nieuws

Hoe ver mag een treeplank uitsteken voor de APK?

Werkplaats & Onderhoud 11450

Hoe ver mag een treeplank uitsteken voor de APK?
APK goed- of afkeur, deze treeplank? Eenvoudige vraag, complex antwoord. Lees het antwoord hier.

“Geachte keurmeesters, hoe zouden jullie dit beoordelen?”, vroeg Bas Bos op de Facebook- pagina van AMT. “Het gaat om de treeplank rechts.” Deze vraag leverde maar liefst 44 reacties op. Plus nog weer talloze reacties op die reacties. Maar wat is het antwoord: goedkeur of afkeur? Een lastig geval. We vroegen het daarom aan adviseur APK van de RDW Bert Top.

In de reacties wordt een reeks uiteenlopende criteria genoemd: “Maximale breedte mag niet groter zijn dan 2,55 meter”, “Valt ‘ie binnen de spiegels?”, “Mag niet meer dan 10 cm uitsteken” en “Geen scherpe delen”, “Markeringslichten”, om er maar een paar te noemen. Kortom, de reagerende keurmeesters zijn het lang niet allemaal met elkaar eens. “Dit is ook een complex geval”, vindt Bert Top. “Er komen hier verschillende aspecten bij elkaar.” Allereerst de afmetingen: “De maximale breedte en de plaats van de lichten ten opzichte van het breedste punt van het voertuig moeten beoordeeld worden. De maximale breedte van deze bedrijfsauto mag niet meer zijn dan 2.55 meter.” Helder. Tot zover geen onduidelijkheid. Dit is een lichte bedrijfsauto en ook met de treeplanken erbij, blijft de breedte daar binnen.

Treeplank niet in de tabel

Maar let op, denk er niet te makkelijk over: “Bij de toelating (typegoedkeuring) worden bepaalde onderdelen van een voertuig buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van de af- metingen. Met deze uitzonderingen moeten we bij de APK rekening houden. Anders zou je bij de APK strenger zijn dan bij de toelating van het voertuig. Om dat te regelen, verwijst Artikel 5.1a.1 begrippen afmetingen naar de Aanvullende Permanente eisen (hoofdstuk 1, titel 1, paragraaf 1). In artikel 3 staan de onderdelen die buiten beschouwing worden gelaten (tabel I: lengte, tabel II: breedte en tabel III: hoogte). Die 10 cm, die genoemd wordt in enkele reacties, geldt voor die voorzieningen die in tabel II genoemd staan. Maar deze treeplank staat niet in die tabel. Dus is die 10 cm niet van toepassing en moet de treeplank gewoon meegeteld worden bij de breedte. Ik denk dat dit voertuig wel binnen deze eis blijft”, aldus Top.

Verlichting, scherpe delen

Een volgend punt: “De lichten mogen niet meer dan 50 cm naar binnen zitten ten opzichte van het breedste punt van het voertuig. In dit geval moet dus ook weer de treeplank worden meegeteld. Maar daaraan voldoet dit voertuig zo te zien wel.” Dan verder met de scherpe delen: “De treeplank zou zo uitgevoerd kunnen zijn dat er sprake is van scherpe delen (zie artikel 5.3.48 lid 1 en 2). Maar wat ik er zo van zie, denk ik niet dat daar sprake van is. Ten slotte moet de treeplank deugdelijk vastzitten (artikel 5.3.48 lid 6).”

Breder dan 2,10?

Oké, als de treeplank deugdelijk bevestigd is, mogen we dan goedkeuren? Nee, nog niet, want er is nog een detail dat ook al genoemd werd door een keurmeester in de reacties: “Artikel 5.3.51, verplichte lichten en retroreflectoren. Dit voertuig is van na 31-12-1997, dus moet het over markeringslichten voor en achter beschikken als het breder is dan 2,10 meter. De foto laat zien dat die er niet opzitten. En we hebben gezien dat de treeplanken bij de breedte horen. Dus de vraag is nu of de auto inclusief de treeplanken breder is dan 2,10 meter. Zo ja: afkeur, want de markeringslichten ontbreken. Zo nee: goedkeur.”

Schoonmoeder

Oef, complex inderdaad, Gelukkig zagen we eigenlijk alle componenten van Tops redenering al in de reacties terug. Toch dacht niet iedereen in de goede richting. Lees even mee met ‘Zandpol Twee’: “Ligt eraan, als de linker gewoon aan de linkerkant zit en je schoonmoeder kan er 100 km op blijven staan op hoge hakken met een gangetje van ongeveer 120 km per uur, dan is er niet veel aan de hand. Lukt dit niet, dan moet je of de treeplanken omwisselen, of je schoonmoeder op het dak binden. We hopen u hier voldoende mee van dienst te zijn geweest. Mocht dit niet zo zijn, verwijzen wij u graag door naar: www.watkanmijdietreeplankbommen.nl. Prettige dag!”.

Meer over APK

Meer weten over APK-regelgeving 2016, APK-praktijk voorbeelden, equipment zoals remmenbanken en EOBD-tools? Bekijk het APK-dossier van AMT, interessant voor elke APK-keurmeester.

Reageer op dit artikel