nieuws

Belgische en Nederlandse bestuurders verwaarlozen hun banden

Werkplaats & Onderhoud

Belgische en Nederlandse bestuurders verwaarlozen hun banden

De helft van de Belgische automobilisten rijdt met minstens één band die technisch niet in orde is. In Nederland is dat 41%. We duiken in het bandenonderzoek langs de weg en we beginnen in België.

De Belgische beroepsfederatie Federauto en meer bepaald de ‘Commissie van Bandenfabrikanten’ deed voor de derde keer op rij een onderzoek naar de staat van de banden in het Belgische autopark. Dit onderzoek heet ‘Rolling Wheel’ en werd uitgevoerd op duizend voertuigen afkomstig uit alle delen van het land. Dat gebeurde in mei 2012. De resultaten zijn ontnuchterend. De helft van de Belgische automobilisten rijdt met minstens één band die technisch niet in orde is.

Controle op parkeerplaatsen
Bij dit onderzoek gebeurt eerst een visuele controle. Zo wordt gekeken naar enerzijds mogelijke slijtage en schade maar anderzijds ook naar de bandenmaat.  Daarna wordt de diepte van de groeven van het loopvlak gemeten. Aangezien de bestuurder van de voertuigen in het algemeen afwezig was tijdens de controle, werd de bandenspanning niet gecontroleerd, ook al blijft dit een zeer belangrijk element op het gebied van zowel de veiligheid als het brandstofverbruik.

Winterbanden in de zomer
Uit het onderzoek van Federauto blijkt dat 8,2% rijdt met banden waarvan de diepte van de groeven minder dan de wettelijke 1,6 mm bedraagt. 6% van de in mei 2012 gecontroleerde banden waren winterbanden en 3% van de gecontroleerde voertuigen was met een mix van zomer- en winterbanden uitgerust.

Geen vooruitgang
Eind mei moeten de winterbanden al minstens een maand omgeruild zijn voor zomerbanden. Bovendien kan een mix van winter- en zomerbanden door het verschil in grip een negatieve invloed hebben op de wegligging. Bij 46% van de onderzochte voertuigen vertoonde minstens één zomerband onregelmatige slijtage of een beschadiging. Bovendien blijkt dat sedert het eerste onderzoek, 3 jaar geleden, het aantal voertuigen met banden in slechte staat met 15% is toegenomen. Van verbetering is dus geen sprake, integendeel.

Ander onderzoek, zelfde resultaat
Een paar maand na het onderzoek van Federauto, bij het begin van de vakantieperiode, waren het bandenexpert Q Team en de bandenfabrikant Bridgestone die een gelijkaardig initiatief ondernamen. Dit keer in samenwerking met de programmamakers van ‘Prêt à partir’ van de Franstalige zender RTBF. Dit keer werd het onderzoek gedaan bij 500 automobilisten maar dan wel met hun medeweten en medewerking.

Gratis check
In verschillende steden werden activiteitendorpen rond het thema verkeersveiligheid opgezet. Daar konden bestuurders gratis hun banden laten controleren. Ook dit onderzoek toonde aan dat de helft van de Belgen rijdt met banden die niet in orde zijn. Eén op twee van de automobilisten werd zelfs aangeraden om contact op te nemen met hun garage of bandenspecialist.

Staat van de banden afhankelijk van locatie
Zeker verontrustender is dat 10% van de gecontroleerde banden zo versleten was dat ze ronduit een gevaar vormden voor de passagiers en andere weggebruikers. De symptomen varieerden van versleten bandenprofielen (60%) tot een te hoge of een te lage bandenspanning (40%). Opmerkelijk is bovendien dat de resultaten van de test sterk verschilden naargelang de plaats en de locatie. Zo kregen in Waver en Namen slechts 30% van de gecontroleerde automobilisten een opmerking. Bij de controle in Audergem (Brussel) was dat echter 77%.

Advies voor de automobilist
Naar aanleiding van de resultaten van de controles, gaven RTBF, Q Team en Bridgestone enkele nuttige tips mee voor meer veiligheid op de weg, in concreto wat de banden aangaat. Voor de professional in het autobedrijf zijn die tips natuurlijk niet nieuw, maar voor de zekerheid sommen we ze toch nog eens op:
Zo werd de mensen aangeraden om regelmatig de bandenspanning te controleren. De ideale bandenspanning staat op de binnenzijde van de tankklep, het instructieboekje of de autodeur.

  1. Er werd aangeraden om minstens 1 keer per maand de bandendruk en de diepte van de groeven te controleren. 1,6 mm is het wettelijke minimum, maar qua veiligheid is dat een absoluut minimum en is 3 mm een betere norm.
  2. De juiste bandenspanning bevordert niet enkel de veiligheid, maar onderdrukt ook het verbruik en de CO2-uitstoot. Aansluitend werd ook het advies gegeven om de banden niet te hard op te pompen.Alsde banden warm zijn, stijgt de druk met gemiddeld 0,3 bar. Een te hard opgepompte band heeft minder grip en is bovendien ook kwetsbaarder voor beschadiging.
  3. Tot slot werd het advies gegeven om winterbanden te gebruiken tijdens de koudste maanden van het jaar. Bij temperaturen onder de 7°C verhardt het rubber van zomerbanden. Winterbanden hebben een betere rubbersamenstelling en extra groefjes, voor een optimale grip en een kortere remafstand. Bovendien slijten de zomerbanden op die manier minder snel! In sommige wintersportlanden zijn winterbanden zelfs verplicht in bepaalde periodes.

Vergelijkbaar resultaat in Nederland

Op naar Nederland. Daar deed Vaco een representatieve steekproef onder 1500 voertuigen. Dat leverde een score van 41% van de personenauto’s met ten minste één band met onregelmatigheidsslijtage of een vorm van schade. Iets beter dus dan in België, terwijl daar de voorschriften net iets strenger zijn. Overigens is er ook in Nederland weinig reden tot juichen, bij 10% van de auto’s zijn één of meer banden zo slecht dat ze de veiligheid in gevaar brengen.

Bandenschades bij één op vier
Een kwart van de onderzochte personenauto’s rijdt met minimaal één band met schade. Het gaat dan voornamelijk om een geschuurde zijwand doordat ergens tegenaan is gereden en om andere beschadigingen in de zijwand van de band of van het wiel. Ook zijn vervormingen geconstateerd, beschadigingen als gevolg van rijden op een lege band, beschadigingen door slechte montage en perforaties en sneeën in het loopvlak.

Onregelmatige slijtage
Voorts blijkt uit het onderzoek dat bij ruim 8% van de personenwagens minimaal één band een onregelmatig slijtagepatroon vertoont. Het gaat dan vooral om slijtage in het midden van het loopvlak of aan een of beide schouders. “Zulke slijtages vertellen dat iets niet in orde is”, legt Edwin Brinksma namens Vaco uit. “Dat kan zijn dat met onderspanning is gereden, maar ook dat de bestuurder een ‘te sportieve rijstijl’ heeft. Er zijn ook andere oorzaken mogelijk. Denk aan onbalans in de band-wielcombinatie of technische mankementen, zoals versleten schokdempers, te veel speling op de wiellagers, of een niet correct werkende ABS. In veel gevallen moet de auto worden uitgelijnd.”

In overtreding
Ook ‘normale’ slijtage komt voor. Bijna een op de drie automobilisten rijdt met banden die verouderingsbarstjes en -scheurtjes vertonen. Zorgwekkend is dat 4% van de personenwagens in de steekproef op banden staat met minder dan de wettelijk voorgeschreven minimumprofieldiepte van 1,6 mm. In totaal zijn dat iets meer dan 325.000 voertuigen in Nederland.

Oorzaken
Er zijn diverse oorzaken voor de zorgelijke staat van de personenautobanden in Nederland. Brinksma: “In de eerste plaats is sprake van uitstel van onderhoud door het economische klimaat. Daarnaast zijn de onderhoudsintervallen van langer geworden. De auto staat minder vaak in de werkplaats voor onderhoud. Bovendien is de keuringsfrequentie van de APK verlaagd”.

Staat van winterbanden is beter
Tijdens het onderzoek was 5% van de personenauto’s voorzien van winterbanden. De staat van die winterbanden is beter dan die van de zomerbanden. “Dat is te verklaren”, stelt Brinksma. “Winterbandenrijders komen twee keer per jaar in de werkplaats voor de wissel en dan wordt de band door een vakman geïnspecteerd.”

Conclusie
De onderzoeken tonen aan dat Belgische en Nederlandse automobilisten te weinig aandacht hebben voor hun banden. Vaco geeft tips voor beterschap:

  1. Het is aan te bevelen banden vaker visueel te (laten) controleren.
  2. Een koude controle van de bandenspanning moet minimaal één keer per maand gebeuren.
  3. In geval van twijfel raadpleeg de bandenservicespecialist.

Aan de slag
Het autobedrijf en de bandenspecialist kunnen van de onderzoeken leren nog alerter te zijn op slijtage en defecten aan banden. Dat is goed voor de verkeersveiligheid én voor de omzet. Voor wie daar nog aan twijfelt, nog twee feitjes uit het onderzoek:

  1. Aantal voertuigen waarvan minstens één band een professionele controle vereist: 38%.
  2. Aantal voertuigen waarvan minstens één band vervangen moet worden: 9%.
Reageer op dit artikel