Turbo-problemen: van foutcode naar oplossing

Turbo-problemen: van foutcode naar oplossing
Een foutcode stelt nog geen diagnose. Dit wel: zie de zwarte aanslag bij de hefboom van de VNT verstelling. Wijst op uitlaatgas lekkage, waarschijnlijk ernstige vervuiling van het VNT mechanisme.

Diverse OBD foutcodes wijzen naar de turbo, zoals P0299. Underboost, te lage turbodruk. En nu? Nieuwe turbo, op hoop van zegen? Of je belt de experts van Turbo’s Hoet, die graag helpen de ware oorzaak op te sporen. Lang niet altijd, vaak zelfs is dat niet een defecte turbo. Wat dan wel?

Ook niet zeldzaam, in de ervaring van Turbo’s Hoet helpdesk, komt de code P2563 naar voren. Signaal van de positiesensor drukregeling onwaarschijnlijk, voornamelijk bij VNT turbo’s. De verstelling van zo’n turbo werkt niet goed. Wat dan meestal niet aan de sensor op de verstelling ligt, maar iets in de verstelling zelf, of de aansturing hiervan.

Vaak komt dat door een probleem in de aansturing of vervuiling van de overdrukregeling, die buiten de turbo zijn oorzaak heeft. Al kan het wel zijn dat daardoor de sensor uiteindelijk ook beschadigt, maar alleen de sensor vervangen gaat het probleem nu logischerwijs niet verhelpen.

Laaddrukregeling stap voor stap

Terug naar code P0299, als voorbeeld hoe je nu een diagnose kunt bereiken. De turbodruk blijft te laag, waaraan kan dat liggen? Niet meteen de turbo demonteren, om te bekijken of je daarin schade ziet. Dat is pas de laatste uitweg, als andere oorzaken zijn uitgesloten. Hoe doen we dat?

Er is overigens een hele reeks verwante foutcodes die verwijzen naar een probleem met de turbodruk. P2262, p2263, p0235,0236, 0238, 0239 wijzen daar alle naar, maar geven (zoals zoveel foutcodes) geen directe aanwijzing welk onderdeel dit probleem veroorzaakte. Die oorzaak moet de autotechnicus zelf systematisch opzoeken. Daarbij kan Turbo’s Hoet helpen.

  • Wordt de turbo aangestuurd, zodat hij druk kan opbouwen? Is er een elektronisch signaal naar de actuator? Of laat de tester dat signaal sturen en kijk of de actuator beweegt.
  • Meestal werkt hij op vacuüm, controleer op lekkage van de actuator, en daarna verder terug in het vacuümsysteem. Is de pomp goed, het magneetventiel, de aansturing daarop?
  • Check ook zeer nauwkeurig de vacuüm leidingen op lekkage. Voor de hand ligt dat dit het beste gaat met een rookmachine, het kan om kleine lekjes en scheurtjes in een slangetje gaan.

Rookmachine zeer nuttig

Is dit allemaal in orde, dan moet de drukzijde nog onderzocht worden.

  • Kan de turbo vrij aanzuigen door een schoon luchtfilter? Zit er geen lek in de drukleiding naar de tussenkoeler, is die koeler zelf niet lek? Dat moet om zeker te zijn op druk getest worden, waarvoor wederom een rookmachine zeer van pas komt.

Wat kan er nog meer aan de hand zijn?

  • De turbine moet normaal op snelheid kunnen komen, zonder tegenwerking door een gestremde uitlaatgasafvoer. Geen verstopt roetfilter, of geblokkeerde katalysator? Sporen van uitlaatgaslekkage kunnen dit verraden.
Signaal positiesensor onwaarschijnlijk bij een verstelbare turbo: P2563. Ligt meestal niet aan de sensor, maar aan vervuiling in het verstelmechanisme, en mogelijk daardoor slijtage in de verstelling.

Herhaal de lektest aan drukzijde als nu nog geen defect is gevonden. Let nog scherper op kleine lekkages, die bij maximale turbodruk grote gevolgen kunnen hebben. Geen poreuze slangen, echt geen lek bij de tussenkoeler?

Als de turbo echt stuk is

  • Heeft de turbo een waste gate uitgang, dan kan daar speling op zitten. Sluit de waste gate klep niet meer goed, dan verliest de turbo natuurlijk druk.
  • Bij benzinemotoren is er een omloopklep, de dumpvalve, gestuurd door een membraan. Is dit membraan lek, dan werkt de omloop niet goed. Die moet zorgen dat de turbo bij abrupt gas loslaten niet sterk vertraagd wordt, en bij opnieuw gasgeven traag weer druk opbouwt.

Tip van de Turbo’s Hoet experts: met name de Ford Ecoboost 1.6 is gevoelig voor dit probleem. Kijk, daar heb je wat aan, als een ervaringsdeskundige bij een bepaald motortype op een bekend zwak punt kan wijzen, waarop je dan meteen kunt controleren.

Veel foutcodes wijzen naar de turbodruk en drukregeling, maar niet naar een diagnose. Turbo’s Hoet kan helpen om de diagnose te stellen, Turbopartners kunnen daarvoor een uitgebreide kennisbank raadplegen.

Nu is het weer niet zo dat turbo’s zelf nooit stuk gaan. In dat geval kan Turbo’s Hoet helpen een diagnose af te leiden uit analyse van een echt kapotte turbo. Te weinig of verkeerde smering? Teveel vuil? Overtoeren? Dit zet ook weer op het spoor van mogelijke oorzaken buiten de turbo die verholpen moeten worden. Op je gezondheid, turbo!

Dit artikel is gesponsord door Turbo’s Hoet.

Gaat data-overdracht uit de auto ooit de fysieke APK vervangen? “Misschien wel”, denkt RDW-beleidsmedewerker Geert Konings, “maar niet in de komende dertig jaar.”

Auto’s veranderen, de wereld verandert, dus de APK moet mee. Maar hoe? Hoe ziet de toekomst van de APK eruit? Welke nieuwe eisen mogen we verwachten?...