artikel

Nieuwe APK-regels beter voor de keurmeester

Werkplaats & Onderhoud 27774

Nieuwe APK-regels beter voor de keurmeester
Gedoe over ontbrekende glaasjes en de toelichting in het APK-Handboek behoren straks tot het verleden. Pardoel: “Dan geldt gewoon: alle glazen van de verlichting moeten aanwezig zijn, geen uitzonderingen meer.”

Nog een maand, dan voert de RDW een reeks veranderingen in de APK door. Wat moet er anders vanaf 20 mei? Bij ATC Rotterdam nam Martin Pardoel namens opleider PSB de veranderingen alvast door. Hij doet dat met humor en zijn verhaal stemt optimistisch: “Veel van de veranderingen zijn in het voordeel van de APK-keurmeester.”

In 1994 deed opleider PSB veel stof opwaaien met de ‘Snelweg door de APK-regelgeving’. Dat boek bevatte van iedere keuringseis de wettekst, de wijze van keuren en een toelichting, toen al! Het maakte de regelgeving voor veel keurmeesters toegankelijker en de cursisten van de Particuliere School Benschop kunnen er nog steeds mee lezen en schrijven.

Waarschuwingslampjes

PSB-docent Martin Pardoel in actie op het Actief College in Oud-Beijerland, de thuisbasis van ATC-Rotterdam. Hij is positief over de veranderingen in de APK per 20 mei aanstaande: “Verbeteringen voor de keurmeester”.

Vanavond bespreekt PSB-(mede)eigenaar en docent Martin Pardoel de veranderingen in de APK per 20 mei. Natuurlijk gaat het allemaal om regeltjes, maar met Pardoel wordt het nooit saai. Dat begint al bij de werking van de waarschuwingsinrichtingen: “Dat gaat over een hele tros lampjes. Een daarvan is TPMS. We moeten voor de APK de bandenspanning controleren, maar blijft het TPMS-lampje branden, dan is het oogjes dicht, niet naar kijken. Per 20 mei gaat dat veranderen.”

En dat verandert niet alleen voor TPMS, maar ook voor de EPS (Electronic Power Steering), voor ESC (stabiliteitscontrolesysteem), voor ABS en voor eCall. Voorlopig gaat het om een Reparatie Adviespunt (RA). Voor het waarschuwingslampje van het airbagsysteem (inclusief gordelspanners) gold al RA1. “Maar als straks ook voertuigen met een DET (Datum Eerste Toelating) van na 31-12-2017 op de keuring verschijnen, moeten we die afkeuren als een van deze waarschuwingssystemen daartoe aanleiding geven”, legt Pardoel uit.

Een beetje krom

Hé, maar wacht eens: “Nu moeten we afkeuren als het ABS-lampje niet uitgaat. En straks wordt dat dus een Reparatie Adviespunt?” Klopt (bij een DET voor 1-1-2018) helemaal: “Maar straks zijn al die waarschuwingsinrichtingen een RA. Dan zou het een beetje krom zijn als alleen het ABS-lampje afkeur is.”

Vanaf 20 mei zijn we van al dat gedoe af

Dat maakt het makkelijker voor de keurmeester, maar het heeft wel consequenties: “Het is niet mijn advies, maar krijg je nu een auto in de werkplaats met een brandend ABS-lampje, dan kun je tegen die klant zeggen: ‘Kom na 20 mei maar terug, dan is het een Reparatie Advies, nu is het afkeur’.”

Geen gezeur over kapjes

Volgende punt: “Over glaasjes voor de verlichting is veel discussie ontstaan de laatste jaren. Ontbreekt het glaasje voor het richtingaanwijzerlampje, dan is het afkeur. Maar zit er dan nog wel zo’n transparant kapje voor het lampje, dan mag het weer wel. Vanaf 20 mei zijn we van al dat gedoe af. Dan geldt gewoon: alle glazen van de verlichting moeten aanwezig zijn, geen uitzonderingen meer.” En dus: “De toelichting in het handboek APK van de RDW en in dat van ons over die glaasjes gaat eruit.”

Dat is makkelijk. Hoe duidelijker hoe beter. “Geldt dat ook voor de toegestane verlichting?”, wil een ATC-lid weten: “Zowel voor verplicht als toegestaan”, antwoordt Pardoel. Duidelijk?

Nou, nog niet helemaal: “En als er nou een barst in het glas zit?”, is de volgende vraag uit de zaal. “Dan is het glas aanwezig. Op dat gebied dus geen probleem”, helpt Pardoel. “Kijk dan naar BOF, Beeld Opbrengst Functie. En als de barst achter zit, let er dan ook op dat er geen wit licht doorheen kan schijnen.”

Bij deze auto gaat het goed, maar er zijn nu nieuwe auto’s waar de ruimtes tussen de lichtdoorlatende gedeeltes zo groot zijn dat ze niet voldoen aan de 60 % regel. Om het probleem op te lossen, had de RDW al een toelichting bij artikel 5.1a.4 over het bepalen van het aantal lichten gemaakt. Vanaf 20 mei staat in het artikel zelf dat fabrieksmatig aangebrachte lichten voldoen aan die eis.

Van toelichting naar wettekst

Nog meer duidelijkheid probeert de RDW te scheppen met de aanpassing van de regel die de keurmeester helpt te bepalen wat nu één achterlicht is. In dat artikel (5.1a.4 van de Algemene Bepalingen) wordt de zogeheten 60 % regel genoemd, met als alternatief de 75 mm onderlinge afstand tussen de lichtdoorlatende delen. Een aantal achterlichten van enkele nieuwe auto’s voldoen niet aan die regel. “Die auto’s zijn daarmee door de typegoedkeuring gekomen. Om te voorkomen dat de eigenaren straks bij de eerste APK van hun auto nieuwe achterlichten moeten kopen, gaat gelden dat fabrieksmatig aangebrachte achterlichten sowieso aan die regel voldoen.”

Pardoel leert de ATC-leden meteen iets over de werkwijze van de RDW: “De RDW mag de regels maar eens per twee jaar veranderen. Maar om al klaar te zijn voor de eigenschappen van die nieuwe achterlichten heeft de RDW de nieuwe regel nu al als toelichting opgenomen. Vanaf 20 mei staat het in het artikel zelf.”

“Voor imitatie-achterlichten geldt de 60 %-regel straks dus nog wel gewoon?”, wil een ATC-lid eten. “Klopt, die blijft gewoon gelden voor wat we vaak de ‘yuppen-achterlichten’ noemen.”

Strengere regels

Meer verlichting: “De mistlampen voor. Die mochten al ‘niet verblindend’ zijn. Nu moet je de afstelling controleren met de koplamptester.” Hoe? “Het lichtste vlak moet onder de 0 mm/m-lijn uitkomen.” En natuurlijk is ook over mistlampen veel discussie mogelijk. Bijvoorbeeld hoe je ziet of het om een mistlamp of verstraler gaat. Pardoel heeft wel een vuistregel. “Een mistlamp heeft ribbels in het glas, bij een verstraler zie je door het glas het lampje.”

Ook bij de lekkage van vloeistoffen is er een aanscherping van de regels: “Overmatige olielekkage blijft gewoon RA2. Maar vanaf 20 mei geldt dat voor alle vloeistoffen, met uitzondering van vloeistoffen die bestemd zijn om in het milieu terecht te komen. Dus koelvloeistoflekkage is nu ook RA2, maar ruitensproeiervloeistof en condenswater uit de aircoverdamper niet. En ook hier geldt weer dat die overmatige lekkage voor voertuigen met DET vanaf 31-12-2017 afkeur is. Overigens blijven lekkages van brandstoffen, van rem-, stuurbekrachtigings- en van (hydropneumatische) veersysteemvloeistoffen onveranderd afkeur.”

De regelgeving is soms ingewikkeld, en met dit schema uit PSB’s APK-boek lijkt dat nog steeds zo. Maar als je gewoon linksboven begint, vind je stap voor stap uit of je ook na 20 mei nog kunt volstaan met EOBD uitlezen of dat je moet meten aan de uitlaat.

Een ATC-lid wil weten wanneer een lekkage nu precies ‘overmatig’ is. Pardoel: “Maak het onderdeel droog, bijvoorbeeld met zo’n spuitbus onderdelenreiniger. Laat dan de motor draaien of het onderdeel waar het om gaat werken en kijk wat er gebeurt. Twijfel je of je dat stukje nou wel of niet goed schoon hebt gemaakt, dan is het okee. Maar ‘zeikt’ de vloeistof eruit, dan is het overmatig.”

Minder strenge regels

Bij de aanvullende eisen voor taxi’s wordt de regelgeving minder streng: “Daar moest je bijvoorbeeld controleren op overmatige slijtage van een rolstoellift. Dat zijn vaak complexe constructies en vaak was niet precies duidelijk hoe je die controle moest uitvoeren. Bovendien, als de taxichauffeur merkt dat de lift regelmatig met een vaartje naar beneden klapt zodat de rolstoeler van de lift stuitert, grijpt hij zelf ook wel in. Die regels komen nu te vervallen en dat lijkt mij alleen maar vooruitgang.”

Betere parkeerrem

Het volgende puntje is de parkeerrem. “Voor voertuigen met DET na 31-12-2017 gaat de minimale remvertraging van 1,2 naar 1,6 m/s2. En let op: de parkeerremvertraging moet je ook in achterwaartse richting meten.” Dat moest altijd al, maar veel ATC-ers in de zaal waren dat min of meer vergeten. “Wettelijk gold: de parkeerrem moet de auto in twee richtingen vasthouden op een 16 % helling. Die regel kennen we niet meer, maar de RDW in Lelystad heeft zo’n helling, en er zijn enkele dealers met een baan naar een showroom boven die ze precies 16 % hebben gemaakt. Maar hoe test je de parkeerremvertraging achteruit zonder helling? Precies, handrem erop, in zijn achteruit zetten, koppeling op laten komen en als ‘ie bokt, is het okee.”

Controle op het roetfilter

Als de gelegenheid zich voordoet, ruimt Martin Pardoel tijd in voor een compact ‘STER-blok’. Uiteraard gewijd aan PSB’s eigen Snelweg door de APK-regelgeving. Geen probleem, hij doet het met humor en talloze APK-keurmeesters kunnen lezen en schrijven met dat boek.

Al veel besproken zijn de veranderingen bij de uitlaatgaseisen van diesels: “Voor alle diesels met een DET vanaf 31-12-2017 gaat de K-waarde van 1,5 naar 0,7 m-1.” En: “Als het kentekenregister in het raadpleegscherm ‘RV’ vermeldt, moet het roetfilter aanwezig zijn en mag het niet duidelijk kapot zijn.” Heel goed, vindt ook Pardoel, alhoewel hij de wijze van testen, ‘behuizinkje kijken’, nog niet ideaal vindt: “Dat vraagt even tijd, maar dat gaat veranderen. Ik begrijp dat een aantal steekproefcontroleurs op pad gaat met een deeltjesteller. Overigens zonder dat dat invloed heeft op het keuringsresultaat.”

 Op AMT.nl schreven we eerder dat de deeltjesteller vanaf 2021 deel gaat uitmaken van de Duitse APK, of beter gezegd van de AU (Abgas Untersuchung). Pardoel verwacht dat het in Nederland nog iets langer gaat duren, maar dat we in de toekomst toch ook echt met die deeltjesteller gaan meten. Maar alleen aan auto’s met roetfilter dus: “De opaciteitsmeter blijft.” En nu het toch over apparatuur gaat: “In de APK I is vanaf 20 mei de spelingsdetector verplicht.”

Rondje APK I

Dat brengt Pardoel bij nog enkele wijzigingen in de APK I: “Allereerst de spiegels van de zware bedrijfsauto’s. De verplichting van een breedtespiegel geldt straks niet meer als er geen trottoirspiegel gemonteerd kan worden.”Gelukkig legt hij ook uit wanneer dat is: “Als de steunen of andere delen daarvan lager dan 2,20 m gemonteerd moeten worden.”

Dan is er een aanpassing in de maximale onvlakheid van de koppelingsplaat van de oplegger: “Die wordt verruimd van 3,5 naar 5 mm.” En nog een verruiming: “Bij het bepalen van de grootste straal van de vooroverbouw worden de onderdelen die niet meetellen bij het bepalen van de maximale lengte en breedte van het voertuig niet meer meegeteld. Welke onderdelen dat zijn? Denk aan de breedtelichtjes op staken”, legt Pardoel uit. Nog een verruiming vinden we bij de zijafscherming: “Die mocht 120 mm naar binnen zitten, per 20 mei wordt dat 150 mm.” En bij de parkeerrem op aanhangwagens: “Nu geldt nog dat die minimaal op één as moet werken en dat dat niet een hefas mag zijn. Eigenlijk is die eis niet helemaal goed. Daarom wordt dat per 20 mei dat dat wel de hefas mag zijn, als die automatisch zakt bij het afkoppelen.”

De APK is een ‘hot topic’. Laatkomers proberen nog een plaatsje te bemachtigen.

Bevoegdheidspas

Ten slotte is nieuw dat iedere APK-keurmeester zijn eigen APK-bevoegdheidspas krijgt: “Dat pasje lijkt op het rijbewijs. Achterop staan je keuringsbevoegdheden en voorop je handtekening en pasfoto uit het rijbewijsregister. Die bevoegdheidspas blijft zes jaar geldig.” Dat roept vragen op: “En wat als je je bevoegdheidsverlenging niet haalt?” Pardoels antwoord is simpel: “Dan komt je pasje geregistreerd te staan als ongeldig.”

Hebben we dan alle wijzigingen gehad? Nee, nog eentje. Pardoel heeft ‘m voor het allerlaatst bewaard: “Het remvloeistofpotje. Als het dekseltje weg is mocht dat vervangen worden door een cellofaantje en een elastiekje. Dat mag straks niet meer. Per 20 mei moet het dekseltje erop zitten.”

AMT-RDW-APK-webinar

Beeld uit het RDW-Webinar van vorig jaar over de modernisering van het toezicht op de APK. Op 15 mei organiseren AMT en RDW samen een webinar over de komende veranderingen in de APK.

Aan de vooravond van de APK-veranderingen organiseren RDW en AMT een live webinar over de veranderingen in de APK. Uiteraard komen ze daarin nog eens zorgvuldig aan bod, je krijgt ook live antwoord op al je vragen. Noteer dus vast vet en onderstreept in je agenda:

Dinsdag 15 mei, 20.00 uur AMT-RDW-APK-webinar.

Aanmelden kan nu al op: www.amt.nl/APK-webinar.

 

 

 

Reageer op dit artikel