Vakgarage groeit ondanks corona

Vakgarage groeit ondanks corona

Met de komst van corona zag het er eventjes heel somber uit voor autobedrijven. Maar nu we een maand of acht ervaring hebben met corona, blijken de universele bedrijven het heel aardig te doen. Vakgarage constateert zelfs dat de groei van het aantal franchisenemers gewoon doorzet. Hoe kan dat?

Corona heeft wel degelijk een invloed op het autobedrijf, maar die invloed is niet altijd slecht. "Iedereen merkt dat er minder files staan, maar het is nog best druk op de weg. Het spreiden van werk lukt dus nu wel en het werk gaat gewoon door." Aan het woord is Vishal Durgaram, voorzitter van Stichting Vakgarage. Volgens hem is de invloed van corona op de universele autobedrijven beperkt.

Nu moet je dus wel met digitale leads aan de gang”

"Het is logisch dat iedereen in deze tijden kritisch kijkt of we nog wel op de juiste manier aan het werk zijn. Paul de Vries roept al jaren over het belang van digitale leadopvolging. Desondanks was lang niet iedereen daar actief mee, maar door corona kwam er plotseling niemand meer in de showroom. Nu moet je dus wel met digitale leads aan de gang. De bedrijven die dat goed oppakken hebben dit jaar goede zaken gedaan."

Corona geen spelbreker

Opvallend is die beperkte invloed van corona volgens Vishal Durgaram nou ook weer niet. "We weten dat het universele kanaal altijd minder last heeft van een crisis, dan het dealerkanaal. Onderhoud gaat altijd door. Veel universele bedrijven doen het mede dankzij de APK goed - of in ieder geval minder slecht dan dealers - en dat blijft nog wel even zo.

Ook de brandstofmotoren blijven nog een hele tijd bij de Vakgarages binnenkomen. Wanneer de elektrificatie komt zal dat via de leasemaatschappijen gebeuren, maar ook daar doen ze het goed. We krijgen nog steeds meer gestuurd onderhoud binnen, want leasemaatschappijen proberen ook in deze tijd zo efficiënt mogelijk het onderhoud onder te brengen. Die ontwikkelingen liepen al en zetten zich tijdens corona gewoon door."

Vakgarage

Vakgarage groeit

Vakgarage is de op één na grootste formule van Nederland en heeft er ook dit jaar weer franchisenemers bij gekregen. Vishal Durgaram: "Ondanks dat het een raar jaar is hebben veel bedrijven zich bij ons aangesloten. Eigenlijk meer dan verwacht; het gaat heel goed." Nou was dat ook wel een beetje te verwachten. In 2012 waren er tweeduizend autobedrijven bij een formule aangesloten. In 2018 waren dat er al meer dan drieduizend, nu zijn het er al 3,5 duizend en dat aantal stijgt nog elke week.

De reden is duidelijk: schaalvergroting en de noodzaak tot samenwerking zijn onomkeerbaar. In het nieuwste Rosa BOVAG-onderzoek staat Vakgarage op een gedeelde tweede plaats met een rapportcijfer van 8,4. Vishal Durgaram: "We kijken naar de verbeterpunten en zetten elk jaar een enquête op om de behoeftes te onderzoeken. Dat doen we heel serieus, zodat we eventuele aandachtspunten snel glad kunnen strijken."

Wisselen van formule

Opvallend is dat de groei van het aantal franchisenemers niet alleen veroorzaakt wordt door de aanwas van autobedrijven die nog nooit bij een formule waren aangesloten, maar ook steeds vaker van autobedrijven die van formule wisselen. Vishal Durgaram: "We zien dat autobedrijven met een minder veeleisende formule beginnen. Daar kunnen ze met een lage omzet toch aan deelnemen. Wanneer ze doorgroeien kiezen ze na een paar jaar voor een concept zoals Vakgarage."

Dealerbedrijven hebben het lastig en kijken naar andere verdienmodellen”

Andere autobedrijven die nu naar Vakgarage toekomen zijn ex-dealers of nog actieve merkdealers. "Dealerbedrijven hebben het op dit moment lastig en kijken ook naar andere verdienmodellen."

Gebiedsbescherming

Vakgarages hebben een gebiedsbescherming van 2,5 km rondom hun bedrijf. Het uitgangspunt is dat iedere automobilist binnen een kwartier bij een Vakgarage terecht moet kunnen. Er zijn nu 335 Vakgarages en Vishal Durgaram denkt dat er nog zeker ruimte is voor groei. Vooral in grootstedelijke gebieden, zoals in het centrum van Amsterdam, en in het oosten van het land is nog ruimte.

Dit artikel is gesponsord door Vakgarage