APK populair op mbo's

APK populair op mbo's

Wie een toekomst in de autobranche zoekt, kan niet om de APK heen. Op het mbo kijken veel studenten uit naar de lessen over APK en daarom is het keuzedeel 'Voorbereiding APK keurmeester' heel populair. Om de docenten te ontlasten heeft APK Keurmeester bv het lesmateriaal online gezet.

Speciaal voor het mbo ontwikkelde APK Keurmeester bv de ‘Voorbereiding APK keurmeester’ (K0737 keuzedeelnummer). Mbo-studenten kunnen eenvoudig via www.keuzedeelapkkeurmeester.nl kennismaken met APK en zich verdiepen in zaken waar ze als toekomstig APK keurmeester mee te maken krijgen. Deze online opleiding is minder intensief dan de opleiding tot APK keurmeester, maar heeft wel dezelfde structuur en kent dezelfde aandachtspunten. Inclusief aandacht voor lastige thema’s, zoals remmen en roestberekeningen. De studenten zijn er enthousiast over en de mbo’s scoren er goed mee.

Vier opleidingen

Voor het mbo mag het keuzedeel ‘Voorbereiding APK keurmeester’ (K0737 keuzedeelnummer) gebruikt worden in vier opleidingen:

  • Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen;
  • Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen;
  • Eerste autotechnicus/Eerste bedrijfsautotechnicus;
  • Technisch specialist (bedrijfsauto’s en personenauto’s).

APK Keurmeester bv geeft de lessen online, want van (toekomstige) werknemers wordt immers verwacht dat ze goed kunnen omgaan met digitale systemen, dat ze in staat zijn digitaal informatie te verzamelen én dat ze online samenwerken. Het keuzedeel ‘Voorbereiding APK keurmeester’ maakt studenten volledig digitaal vaardig.

Enthousiasme

Het is voor mbo’s interessant om dit keuzedeel aan te bieden, vanwege het enthousiasme van de studenten voor APK. Voor docenten kunnen lessen over APK soms heel specifiek zijn en daarom zijn de digitale lessen ook voor hen ideaal. Zij kunnen zich bezighouden met het proces en de structuur, terwijl APK Keurmeester bv alles van dit keuzedeel regelt met betrekking tot de opleidingsstructuur, blokken, urenverantwoording, voortgangsoverzichten, casussen/opdrachten BPV, certificaten en afsluitende toetsen. APK Keurmeester bv geeft ook gastlessen, zodat het onderwerp bij de studenten écht gaat leven.

Studenten zijn er gek op en mbo’s scoren er mee”

De docenten houden goed overzicht op de voortgang van hun studenten, want ze krijgen bericht zodra een student één van de zes blokken van een keuzedeel heeft afgerond. Het keuzedeel start met blok 1 procedures en moet doorlopen worden voordat gestart kan worden met blok 2 remmen. Daarna volgen blok 3 roestschade, blok 4 onderstel, blok 5 verlichting en blok 6 milieu.
Elk blok wordt afgesloten met een toets en na blok 6 volgen de theorie- en de praktijktoets (BPV beoordeling).

Keurmeester ambitie

Het enthousiasme voor APK is bij veel mbo-studenten vaak zo groot, dat ze na het examen ook echt APK keurmeester willen worden. APK Keurmeester bv kan ook die opleiding aanbieden, in samenwerking met het mbo of de werkgever.

Dit artikel is gesponsord door APK Keurmeester bv.