nieuws

VACO-petitie dringt aan op juiste bandencontrole in APK

Werkplaats & Onderhoud 1669

De Nederlandse APK-wetgeving is niet conform de Europese APK-Richtlijn. Dat gaat ten koste van de verkeersveiligheid. VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, vroeg daarom de Tweede Kamer met een petitie om de Europese wetgeving te respecteren. Dat kan resulteren in uitgebreidere controle van banden.

VACO-petitie dringt aan op juiste bandencontrole in APK

Veel automobilisten lopen onbewust gevaar doordat zij op banden rijden die ongeschikt zijn voor hun voertuig. Binnen de huidige APK wordt hierop niet gecontroleerd. Dat is een slechte zaak voor de verkeersveiligheid. Terwijl dit juist hoog op de politieke agenda staat. Autobanden zijn in de eerste plaats een veiligheidsproduct. Dat vraagt om een strengere controle tijdens de APK.

De Europese Unie heeft dat erkend met de huidige Europese ‘APK-Richtlijn’, waarin banden de aandacht krijgen die ze verdienen. VACO (de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche. Actief in alle sectoren van de branche.) roept de politiek op om de APK-regelgeving op dit punt aan te passen, in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Sanctie: APK-afkeur

De Petitie ‘Bandencontrole in de APK’ is door VACO overhandigd aan de Tweede Kamer.

‘Europa’ schrijft voor dat banden gecontroleerd moeten worden op de belastingindex, het snelheidssymbool en de E-keur (voldoen de banden aan de minimale Europese kwaliteitseisen?). Banden die niet voldoen moeten volgens de Europese regels tot APK-afkeur leiden. In tegenstelling tot andere Europese landen, heeft Nederland deze controlepunten niet overgenomen in de APK-wetgeving.

Onverantwoord

“Dat is onverantwoord”, benadrukt de Algemeen secretaris van VACO, Tim van der Rijken. “Wie op verkeerde banden rijdt, neemt een risico. Een ongeval is vaak het gevolg van een combinatie van factoren, maar uit Duitsland weten we dat banden daarin helaas nog al te vaak een belangrijke rol spelen. Vandaar dat de controle op banden daar ook al lange tijd veel strenger is dan bij ons.” Van der Rijken concludeert: “Het is onbegrijpelijk dat Nederland zich niet aan de Europese regels houdt. Wij roepen de politiek op om haar verantwoordelijkheid te nemen.”

400.000 personenauto’s met onjuiste banden

Na de aflevering van een nieuwe auto wordt niet meer gecontroleerd of de banden de juiste technische eigenschappen hebben. De RDW heeft in 2016 duizend voertuigen gecontroleerd. Bij 5,9% voldeden de technische eigenschappen niet. Omgerekend naar personenauto’s waarvan de banden minimaal één keer zijn vervangen, betekent dat circa 400.000 voertuigen.

Groeiend probleem

Als de politiek geen maatregelen neemt, zal dit aantal hoogstwaarschijnlijk toenemen. Doordat het aantal bandentypen snel toeneemt, is de kans groter dat een auto de verkeerde banden heeft. Automobilisten die banden aanschaffen zonder advies van een specialist, maken een grote kans om ongewild de verkeerde keuze te maken.

Reageer op dit artikel