'Zelfs als je veilig werkt, kan het een keer misgaan'

Bij CarProf Valentijn is Carissa Valentijn verantwoordelijk voor de boekhouding en de administratie. Naast haar dagelijkse werkzaamheden is ze ook een van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van het onafhankelijke autobedrijf. “Natuurlijk hoop je dat er nooit iets ernstigs gebeurt. Maar als het gebeurt, zijn we goed voorbereid.”
Het team van Valentijn.

Binnen jullie bedrijf hebben opvallend veel mensen een BHV-diploma. Waarom is dat?

“Toen Adrie het bedrijf begon, hebben we samen een BHV-training gedaan. Volgens de regelgeving hebben we genoeg aan twee BHV’ers. Maar we hebben inmiddels negen medewerkers, en dan is het handig als er meer mensen zijn die in een noodsituatie eerste hulp kunnen verlenen.

Op dit moment hebben vier van de negen een BHV-diploma op zak. Ook buiten het bedrijf is een BHV-diploma handig. Het is fijn als je iemand anders kan helpen. Wij zien BHV als onderdeel van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.”

Hebben jullie wel eens eerste hulp moeten verlenen?

Calamiteiten voorkomen is beter dan omgaan met de gevolgen

“Noodgevallen komen gelukkig niet vaak voor. Maar als het dan toch een keer misgaat, is het een voordeel als je weet hoe je moet handelen. We hebben meegemaakt dat een buurman hier op het bedrijventerrein het topje van zijn vinger had gezaagd. Toen hij hier binnenliep, schoten we niet in de stress. Adrie ging meteen in de BHV-stand en heeft hem direct geholpen.”

Zoals Adrie in een eerder interviewvertelt, besteden jullie bovengemiddeld veel aandacht aan veilig werken. Wat heb je daar aan in een noodsituatie?

“Veilig werken zit er bij ons echt ingebakken. We geven er samen met het team regelmatig aandacht aan. We spreken elkaar aan als we zien dat iemand iets doet wat niet veilig is. Zelfs dan zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Tijdens het controleren van de wielophanging van een auto kwam een van onze autotechnici klem te zitten. Het gevolg: een gebroken arm. Gelukkig is hij volledig hersteld, maar dat heeft negen maanden geduurd. We hebben strenge maatregelen getroffen zodat het niet nog een keer kan gebeuren.”

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een belangrijk onderdeel van de werkveiligheid. Hoe hebben jullie de RI&E ingericht?

“In de werkplaats zijn alle ontsnappingsroutes, nooduitgangen en EHBO-dozen duidelijk met borden gemarkeerd. Op verschillende plekken zijn oogdouches en Persoonlijke Beschermingsmiddelen aanwezig. Voor de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie werken we met een digitaal systeem. Een digitale RI&E is altijd actueel. We leggen elke verandering in het bedrijf vast in het systeem en we stellen actiepunten in. We krijgen automatisch een herinnering als we iets moeten controleren.”

Behalve BHV’er ben je ook preventiemedewerker. Wat houdt dat in de praktijk in?

“Ik loop regelmatig een rondje door de werkplaats om te kijken of alles in orde is. Bijvoorbeeld of iedereen de voorgeschreven PBM’s gebruikt en of het gereedschap niet op de vloer rondslingert.

Een BHV-diploma hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gelukkig gaat dat eigenlijk altijd goed. Iedereen let er op. Het is een veilig idee dat we veel BHV’ers hebben, maar het is nog fijner als we onze BHV-kennis niet in de praktijk hoeven te brengen. Daarom besteden we veel aandacht aan preventie. Een calamiteit voorkomen is beter dan omgaan met de gevolgen. ”

Veilig werken: bedrijfshulpverleners en preventiemedewerkers

Hoe staat het met de veiligheid in jouw bedrijf? In noodgevallen zijn bedrijfshulpverleners onmisbaar. Maar het is nog beter om onveilige situaties te voorkomen. In een bedrijf met medewerkers is dat de verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker. Op de website van OOMT vind je hier alle informatie over.

Dit artikel is gesponsord door onze partner OOMT. Lees ook van OOMT: