blog

Column: Een geloofwaardige APK

Werkplaats & Onderhoud 3698

Column: Een geloofwaardige APK
Van Abeelen APKJ is een APK-station voor lichte en zware voertuigen met een vestiging in Hilvarenbeek, Breda, Den Bosch en Sprang-Capelle. Van Abeelen keurt alleen en repareert niet. Mark van Abeelen is de zoon van de oprichter en vormt samen met zijn broer de huidige directie. Meer weten? Kijk op www.abeelen-apk.nl

Op 3 april stuurde staatssecretaris Dijksma een brief naar de kamer. Daarin schrijft ze dat het vanaf 1 juli verboden is een roetfilter te verwijderen. Dat verwijderen wordt dan gezien als constructiewijziging. En dat is alleen toegestaan als het voertuig na wijziging nog aan de toelatingseisen voldoet. Wat betekent dat voor de APK-keurmeester?

Bij personenvoertuigen met dieselmotor die vanaf 1 januari 2011 zijn toegelaten, is de toelatingseis op het gebied van fijnstofuitstoot maximaal 5 mg/km. Dit is zonder roetfilter niet te halen. Dus voldoet zo’n auto na verwijderen daarvan niet meer aan de toelatingseis. Voor dieselbestelauto’s geldt dit vanaf toelatingsdatum 2012, voor vrachtauto’s is dat 2014.Voor dieselvoertuigen die al een roetfilter hadden voor die datum geldt het verbod niet. Maar de RDW moet het verwijderen van het roetfilter dan wel goedkeuren en vastleggen in het kentekenregister. En als de RDW dat doet, krijgt de eigenaar van de auto met ingang van 2019 te maken met een MRB-toeslag.

MARK VAN ABEELEN

Van Abeelen APK is een APK-station voor lichte en zware voertuigen met vestigingenin Hilvarenbeek, Breda, Den Bosch en Sprang-Capelle. Van Abeelen keurt alleen en repareert niet. Mark van Abeelen is de zoon van de oprichter en vormt samen met zijn broer de huidige directie.
Meer weten?
Kijk op www.abeelen-apk.nl

Een taak voor de APK-keurmeester

Mooie regels, maar hoe denkt de staatssecretaris ze te gaan handhaven? Dat lijkt haar een mooi klusje voor de APK-keurmeester. Uiteindelijk moet die de afwezigheid van een goedwerkend roetfilter gaan vaststellen met een meetapparaat. Maar eerst wordt er nog flink gebakkeleid over het meetprincipe van dit apparaat. Daarom start vanaf 20 mei 2018 een overgangsfase. De APK-keurmeester moet dan visueel vaststellen of er een goedwerkend roetfilter aanwezig is. Nu kunnen wij keurmeesters veel, maar de keurmeester die aan de behuizing kan zien of het roetfilter goed functioneert, moet nog geboren worden. Een voertuig waarvan het roetfilter professioneel is verwijderd, is visueel niet te herkennen. En mocht er al een lasnaad in de behuizing gevonden worden; wie zegt er dan dat het filter niet open is geweest voor reiniging of herstel?

Beoordelen op een vermoeden?

Het verwijderen van het roetfilter is per 1 juli 2017 verboden. De APK-keurmeester moet dit visueel beoordelen.

Je kan ook kijken met je oren. Je zou op de behuizing kunnen tikken. Bij een holle klank is het roetfilterhuis waarschijnlijk leeg. Maar hoe hol is te hol? Onmogelijk objectief vast te stellen. Visueel kun je alleen met zekerheid vaststellen dat het roetfilter ontbreekt, als de behuizing ontbreekt. Is die er wel, dan kun je alleen betrouwbaar controleren met een goed meetinstrument. Zonder goede meting moet de keurmeester zijn conclusie baseren op een vermoeden. Als het goed is heb je, net als ik, nog nooit een auto afgekeurd op een vermoeden. Je keurt uitsluitend op feiten. En dat wil ik graag zo houden. Een vermoeden is een persoonlijke opvatting en over opvattingen kun je discussiëren. Gezien de financiële consequenties van een afkeur op ontbrekend roetfilter, voorzie ik verhitte discussies met voertuigeigenaren. En er ontstaat verschil in keuringsuitkomsten tussen keurmeesters, en zelfs tussen steekproefcontroleurs. Dat kan de geloofwaardigheid van de APK flink ondermijnen.

AMT 5 verscheen vrijdag 26 mei met onder andere het thema APK.

AMT 5 viel vrijdag 26 mei op de mat bij de AMT-abonnees. Ben je APK-keurmeester? Ook dan ontvang je AMT 5 binnenkort geheel gratis bij RDW’s uitgave Keurmeester.
Heb je nog geen abonnement? Bekijk dan onze aantrekkelijke aanbiedingen.

Reageer op dit artikel