaling wordt hier de monopuls-methode gebruikt. Het systeem voert op basis van specifieke signaalverwerkingsmethoden een fasevergelijking uit van de radarreflexies via de verschillende ontvangstvertakkingen.

In de vierde generatie radarsensoren is een extra veiligheidsfunctie geïntegreerd: de uitstapassistent. Daarmee kunnen gevaarlijke situaties zoals voorbij rijdende voertuigen vroegtijdig, vóór het uitstappen worden herkend en de inzittenden worden gewaarschuwd.

Goede diagnose en kalibratie onmisbaar

De systeemfuncties van bijvoorbeeld een rijstrookwisselassistent worden constant bewaakt. Optredende fouten worden in het foutgeheugen van de regeleenheid geregistreerd en kunnen met een diagnoseapparaat worden uitgelezen. Naargelang het systeem kunnen nog andere parameters worden weergegeven en worden geraadpleegd om fouten op te sporen.

Om een veilige werking van een rijstrookwisselassistent te garanderen, moet deze na de volgende werkzaamheden worden aangepast:

  • Als een of beide regeleenheden zijn vervangen.
  • Als er reparatiewerkzaamheden aan de carrosserie aan de achterzijde zijn uitgevoerd.
  • Als er een verandering van de positie van de achterbumper is uitgevoerd.
  • Bij verandering van de montagepositie van de regeleenheden door montage en demontage.

Om het systeem te kalibreren, zijn behalve een diagnoseapparaat ook een Doppler-generator en een kalibratieplaat nodig. De testinstrumenten worden volgens de voorschriften van de fabrikant achter het voertuig uitgelijnd. De Doppler-generator simuleert een zich bewegend object. Het kalibratieproces wordt door het diagnoseapparaat gestart en volgens de vastgelegde werkstappen uitgevoerd. Binnen dit volautomatische proces herkent de regeleenheid de vereiste correctiewaarden uit de werkelijke en gewenste positie en slaat deze voor toekomstige afstandsmetingen op.

OE-competence meets diagnostics

Omdat Hella OE-leverancier is van radarsensoren en tevens met Hella Gutmann Solutions een uitgekiend assortiment heeft aan diagnose en kalibratie apparaten, zijn parts en tools uitstekend op elkaar ingespeeld. De combinatie van het gebruik van onze radarsensoren, de diagnose stellen via een mega macs tester en het kalibreren met onze beproefde CSC-Tool zorgt ervoor dat je altijd een maximaal resultaat boekt in de werkplaats.

Voor meer uitgebreide info over radarsensoren, diagnose tools, concrete probleemoplossingen maar ook online trainingen, ga naar www.hellatechworld.nl.

Dit artikel is gesponsord door Hella. 

Reageer op dit artikel