blog

Column: Brand in de tunnel door foutieve regeneratie

Werkplaats & Onderhoud 11120

Column: Brand in de tunnel door foutieve regeneratie
Oververhitting heeft flinke gevolgen voor het roetfilter, maar kan tot nog meer schade leiden.

Kort na het inrijden van de Gotthardtunnel wordt de chauffeur van een Euro 6-truck (het merk laat ik even in het midden) gewaarschuwd door tegemoetkomend verkeer. Er moet iets aan de hand zijn met zijn truck. Wat, is hem niet duidelijk. Totdat hij in de rechterspiegels vuur achter het voorwiel ziet.

Via de tunnel-112 neemt de chauffeur contact op met de verkeersleiding. Die geeft aan dat hij door moet rijden tot een vluchthalte een stuk verder in de tunnel. De brandweer zal hem tegemoet rijden. Uiteindelijk raakt de cabine van de truck zwaar beschadigd. Schade aan de tunnel is er nauwelijks.

Tijdens het onderzoek aan de truck wordt aanvankelijk geen oorzaak gevonden. Totdat via de tunnelautoriteit de foto’s van het zogenoemde thermoportaal beschikbaar komen. Veel Alpen-tunnels zijn uitgerust met een infraroodscan die voertuigen al voor ze de tunnel inrijden scannen op oververhitting. Op de scan van de trekker met oplegger is achter het rechter voorwiel een hotspot zichtbaar.

Op onderstaande infraroodscan nabij de tunnel zijn de contouren van een trekker-/oplegger combinatie goed zichtbaar en direct achter het voorwiel is sprake van een hotspot.

Behalve de scan maakt het systeem ook een foto. Daarop zie je een vonkenregen en er gloeit iets op achter het voorwiel.

Naast een thermoscan wordt er ook een foto gemaakt van het voertuig. Zichtbaar is een opgloeiend iets direct achter het voorwiel en een soort van vonkenregen.

Vraagtekens bij lage uitlaatgastemperatuur

Uit het EMS, het Emissie Management Systeem, kunnen nog freeze frames ten tijde van de eerste foutcodes naar boven worden gehaald. Opvallend, die geven een lage uitlaatgastemperatuur weer: minder dan 200 °C.Dat past totaal niet bij de bedrijfsomstandigheden. Het voertuig was onderweg met een totaalgewicht van 40 ton. Uit de tachograafgegevens blijkt dat de truck in de klim naar de tunnelingang, op zo’n 1.700 meter hoogte, geruime tijd op vol vermogen reed. De snelheid varieerde tussen 50 en 70 km/h. Onder die omstandigheden verwacht je uitlaattemperaturen van 500 à 600 °C.

Daarmee komt de oorzaak boven water, althans in theorie. Verkeerde temperatuursensorwaardes hebben het EMS op het verkeerde been gezet. Dat ging daarom de uitlaattemperatuur geforceerd verhogen. In werkelijkheid was de uitlaattemperatuur al hoog. De motor draaide immers op vol vermogen. Oververhitting van het roetfilter is dus de oorzaak van de brand geweest:

Geen oorzaak maar gevolg

Schades door extreme oververhitting van het roetfilter zijn meestal het gevolg van extra brandstof in het uitlaatsysteem. Vaak is dat motorolie die via de turbo komt. Dan ontstaat een situatie waarbij omliggende delen kunnen gaan smeulen. Het oververhitte roetfilter is dan geen oorzaak, maar gevolg. Er zijn ook enkele voorbeelden van brand bij het regenereren. Bijzonder was een brand op een boerenerf. Tijdens het lossen van veevoer werd stro ontstoken doordat het roetfilter ging regenereren. Sindsdien adviseert het betrokken merk om bij de order goed na te denken over de uitlaat: zijwaarts of monding aan de onderzijde.

Lagerschade

Spectaculair die branden, maar olieverdunning als gevolg van roetfilterproblemen komt vaker voor. Die kan ontstaan doordat het regeneratieproces telkens niet wordt afgerond. Het gevolg: schade aan lagers of distributieketting. Hoe je dat voorkomt? Neem vaker een oliemonster, zeker bij reparatie of onderhoud aan voertuigen waarvan je de onderhoudshistorie niet kent.

 

Marcel Zuidgeest

Hoe is een schade ontstaan? En: Wie is de veroorzaker? Maakte de garage een diagnose- of montagefout? Of is er iets anders aan de hand? Bij zulke vragen wordt vaak de hulp van Marcel Zuidgeest’s bedrijf ZTA Expertise ingeroepen. Zijn heldere analyses geven objectieve antwoorden én ze leveren leerzame ervaringen op.

Reageer op dit artikel