artikel

Diagnose aan een EPB-module

Werkplaats & Onderhoud 1623

Wie Steve Smith van Pico Technology een beetje kent, weet dat hij elke storingscase tot op de bodem uitzoekt. Gevalletje passie voor techniek. Zo ook in het geval van de storing aan de elektrische parkeerrem in een Audi A6 quattro…

Diagnose aan een EPB-module
De veroorzaker van de ruis in de spanning van de linker parkeerremservo is gevonden. Brandsporen op het oppervlak van de relaiscontacten door vonken zijn duidelijk zichtbaar.

In AMT 11  en op amt.nl lees je over de uitgebreide zoektocht naar de oorzaak van de storing in de Audi A6.  De EPB-module wordt in deze case vervangen en daarmee is de storing opgelost. Maar wat nou werkelijk voor de ruispieken zorgde in de scopebeelden werd niet 100 % duidelijk. Daarom duikt Smith samen met het hardware team van Pico letterlijk de EPB-module in. 

Het regelrelais van de printplaat van de EPB-module wordt zorgvuldig verwijderd waarna deze onder de microscoop wordt gecontroleerd op sporen van slijtage. Op het oppervlak van de relaiscontacten zijn brandsporen veroorzaakt door vonken zichtbaar. Deze brandsporen zijn verantwoordelijk voor de ruis in de spanning van de linker parkeerremservo tijdens het vrijzetten van de parkeerrem. 

In de case werd de opbouw en afname van de geïnduceerde stroom tijdens het aantrekken en vrijzetten van de parkeerrem als punt van zorg aangestipt, maar als symptoom en niet zozeer als oorzaak. Laten we eens kijken welke gebeurtenissen plaatsvinden in de EPB-module tijdens het uitschakelen van de voeding.  

Gelijkstroommotor

Om de gelijkstroommotor van de parkeerremservo tot stilstand te brengen worden beide borstels van de motor tijdelijk op zo’n manier verbonden dat er geen potentiaalverschil is over de collector. Afhankelijk van de interne configuratie van de EPB-module worden beide borstels van de motor met elkaar verbonden, met massa (massapunt chassis) verbonden of over een belastingsweerstand via de interne relais van de EPB verbonden. Het moment van de gelijkstroommotor wordt beperkt dankzij het elektrische remeffect. De gelijkstroommotor werkt dan namelijk tijdelijk als generator en wekt dus een geïnduceerde stroom op. Het opwekken van stroom heeft als gewenst bijeffect dat het anker elektrisch wordt geladen, waardoor de draaisnelheid afneemt; dit is hetzelfde principe als bij regeneratief remmen. Het onderstaande signaalbeeld geeft de snelle opbouw en geleidelijke afname van de geïnduceerde stroom weer in een nieuwe EPB-module.  

Het scopebeeld geeft de snelle opbouw en geleidelijke afname van de geïnduceerde stroom weer in een nieuwe EPB-module.

Om de gegenereerde stroom snel en geleidelijk te kunnen afvoeren moet het gehele circuit van de borstels van de gelijkstroommotor, de contacten van de EPB-relais en de aansluitpunten efficiënt werken. De bij de oude EPB-module geconstateerde ingebrande relaiscontacten zorgden voor een hoge weerstand op het punt waar de door de servo tijdens het elektrisch remmen gegenereerde stroom oversprong tussen de versleten contacten. Dit zorgde voor vonken. In een dergelijk scenario zal in de elektromotor een in grootte variërend potentiaalverschil blijven bestaan, waarbij de spanning langer dan verwacht hoger dan nul blijft en de storingscode ‘Voedingsspanning linker parkeerremmotor – Kortsluiting naar plus’ wordt opgeslagen.  

Efficiency

Ten slotte nog een opmerking over de duurzaamheid van de parkeerremservo’s. De linker parkeerremservo was vervangen door een aftermarket-onderdeel. Het viel mij op dat de piek van de geïnduceerde stroom van de linker servo ongeveer 4 A bedroeg, terwijl de originele rechter servo een piek van 5,25 A bereikte. Hoewel dit misschien voor dit verhaal niet relevant is, vroeg ik mij wel af of dit een indicatie is van de efficiency van de in de linker servo gebruikte componenten. Iets om over na te denken!

 

Waarom meten met een scope?

“De mogelijkheid om hoogfrequente ruis weer te geven voordat Kanaal B rood wordt vastgelegd, onderstreept de noodzaak om bij dergelijke storingen een krachtige oscilloscoop te gebruiken. Zonder voldoende bandbreedte en sampling rates wordt een dergelijke hoogfrequente ruis niet weergegeven. Door de ontbrekende informatie zou het stellen van de diagnose dan veel langer hebben geduurd. Na het uitvoeren van de reparatie leverde de PicoScope ook detailinformatie over de werking van het parkeerremregelsysteem die niet in de technische gegevens is terug te vinden. De analyse na de reparatie werd zo een vorm van reverse engineering die alleen mogelijk is als componenten in real time uiterst gedetailleerd en bliksemsnel worden gemeten. Hiervoor is een scope onmisbaar!”
Reageer op dit artikel