artikel

DiagnoseDan: Automaat ‘out of focus’

Werkplaats & Onderhoud 6146

DiagnoseDan: Automaat ‘out of focus’
Op alle drie de voedingen meet Danny keurig 12 volt. Goed dus die voeding? Nou, nee…

In de werkplaats van ‘DiagnoseDan’ staat een Ford Focus Wagon van 2006 met 1.6 benzinemotor. De klacht van de klant: de automaat schakelt vreemd en de versnellingsindicator op het instrumentenpaneel knippert. Wat is er aan de hand? Danny gaat op onderzoek uit.

Danny start met het vaststellen van de klacht van de klant: “De omschrijving klopt helemaal. De automaat schakelt vreemd, en door het knipperen van de versnellingsindicator weet je niet in welke stand de automaat staat. Naar mijn idee zit de automaat in ‘Limp’-mode.” Danny gaat aan de slag met de diagnose en gebruikt dit keer een Launch X431 Pro Mini waarmee hij de auto draadloos kan uitlezen. Na het automatisch herkennen van de auto bekijkt Danny de foutcodes in de TCM, de Transmission Control Module.

Foutcode reserve Diagnose Dan

De foutcode wijst duidelijk in de richting van een communicatiefout naar de TCM.

Geen communicatie

De Launch toont al snel de melding dat de module niet reageert. Danny probeert een andere module, de PCM ofwel Powertrain Control Module. Daar vindt hij de foutcode U0101-61 ‘Missing communication with the TCM’. Danny: “We hebben dus geen communicatie met de transmissie-ECU. Ik ga maar eens het schema bestuderen om te kijken waar de communicatielijnen lopen zodat ik gerichter kan zoeken.”

DiagnoseDan Schema DiagnoseXL-data

In het schema, via DiagnoseXL-data, ziet Danny dat de TCM op pin 8 en 9 de CAN-high en CAN-low draden heeft. Tevens vindt hij uit waar de eindweerstanden zitten en dat de TCM drie voedingen heeft.

Schema CAN-bus

Danny bekijkt het schema van de CAN-bus en ziet dat CAN-high en CAN-low eindigen op pin 9 en 14 van de diagnosestekker. Als hij de lijnen volgt, ziet hij dat ze op pin 8 en 9 van de TCM uitkomen, een blauw-rode en grijs-rode draad.

Ook ziet hij dat de eindweerstanden in de PCM én in het instrumentenpaneel/combi-instrument zitten. Laatstgenoemde is tevens de Gateway in het CAN-netwerk.

‘Gepraat’ op de CAN-bus

Terug onder de motorkap. Danny: “De TCM is bij deze Focus gemonteerd tegen het schutbord achter een plastic afdekkap. Ondanks de krappe ruimte kon ik de CAN-high en CAN-low-lijn met een steekpen verbinden aan mijn scope. Hier zie ik al snel dat er geen probleem is in de communicatie op de CAN-bus, maar komt die communicatie van de andere modules, of ‘praat’ de TCM ook terug?”

Danny Versluis

Danny Versluis is sinds 2004 eigenaar van autobedrijf ASM in Mijdrecht. Daarnaast heeft hij een passie voor het delen van kennis en sinds enige jaren doet hij dat middels (Engelstalige) video’s op Youtube. Lastige autotechnische storingen simpel uitleggen, dat is de kern van DiagnoseDan.

Geen communicatie TCM

Danny komt tot de conclusie (zie kader) dat de TCM geen communicatie uitstuurt op de CAN-bus, de andere modules wel. Dat strookt dus met de foutcode. Maar waarom communiceert de TCM niet? Danny besluit voeding en massa te meten.

“Vanuit het schema heb ik drie voedingen naar de Transmission Control Module gelokaliseerd. Ik heb ze alle drie doorgemeten. Op de eerste staat 12 volt, prima dus. Nadat ik het contact heb aangezet heb ik de andere twee gemeten. De tweede voeding geeft ook 12 volt, de derde eveneens.” Ook de massa blijkt goed.

Belast meten

“Dus, gaan we nu de TCM van ruim € 600,- vervangen? Of zie ik iets over het hoofd?”, vraagt Danny de kijkers. “Ik hoop dat je net als ik ja zegt. Ik meet met een probe, multimeter of scope, natuurlijk niet belast!

Tijd dus voor een test met een lampje.” Voeding 1 en 2 zijn prima, maar bij voeding 3 valt deze volledig terug, het lampje blijft uit. “Bingo”, zegt Danny. “Hiermee kan ik verder op zoek naar de oorzaak. Er moet een hoge weerstand zijn.”

Rode draad

Danny bekijkt opnieuw het schema en ziet dat de voeding vanuit zekering 30 uit de zekeringkast in de motorruimte moet komen. Daar meet hij inderdaad 12 volt. De hoge weerstand moet dus tussen de zekeringkast en de voeding op de TCM zitten.

Danny volgt de rode draad door de kabelbundel heen, en vindt een extra stekkerverbinding bovenop de transmissie onder de accubak. Een bijna onzichtbare connector, maar met het nodige licht wordt zichtbaar dat de rode draad hier corrosie vertoont. “Bingo!”

DiagnoseDan gebroken draad stekker

Gevonden na het belast meten van de voedingen naar de TCM. In de stekkerverbinding onder de accubak blijkt de rode draad grotendeels gebroken.

Meten is weten

Danny herstelt de rode draad, waarmee ook de voeding naar de TCM weer klopt. “Ik heb opnieuw de TCM aan de scope gehangen om te kijken of deze communiceert. Dit ziet er weer prima uit.

Kortom, probleem gevonden, niet onnodig € 600,- uitgegeven aan een nieuwe TCM en bovendien schakelt de Focus weer helemaal prima. En de foutcodes en dat knipperende display? Natuurlijk zijn ook die weg.”

TCM ‘apart nemen’

DiagnoseDan scopemeting

Normaal zou je de CAN-bus niet doorknippen natuurlijk, maar Danny deed het toch, om uit te vinden of de TCM zelf ook communiceert, of niet.

Geen communicatie vanuit de TCM, wel van de andere modules. Hoe bepaal je dat? Danny legt in de video uit dat dit constateren niet helemaal nodig is, maar ter lering van zijn kijkers knipt hij de CAN-buslijnen door om de TCM te ‘isoleren’ maar wel aangesloten te houden op de voedingen en massa. Zo meet hij enerzijds de CAN-lijnen naar de andere modules, en aan de andere kant van de doorgeknipte draden de TCM.

DiagnoseDan Scopebeeld TCM

Na herstel van de voeding geeft de TCM weer signalen aan de CAN-bus, maar wacht, zo hoort het er niet uit te zien… Logisch, de eindweerstanden zitten niet in het circuit met losgekoppelde TCM.

Na het herstellen van de voeding bekijkt Danny nogmaals de CAN-bussignalen van de geïsoleerde TCM. Een ogenschijnlijk foutief CAN-bussignaal volgt op de scope. Hoe kan dat? Denk, denk… Juist. De TCM CAN-buslijnen missen nu de eindweerstanden. Er moet 60 Ohm weerstand tussen CAN-high en CAN-low zitten en dat ontbreekt. Vanzelfsprekend herstelt Danny de bedrading op professionele wijze om de TCM weer aan te sluiten op het CAN-busnetwerk.

Meer weten van de diagnose? Bekijk dan zeker beide video’s. Je vindt ze in het maanddossier via www.amt.nl/4-2019.

Reageer op dit artikel