artikel

Vijf symptomen van een defect expansieventiel

Werkplaats & Onderhoud 12714

In een Technisch Bulletin vraagt Nissens aandacht voor het expansieventiel in de airco-installatie: “Onjuiste werkomstandigheden en verontreinigingen in het circuit kunnen het ventiel ontregelen waardoor het defect raakt.” Daar willen we meer van weten.

Vijf symptomen van een defect expansieventiel
Verontreinigingen kunnen het expansieventiel ontregelen.

Nissens legt eerst uit wat het expansieventiel ook weer doet: “De belangrijkste functie ervan is het omzetten van vloeibaar koudemiddel in koud gas met lage druk en het regelen van de stroming van het koudemiddel door het airconditioningsysteem in het voertuig.” Hoe het expansieventiel dat doet: “Het laat koudemiddel gedoseerd de verdamper instromen, afhankelijk van de buitentemperatuur en de vraag naar airconditioning.”

Het kan stuk

Gelukkig doet het expansieventiel normaalgesproken gewoon wat het moet doen, maar: “Het is een kwetsbaar onderdeel. Het werkt onder hoge druk en is temperatuurgevoelig. Daardoor kunnen onjuiste werkomstandigheden en verontreinigingen in het circuit het ventiel ontregelen waardoor het defect raakt.”

IJs op het expansieventiel

IJs op het expansieventiel. Blijft het open staan? Zie symptoom 2.

Verstopt…

En dat heeft consequenties: “Als het expansieventiel open blijft staan of verstopt raakt, koelt het airconditioningsysteem niet correct. Een verstopt ventiel leidt tot te weinig koudemiddel in de verdamper. De druk in het systeem neemt toe en de compressor raakt oververhit.”

Of continu open

Het ventiel kan ook open blijven staan: “Dan loopt er te veel koudemiddel door het systeem de compressor in. In het slechtste geval kan dat tot vloeistofslag en daarmee grote schade aan de compressor leiden.” Kortom, een defect expansieventiel wil je zo snel mogelijk opsporen. Hoe je dat doet? Nissens beschrijft vijf mogelijke symptomen:

1 Warme lucht

“Slechte prestaties van de airconditioning kunnen op een probleem met het expansieventiel duiden. Als het onderdeel defect is of er problemen mee zijn, kan de airco slechter presteren. De airconditioning kan duidelijk minder koude lucht dan vroeger uitblazen en mogelijk zelfs warme lucht produceren.”

2 IJsafzetting op de verdamper

“Nog een symptoom van een mogelijk probleem met het expansieventiel is ijsafzetting die uit de uitstroomopeningen in het voertuig komt. Als koudemiddel onbeperkt door het airconditioningsysteem stroomt, kan de verdamper bevriezen en kan er ijsafzetting uit de uitstroomopeningen komen.”

3 Onregelmatige luchtstroming

“Soms zorgt een slechtwerkend expansieventiel voor onregelmatige dosering van het koelmiddel door het systeem. Als dit gebeurt, kan de lucht die uit de uitstroomopeningen komt een wisselende temperatuur hebben, soms te koud, soms te warm.”

Nissens airco poster temperatuur

Een temperatuur van meer dan 50 °C op de leiding tussen condensor en filter-droger is een indicatie voor een probleem met het expansieventiel.

4 Te hoge temperaturen

“Bij een geblokkeerd expansieventiel zijn de drukken in het hogedrukgedeelte van het systeem te hoog. Dat leidt tot te hoge temperaturen aan de hogedrukzijde. Een indicatie is een temperatuur van meer dan 50 °C op de leiding tussen condensor en filter-droger.

5 Onjuiste systeemwerkdrukken

“Een te hoge of te lage druk kan een indicatie zijn van een defect expansieventiel. Met het systeem in werking moet de druk aan de lagedrukzijde tussen 2 en 3 bar liggen en tussen 14 en 24 bar aan de hogedrukzijde.”

Nissens Airco poster druk

Nissens helpt bij de diagnose. Welke drukken mag je verwachten? Zes scenario’s.

Uitgebreide diagnose

Tref je een of meer van deze symptomen? Dan adviseert Nissens een uitgebreide diagnose van het aircosysteem. “Door analyse van de systeemwerkdrukken kun je de meest voorkomende problemen met het expansieventiel opsporen. Eerder stuurde Nissens een poster mee met het AMT Magazine die daarbij kan helpen.

Diagnoseposters als pdf

Hangen de Nissens posters over analyse van temperaturen en drukken niet meer in je werkplaats? Je kunt ze hieronder in groot formaat downloaden.

Nissens AC Systeem Diagnose Poster 98×68 Temperaturen

Nissens AC Systeem Diagnose Poster 98×68 Drukken R134A

Reageer op dit artikel