nieuws

BOVAG-rekenmodel toont grote impact EV op werkplaats aan

Werkplaats & Onderhoud 4516

BOVAG-rekenmodel toont grote impact EV op werkplaats aan

Op basis van een gedetailleerd onderzoek door VMS | Insight in opdracht van BOVAG naar de gevolgen van een toename van elektrische auto’s op het omzetpotentieel voor after sales, lanceert de branchevereniging een rekentool voor haar leden om de impact op de eigen werkplaats te kunnen inschatten. Daarin wordt rekening gehouden met meerdere groeiscenario’s voor het elektrische wagenpark en met de samenstelling van het klantenbestand per dealer en onafhankelijk autobedrijf, voor zowel personen- als bestelauto’s.

In het onderzoek is berekend dat het aandeel elektrische personenauto’s in het totale Nederlandse wagenpark in 2030 kan variëren tussen 11 en 27 procent, uitgaande van een conservatief, gangbaar en progressief scenario. De onvermijdelijke groei gaat als eerste consequenties hebben voor autobedrijven die relatief veel jongere auto’s in onderhoud hebben. Het omzetpotentieel voor after sales van jonge auto’s tot 6 jaar neemt dan tussen de 25 en 36 procent af ten opzichte van 2017. Voor jonge bestelauto’s wordt rekening gehouden met een afname van 2 tot 23 procent qua omzetpotentieel in de werkplaats.

Verschillende scenario’s

Scenario 1: Conservatief scenario personenauto’s

 • Full EV in 2025: 15% van alle nieuwverkopen – 3% van het totale wagenpark.
 • Full EV in 2030: 50% van alle nieuwverkopen – 11% van het totale wagenpark.
 • Impact op aftersales: aanzienlijk negatieve invloed op omzet en margepotentieel. Vooral voor merkdealers met sterk EV-aanbod. Hoe jonger het wagenpark dat het bedrijf in onderhoud heeft, hoe groter de impact.
 • Omzetpotentieel (0-6jr wagenpark) in 2030 ten opzichte van 2017: -25%.

Scenario 2: Gangbaar scenario personenauto’s
Scenario conform algemene verwachtingen OEM’s en opinieleiders. Meest realistisch.

 • Full EV in 2025: 25% van alle nieuwverkopen – 5% van het totale wagenpark.
 • Full EV in 2030: 75% van alle nieuwverkopen – 18% van het totale wagenpark.
 • Impact op aftersales: grote negatieve invloed op omzet en margepotentieel. Hoe jonger het wagenpark dat het bedrijf in onderhoud heeft, hoe groter de impact.
 • Omzetpotentieel (0-6 jr wagenpark) in 2030 ten opzichte van 2017: -31%.

Scenario 3: Progressief scenario personenauto’s
Zeer disruptief scenario: versnelde energietransitie en sterke stimulering leiden tot vanzelfsprekende vraag.

 • Full EV in 2025: 40% van alle nieuwverkopen – 8% van het totale wagenpark.
 • Full EV in 2030: 100% van alle nieuwverkopen – 27% van het totale wagenpark.
 • Impact op aftersales: zeer grote negatieve invloed op omzet en margepotentieel. Hoe jonger het wagenpark dat het bedrijf in onderhoud heeft, hoe groter de impact.
 • Omzetpotentieel (0-6 jr wagenpark) in 2030 ten opzichte van 2017: -36%.

Vaker vervangen dan gerepareerd

Elektrisch aangedreven auto’s zijn technisch minder complex dan voertuigen met een verbrandingsmotor en hebben een onderhoudsbehoefte die gemiddeld 50 procent lager ligt, zo blijkt uit inventarisatie. De verwachting is bovendien dat defecte onderdelen vaker zullen worden vervangen dan gerepareerd. De onderzoekers hebben overigens sec de invloed van de onderhouds- en reparatiebehoefte van EV’s onder de loep genomen, bij gelijkblijvende andere omstandigheden.

Gevolgen voor eigen werkplaats

 

Modular electric drivekit MEB: alles nieuw om range-, ruimte- en kostendoelen te realiseren.Vele autobedrijven anticiperen op de EV-toename en investeren nu reeds in kennis en benodigde apparatuur. Hoewel er al vele studies naar en voorspellingen over de doorbraak van elektrische auto’s in Nederland zijn gedaan, is het EV-onderzoek van Bovag het eerste dat zeer gedetailleerd in kaart brengt wat de gevolgen gaan zijn voor het omzetpotentieel in de werkplaats. Met de speciaal ontwikkelde rekentool helpt Bovag haar leden om zich voor te bereiden op de groei van het aantal elektrisch aangedreven voertuigen en uit te rekenen wat de impact op de eigen after sales activiteiten gaat zijn. Het rekenmodel is exclusief voor Bovag-leden beschikbaar via het online ledenportaal mijnBovag.nl.

Meer weten? Download dan de twee rapporten van Bovag

Reageer op dit artikel