nieuws

Controle op bandenlabel nu geregeld

Werkplaats & Onderhoud

Controle op bandenlabel nu geregeld

Zeer recent werd bij de vereniging Vaco het bandenlabel officieel ingezegend. Daarbij werd ook bekend hoe de EU-regels hiervoor gehandhaafd zullen worden. Een primeur voor Europa, al is het bandenlabel op zich geen nieuws meer.

Symbolisch werd de eerste band-met-label gemonteerd door staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma. Hij sprak van ‘louter winnaars’ omdat het milieu, de verkeersveiligheid en de consument allemaal profiteren. Ineens zou de keus voor een nieuwe band vanaf 1 november gemakkelijk worden. Dankzij het label, dat in Nederland voor het eerst in Europa wordt gepresenteerd.

Ook nog banden zonder label
Over het bandenlabel en wat daarop staat is al genoeg lawaai gemaakt. Sinds eind mei mogen bandenfabrikanten bekend maken welk label op een band komt. Daarop is aardig ingehaakt met bestaande en nieuwe bandentypen die één of twee A’s scoren op het label.

Een cruciale datum was 1 juli. Vanaf dat moment moeten fabrikanten elke geproduceerde band een label meegeven. De op dat moment nog niet verkochte voorraad hoeft geen label te krijgen. Het duurt dus nog wel even voordat in de handel alleen maar banden met label verkrijgbaar zijn.

De laatste stap is dat het in die handel vanaf 1 november verplicht is labels te hebben op banden die na 1 juli werden geproduceerd.

Voorlichten verplicht
De EU-regels gaan nog wat verder, zoals ook bij de Vaco-presentatie met de staatssecretaris naar voren kwam. Niet alleen moeten banden gelabeld worden, ook voorlichting naar de consument over wat er op dat label staat is verplicht,

Sterker nog, er wordt ‘actieve voorlichting’ verwacht. Dus niet wachten tot de klant vraagt wat een A voor rolweerstand betekent, maar zelf uitleg aanbieden over het label. De overheid gaat wel in het algemeen het bestaan van het bandenlabel bekend maken, maar laat de uitleg over wat de letters en cijfers op het label praktisch gezien betekenen over aan de autobranche.

Controle door ILT
Wat de Europese regels niet zo precies beschrijven is hoe het toezicht geregeld moet worden. Wie gaat controleren of banden volgens de regels gelabeld worden? En of er wel voorlichtingsmateriaal voor de klant is en of die klant de vereiste uitleg krijgt?

Elk land mag zelf de controle daarop regelen en bepalen wat voor strafmaat er staat op overtredingen. Daarop gaat in ons land de Inspectie Leefomgeving en Transport van het milieuministerie toezien. Er zal ‘risicogestuurd’ worden gecontroleerd, dus speciaal daar waar overtredingen verwacht worden of gemeld zijn.

De ILT kan boetes opleggen, maar zal eerst vooral vermanend optreden en in overleg verdere overtredingen proberen te voorkomen.

Reageer op dit artikel