nieuws

VACO onderzoek toont veel bandengebreken

Werkplaats & Onderhoud

VACO onderzoek toont veel bandengebreken

Voor de tweede maal heeft een marktonderzoekbureau een ‘Rolling Wheel’ onderzoek laten doen, naar de staat van autobanden in de praktijk. Die is er nog niet beter op geworden. Dat betekent: heel wat gebreken. Een punt voor de garagehouder om op te letten bij elke binnenkomende auto. Moet er geen bandenvervanging aangeraden worden?

Het idee komt uit België, waar al vier keer een Rolling Wheel onderzoek is gedaan. In opdracht van marktpartijen zoals branchevereniging en importeurs van banden, maar door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Bij het laatste onderzoek is een representatieve steekproef van 1500 auto’s bekeken. Met een nauwelijks minder slecht resultaat dan in oktober vorig jaar.

Veel beschadigde banden

Bij 41% van de gecontroleerde voertuigen werd onregelmatige slijtage of schade aan minstens één band gevonden, net als vorig jaar. 9% reed zelfs op dusdanig beschadigde banden dat die de veiligheid serieus in gevaar brengen. Vorig jaar was dat nog 10%.
Edwin Brinksma, Branchemanager bij Vereniging VACO: “Het is mooi dat dit percentage iets is gedaald, maar in absolute zin zijn er nog steeds 730.000 personenauto’s die een gevaar zijn op de weg. Dat is beslist te veel.”

Nog wat cijfers. Bij 22% van de auto’s was minimaal één band beschadigd, het meest op de flanken. Onregelmatige slijtage op minstens één band werd bij 10% aangetroffen. Ruim 3% had voor de wet te weinig profieldiepte, 5% reed in juni nog op winterbanden.

Gebrek aan kennis

VACO haalt ook meteen een onderzoek aan van verzekeraar Achmea, naar kennis over banden bij de automobilist. Weinig verbazend dat die kennis nogal tekort schiet. Maar 13% van de automobilisten weet dat minimaal 1,6 mm profieldiepte wettelijk voorgeschreven is, slechts 6% weet hoeveel profieldiepte een winterband moet hebben.
Van het bandenlabel heeft nog 86% nooit gehoord, de overigen weten niet wat er eigenlijk op dat label staat. Niet weinigen denken dat slijtvastheid een criterium is, naast rolweerstand en natte grip.

Laat de expert spreken

Geen wonder dat automobilisten al helemaal niet in staat zijn bandenschade of een afwijkend slijtpatroon te herkennen. Daarom zou elke werkplaats daar standaard even naar moeten kijken. Mits ze natuurlijk zelf voldoende kennis heeft opgedaan voor de beoordeling. Dan kan de klant gewezen worden op een slechte band die beter vervangen kan worden.

Hier zou dus heel wat omzet in moeten zitten. Plus het feit dat onregelmatige slijtage ergens vandaan moet komen. Alleen verkeerde bandenspanning, wat vaak voorkomt? Of wellicht een versleten wiellager, slechte schokdemper(s), onjuiste uitlijning? Aflezen van slijtpatronen kan zo nog meer omzet opleveren dan alleen vervanging van een band.

Reageer op dit artikel