nieuws

EU houdt toegang OBD en live data open

Werkplaats & Onderhoud 8692

EU houdt toegang OBD en live data open
Het (E)OBD contact zoals we dat nu kennen blijft, al zouden autofabrikanten liever draadloze diagnose invoeren – via hun eigen afgeschermde servers, uiteraard.

Nieuwe auto’s zijn net rijdende computers. En autofabrikanten willen graag de ‘cloud’ zijn waar die mobiele computers hun data heen sturen. Mooi niet, besluit de EU definitief in januari. Ook onafhankelijke reparatie/onderhoudsbedrijven moeten via een OBD toegang houden tot data uit auto’s. Inclusief live data tijdens het rijden, inclusief online verzonden data.

De organisatie voor merkdealers en ongebonden autobedrijven CECRA wijdde hier een vrolijk persbericht aan. Blij dat autofabrikanten in de komende typekeuring regels geen kans krijgen zoveel mogelijk data uit auto’s af te schermen, voor eigen gebruik.

Hoewel sommige media dit brachten als nieuws, en een besloten zaak, is het feitelijk de voltooiing van een in 2014 gestart proces. Formeel moeten Europese Raad en Parlement in 2018 nog goedkeuring geven. Maar die gaan nieuwe regels voor typekeuring zeker bekrachtigen. Als EU-voorschrift gaan ze in vanaf 1 september 2020, met onder meer vrije toegang tot diagnostische gegevens uit auto’s.

Toegang tot onderhoud en reparatie van auto’s moet vrij zijn en blijven

Voortborduren op Euro 5/6

Wat heeft OBD eigenlijk te maken met typekeuring? Alles, omdat EOBD vanaf januari 2000 werd ingevoerd naar Amerikaans voorbeeld. Vooral ter controle of de uitlaatgasreiniging werkt. Daarom moet je sinds april 2012 bij auto’s vanaf bouwjaar 2006 de EOBD uitlezen en hoef je dan geen viergastest uit te voeren.

Belangrijk onderdeel van de typekeuring zijn emissie-eisen waaraan een auto moet voldoen. Naast veiligheidseisen. Veiligheid en milieu vereisen goed onderhoud. Daarom kwam in Euro 5 eisen te staan dat er niet alleen een OBD diagnosecontact moet zijn, maar ook voor elk onderhouds- en reparatiebedrijf toegang tot de nodige technische informatie.

Zo moet elke autogebruiker vrije keus hebben uit bedrijven die deskundig onderhoud en reparatie kunnen verrichten. Zodat Euro 5 en 6 auto’s in het gebruik net zo schoon blijven als ze bij hun typekeuring waren. Vanaf 2020 wordt vrije toegang tot diagnose, onderhoud en reparatie direct gekoppeld aan de regels voor typekeuring, waarvan emissie-eisen deel uitmaken.

Ook toegang tot live data

Volledig toegang tot de lawine aan gegevens die ‘connected’ auto’s versturen geeft de nieuwe typekeuring niet. Maar gegevens uitlezen en diagnose stellen online moet wel vrij toegankelijk zijn.

Volledig toegang tot de lawine aan gegevens die ‘connected’ auto’s versturen geeft de nieuwe typekeuring niet. Maar gegevens uitlezen en diagnose stellen online moet wel vrij toegankelijk zijn.

Kort samengevat beschrijven de nieuwe regels dat er een OBD aansluiting moet zijn, net als nu. Met een opgaaf welke gegevens minimaal via die OBD zichtbaar moeten zijn, voor iedereen. De EU staat voor vrije concurrentie bij onderhoud en reparatie van auto’s.

Daarom is specifiek vermeld dat ook tijdens het rijden de gegevens uitleesbaar moeten zijn, nodig om diagnoses te stellen. Fabrikanten mogen niet deze live data via een online verbinding alleen voor zichzelf houden en bepalen welke autobedrijven mogen meelezen.

Er is een bepaling opgenomen dat wanneer die vrije toegang ontbreekt, een klacht ingediend kan worden bij een instantie die typegoedkeuringen mag geven. Dat is bij ons RDW. Binnen drie maanden moet er een uitslag zijn, of de betreffende autofabrikant voldoet aan de vereiste vrije toegang.

Uitvloeisel van Dieselgate

Het is niet helemaal zo dat het schandaal met sjoemeldiesels de oorzaak is waarom er na dik tien jaar nieuwe regels voor typekeuring komen. Al in 2014 besloot de Europese Unie dat het voorschrift 2007/46/EC waarin de typekeuring is geregeld behoorlijk verouderd raakte. Er moest iets moderners voor in de plaats komen.

Daar ging de Europese Commissie eens goed over nadenken. Tot er iets was met Volkswagens in de VS, en naar al gauw bleek ook in Europa. Toen moest er flink gas gegeven worden met nieuwe plannen, er kwam in januari 2016 een voorstel op tafel.

Daarop had het geschrokken Europees Parlement nog heel wat te zeggen. Zo konden we in april 2017 uitvoerig berichten over het voorstel voor een nieuwe typekeuring, mede op basis van een nieuwe WLTP testcyclus, en een nieuwe RDE test als aanvulling. Plus 332 aanvullingen en wijzigingen vanuit het Europees Parlement.

Aanvulling bij technische vooruitgang

Een onderdeeltje in de nieuwe typekeuring, en enorm uitgebreide controle daarop, is de vrije toegang tot alle informatie die nodig is voor onderhoud, diagnose en reparatie. Dat brengt ons dan bij Annex XVIII van de keuringseisen.

Puntje daarin is dat “de directe datastroom uit de auto beschikbaar zal zijn via de seriële poort op de gestandaardiseerde aansluiting zoals gespecificeerd in UNECE regels 83 en 49”. We geven deze beschrijving maar iets vereenvoudigd weer, de bedoelde standaard aansluiting is de huidige OBD contactdoos.

Welke data uit de OBD leesbaar moeten zijn  is vastgelegd, en dat die data ‘leesbaar en elektronisch verwerkbaar’ moeten zijn voor ‘algemeen beschikbare apparatuur en software’. Bovendien moeten die data ook leesbaar zijn in een rijdende auto (read-only, niet bewerkbaar).

Met het oog op de snelle technische ontwikkelingen is er zelfs een bepaling dat de Europese Commissie een Annex XVIIIA mag toevoegen. Voor het geval dat vrije en directe toegang tot gegevens uit de auto in gevaar zou komen door ‘ontwikkelingen in datatransport via draadloze breedband netwerken’. Daar kan de Commissie dan snel een regeling voor toevoegen, zonder het langdurig proces om een aangepaste verordening voor typekeuring opnieuw door alle ambtelijke molens te loodsen.

Bijna goedgekeurd

Het typekeur voorstel met alle wijzigingen is op 7 december 2017 geaccepteerd door de voorzitter van de Europese Unie, op dat moment Estland, en het Europees Parlement. Die legden het voor aan de Europese Raad, regeringsvertegenwoordigers van alle lidstaten. Op 20 december hebben ook zij het geaccepteerd.

Sjoemelaars komen na 2020 niet meer weg met alleen een technische update. Fabrikant en importeur kunnen beboet worden met maximaal € 30.000 per ‘foute’ auto. Jawel, ook de importeur!

Sjoemelaars komen na 2020 niet meer weg met alleen een technische update. Fabrikant en importeur kunnen beboet worden met maximaal € 30.000 per ‘foute’ auto. Jawel, ook de importeur!

Nu moet het nog officieel goedgekeurd worden door parlement en Europese Raad, begin 2018. Daarmee wordt het dan wet, dat auto’s vanaf 1 september 2020 volgens de nieuwe regels hun typekeuring moeten krijgen.

Na afloop van elk jaar moet elk EU-land in het jaar daarop minstens één op 40.000 nieuw geregistreerde auto’s op ‘conformiteit’ gaan controleren. Voor Nederland spreken we dus van tien of elf auto’s. Waarvan minstens 20 %, dus twee of drie, gecontroleerd moeten worden op uitlaatemissies in een RDE test.

Reageer op dit artikel