nieuws

Emissie-uitrusting komt in APK

Werkplaats & Onderhoud 16427

Emissie-uitrusting komt in APK
Alle sabotage aan emissiebeheersing zou verboden worden. “Beste keuringsklant, dat wordt lopen naar huis, uw auto heeft geen geldig kenteken meer en dus ook geen verzekering.”

Heel kort geleden meldden we dat per 1 juli volgend jaar demontage van roetfilters weer verboden wordt. Met de logische aanname dat controle alleen in de APK uitvoerbaar is. In een Kamerbrief heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat bevestigd. Aan RDW nu de vraag hoe dat moet gaan. Hun suggestie: neem alle emissie-uitrusting mee in de regels.

In het parlement waren moties ingediend over de toekomst van de APK, en speciaal over het bestrijden van roetfilterdemontage. In ons voorgaande nieuwsbericht haalden we al onderzoeken van TNO en RDW aan, die aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Dat ging over roetuitworp, officieel deeltjesemissie, voor het milieueffect ook aangeduid als fijnstof. Daar gaan we wat aan doen, alleen is de grote vraag nog hoe dat in de praktijk moet.

Meer gegevens van fabrikanten 

In de APK van de toekomst zou controle moeten komen of software zoals het motormanagement origineel en van de juiste versie is. Fabrikanten zouden de benodigde gegevens openbaar moeten maken.

In de APK van de toekomst zou controle moeten komen of software zoals het motormanagement origineel en van de juiste versie is. Fabrikanten zouden de benodigde gegevens openbaar moeten maken.

Over de toekomst van de APK kreeg het parlement niet meer dan algemene informatie. De staatssecretaris verwijst naar de nieuwe Europese regeling die 20 mei 2018 bekend moet zijn. Richtlijn 2014/45/EU geeft geactualiseerde minimum eisen voor APK wetgeving in alle landen van de Europese Unie, en de technische informatie die daarvoor toegankelijk moet zijn.

Hoe Nederland dat gaat toepassen wil de regering na de zomer aan de Tweede Kamer voorleggen. Er wordt in Europees verband nog overlegd welke gegevens autofabrikanten moeten gaan verstrekken voor de nieuwe APK, waarbij met name gedacht wordt aan software die steeds grotere delen van de auto stuurt.

Software check in de APK

Hoe kun je controleren of een auto de juiste stuurprogramma’s heeft? Inclusief updates, bijvoorbeeld om ‘sjoemelsoftware’ te vervangen. En zonder manipulaties achteraf zoals chiptuning. Keurmeesters zullen toegang moeten hebben tot fabrieksgegevens om stuurprogramma’s te controleren.

Onze RDW loopt vooraan in deze Europese studies op nieuwe regelgeving, stelt de staatssecretaris gerust, en studeert daarom ook al op zelfrijdende auto’s. Ook daar moeten regels voor komen, om de verkeersveiligheid te garanderen.

Precies waar de periodieke keuring voor opgezet is. De Europese Commissie mag de toepassingsregels voor de APK in de EU actualiseren, zodat dit snel kan zonder eindeloze beraadslagingen in Europees parlement en ministerraad. Het gaat dan om de regels hoe een keuring uitgevoerd moet worden. Zo zouden controles op systemen voor autonoom rijden in de APK van de toekomst kunnen belanden.

Roetfilter weg, kenteken ook weg

Handen af van emissiebeheersing

Maar eerst dat roetfilter. Hier neemt de regering het idee over van RDW om de regels uit te breiden tot alle systemen voor emissiebeheersing. Verandering daaraan zal gelden als wijziging van de constructie. Dit houdt automatisch in dat een auto daarna opnieuw RDW goedgekeurd moet worden, anders is er geen geldige typekeuring meer en dus geen geldig kenteken.

Onklaar maken van de uitlaatgas recirculatie, merkt RDW terecht op, kan extra roetuitworp geven en moet dus net zo illegaal zijn als een roetfilter verwijderen.

Onklaar maken van de uitlaatgas recirculatie, merkt RDW terecht op, kan extra roetuitworp geven en moet dus net zo illegaal zijn als een roetfilter verwijderen.

Want, zo stelt RDW, in geen enkele regel staat dat een auto voorzien moet zijn van een roetfilter. Het is alleen zo dat je in de praktijk zonder filter geen Euro 5 of 6 eisen haalt. Europese regels zijn echter, ook op aandrang van de auto-industrie, techniek-neutraal. Je mag zelf weten hoe je aan bijvoorbeeld de deeltjesuitstoot norm komt, hoeft niet persé met een roetfilter. Als je de norm maar haalt.

Behalve het filter helpt ook EGR, gaat RDW verder. Dus mag je die ook niet afsluiten. Vandaar twee suggesties die onze overheid aanneemt. Verandering aan het emissiesysteem betekent wijziging van constructie, dus intrekking van het kenteken. En niks speciaal over roetfilters, het hele emissiesysteem, zodat ook katalysatoren of EGR systemen uitschakelen of uitbouwen verboden wordt. Niet alleen bij diesels.

Nu de details nog

De staatssecretaris streeft ernaar voor 1 januari 2017 een aangepaste Regeling Voertuigen te publiceren, zodat 1 juli 2017 die regeling kan ingaan.

Nu is de RDW weer aan zet. Hen wordt gevraagd de praktijksituatie te bekijken, waarbij RDW met TNO samenwerkt en SO-APK er zeker bij zal betrekken. Er moet een keuze gemaakt worden voor het systeem van roetmeting, moet dat een verbeterde roetmeter of een deeltjesteller worden? Er komt overleg met de fabrikanten van meetapparatuur, en een praktijkproef in autobedrijven.

En hoe moet de keurmeester nagaan of aan de emissiebeheersing is gesleuteld, welke onderdelen vallen daaronder? Of daar op tijd een besluit uitkomt bepaalt dus mede of werkelijk per 1 juli 2017 een aangepaste regeling van kracht kan worden.

Geen filter, meer MRB betalen? 

Nu nog een open vraag: zal ook chiptuning zoals het tussenvoegen van een elektronicadoosje automatisch gelden als sabotage van de emissieregeling?

Nu nog een open vraag: zal ook chiptuning zoals het tussenvoegen van een elektronicadoosje automatisch gelden als sabotage van de emissieregeling?

Nog iets wat RDW moet uitzoeken, welke auto’s een toeslag op de motorrijtuigbelasting krijgen. Dat moet gelden vanaf 2019, voor personen- en bestelwagens die meer dan 5 mg/km fijnstof uitstoten. Waarbij het bij bestellers alleen zal tellen voor auto’s van 12 jaar of ouder.

Praktisch gezien gaat dit over diesels zonder gesloten roetfilter, alles wat geen Euro 5 of 6 norm haalt. Voor de belastingdienst zou RDW moeten gaan uitzoeken hoe je uit fabrieksgegevens (de typekeuring resultaten) kunt afleiden hoeveel milligram per kilometer deeltjes (= fijnstof) een auto uitstoot.

Dat komt dan in het kentekenregister, op basis waarvan de belastingdienst bepaalt hoeveel MRB voor een bepaalde auto verschuldigd is. In Autobrief II had de regering dit al aangekondigd, extra belastingheffing op niet-schone diesels.

Meer over APK

Meer weten over APK-regelgeving 2016, APK-praktijk voorbeelden, equipment zoals remmenbanken en EOBD-tools? Bekijk het APK-dossier van AMT, interessant voor elke APK-keurmeester.

Reageer op dit artikel