Corona: Welke noodmaatregelen zijn er en hoe vraag je die aan?

Corona: Welke noodmaatregelen zijn er en hoe vraag je die aan?

Het coronavirus is niet alleen een enorme bedreiging voor de gezondheid, ook onze economie krijgt rake klappen. Ook in de autobranche. Werkplaatsen staan minder vol en de verkoop van auto's is ingestort. De overheid biedt een uitgebreid pakket aan noodmaatregelen om banen en inkomen van werknemers, ZZP-ers en ondernemers te beschermen. Welke maatregelen zijn er, wanneer kom je er voor in aanmerking en waar moet je zijn voor een regeling?

Dossier: coronavirus en het autobedrijf

In het AMT Coronadossier lees je alles over de invloed van het coronavirus op het autobedrijf.

Naar het dossier

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Een ondernemer die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

De NOW is de vervanger van de regeling werktijdverkorting. Ondernemers die al een aanvraag werktijdverkorting hadden gedaan, gaan automatisch mee in de nieuwe regeling. Je hoeft dus niet opnieuw een NOW-aanvraag te doen.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Vanmorgen heeft minister Koolmees bekend gemaakt dat het UWV er naar streeft om vanaf 6 april aanvragen in behandeling te kunnen nemen. Het UWV betaald na de aanvraag binnen vier weken een voorschot uit.

Vragen over de regeling? Lees hier de meest gestelde vragen op de site van de Rijksoverheid.

NOW aanvragen doe je via het UWV. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de site van het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling, kunnen een aanvraag doen bij hun woongemeente. De regeling gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in en zal (vooralsnog) tot 1 juni gelden.

Vragen over de Tozo-regeling of weten of je in aanmerking komt? Hier vind je alle informatie.

In deze infographic wordt de aanvraagprocedure duidelijk uitgelegd

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0 procent. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Alle corona-informatie en -regelingen van de Belastingdienst vind je hier.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemers die problemen ondervinden bij het krijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt het ministerie van Economische zaken zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).

Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet wil alle garantieruimte verstrekken die nodig is.

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de Go-regeling, kunnen hiervoor bij hun kredietverstrekker terecht.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent.

Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Op de site van Qredits vind je meer informatie over de regelingen, de coaches en het aanvragen van een nieuw of aanvullende krediet.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van horeca en annuleringen in de reisbranche.

Inkomsten die moeilijk kunnen worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet wil deze bedrijven ondersteunen via een eenmalige uitkering van € 4000,- . Via de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan je bekijken of jouw bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling en vervolgens een aanvraag doen.

Deze regeling is door het kabinet uitgebreid en ook non-food bedrijven komen in aanmerking. Welke dat specifiek zijn is op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie over de regeling en een overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen vind je op de site van de RVO.

Informatie over de aanvraagprocedure, benodigde documenten en een directe link naar het aanvraagloket vind je hier.