artikel

APK-afkeur melden, ja of nee?

Werkplaats & Onderhoud 8361

APK-afkeur melden, ja of nee?
Afkeur melden, wanneer wel en wanneer niet. We kijken mee bij een grote dealergroep.

De Radar-uitzending over APK deed heel wat stof opwaaien. Het AvroTros-programma liet eerst bij de RDW en toen bij twaalf bedrijven zijn Citroën C1 keuren. En eerlijk is eerlijk, tussen die twaalf zaten wel een paar rotte appels. De uitzending leidde ook tot een vraag voor alle goedwillende APK-keuringstations: Hoe ga je om met afkeur melden? We gingen in de leer bij een grote dealergroep…

Goed, er was echt wel reden om kritisch te zijn over de Radar-uitzending. Aan de andere kant is er ook reden om kritisch te zijn op enkele van de twaalf APK-keuringstations. Zo meldden meerdere bedrijven afkeur niet af. Bedrijf 5, de grootste boosdoener, stelde in een ‘keuring’ van 9 minuten een aantal fictieve tekortkomingen vast, maar meldde niet af. De receptioniste deed ook nog of dat in het belang van de klant was: “Dan is het alsof de keuring nooit is gebeurd.”

In de steekproef

Op die manier maken kwaadwillenden handig misbruik van de onwetendheid van de klant. Gelukkig legde Hens Peeters Weem namens de RDW in de uitzending duidelijk uit waarom een afkeurrapport in zo’n geval wel degelijk in het voordeel is van de klant: “Alleen dan kan zo’n ‘keuring’ in de steekproef vallen en kunnen wij er iets aan doen.”

Zonder rapport (goed- of afkeur) mag er NOOIT een factuur naar de klant

‘Beleid’

Helder. Afkeur melden is dus in het belang van al die goedwillende bedrijven die de APK wél serieus nemen. Maar hoe ga je ermee om? Wanneer wel melden en wanneer niet? In een klein bedrijf bespreek je dat met elkaar tijdens de koffie of de boterhammen, bij grote dealergroepen krijgen de autotechnici een mail van ‘boven’ en heet dat beleid.

Factuur = rapport

Natuurlijk kunnen kleinere bedrijven leren van het beleid van die grotere. AMT keek mee met een autotechnicus in het mailtje dat hij van zijn servicemanager kreeg. Wat er in stond? Komt ie:

“Regel 1: Voor een APK geldt: zonder rapport (goed- of afkeur) mag er NOOIT een factuur naar de klant.”

Sommige bedrijven melden APK-afkeur niet af, zodat ze de klant om de tuin kunnen leiden. Wanneer meld je wel of niet al als goedwillend bedrijf?

Afkeur melden is gratis

De servicemanager legt uit dat er bij goedkeur dus geen enkel probleem is: “De klant krijgt het keuringsrapport mee en betaalt de factuur.” Bij afkeur kan het zijn dat de klant de voorgestelde reparaties (nog) niet wil laten uitvoeren: “Wij melden de auto af en de klant krijgt het afkeurrapport en de factuur. Let op: afkeur melden is gratis bij de RDW, dus op de factuur staan geen afmeldkosten!”

Betalen voor de herkeuring

Komt de klant dan later terug met de gerepareerde auto, dan is herkeuren niet gratis bij deze dealergroep: “De klant krijgt het keuringsrapport en betaalt voor de keuring en bij goedkeur ook voor de afmeldkosten.”

Mag een auto na APK-afkeur nog wel de weg op?

Vaste klanten

Ten slotte kan het voorkomen dat een vaste klant na de APK toestemming geeft voor reparatie, maar dat die pas op een later tijdstip kan worden uitgevoerd: “De klant krijgt geen factuur en ook geen afkeurrapport. Als later de reparatie is uitgevoerd, betaalt de klant voor de reparatie en de keuring.” Hij merkt nog op dat er in dit geval geen herkeuringskosten worden berekend. Logisch natuurlijk, want dat zou in strijd zijn met regel 1.

Goed beleid

Dat lijkt logisch en correct beleid van deze dealergroep. Doe er je voordeel mee.

Na afkeur de weg op?

Oh, en dan nog even dit. Naar aanleiding van de Radar-uitzending brandde de discussie los of een auto nog wel de weg op mag na een gemelde APK-afkeur. Het antwoord is…: Nee! Maar dat staat los van die afkeurmelding. De oorspronkelijke APK-datum blijft gewoon geldig. Zolang die niet is overschreden rijdt de klant in een APK-goedgekeurde auto.

Momentopname

Waarom de auto dan toch de weg niet op mag? Omdat hij niet aan de regels in de Permanente Eisen voldoet. Dus stel, de auto is afgekeurd omdat een band minder dan 1,6 mm profiel heeft, dan mag hij vanwege die band de weg niet op. Net als dat een andere auto met zo’n zelfde band, die niet is afgekeurd, de weg niet op mag. Ook in een auto die APK is goedgekeurd, loopt de klant dus het risico op een bekeuring omdat zijn voertuig niet aan de eisen voldoet. We weten het allemaal, de APK is een momentopname, geen garantie tot de volgende APK.

PS

Het AMT-webinar over de nieuwe regels in de APK gemist? Je kijkt het hier terug.

Reageer op dit artikel