artikel

Aircoservice: Help, de airco stinkt!

Werkplaats & Onderhoud 20484

Aircoservice: Help, de airco stinkt!

Droge ogen, hoesten en het stinkt in de auto. De verdamper van de airco is vervuild. Als de airco aanstaat is de verdamper ijskoud. De lucht die er doorstroomt koelt sterk af. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme dus slaat er vocht als condens neer op de verdamper. De warme condens is een prima voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. Met alle gevolgen van dien.

Als de motor en airco uit gaan stopt de luchtstroom richting interieur. De opgewarmde verdamper zit vol condens. Microbiologisch leven vindt die combinatie van vocht, vuil en een aangename temperatuur heerlijk. Wie dat wil voorkomen, zet natuurlijk zijn airco 10 – 15 minuten voor het einde van de rit al uit. Dan kan de voorbijstromende interieurlucht nog heel wat van het vocht verdampen. Maar laten we even aannemen dat dat tijdenlang niet gebeurt. De verdamper is vuil, stinkt en zit bomvol minuscule ziekteverwekkertjes. Wat nu?

De airco reinigen – verbod op biociden

Sinds april 2011 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aircoreinigers op bepaalde biociden. Die stoffen doden microbiologisch leven. De betreffende biociden zijn sindsdien verboden. Het reinigen van de airco werd daardoor een stuk lastiger; de meeste reinigers bevatten op dat moment juist die stoffen.

Lijst van 600

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft geïnventariseerd welke biociden er in gebruik zijn en heeft een lijst met 600 producten opgesteld. Alleen die 600 geregistreerde producten zijn nu toegelaten als biocide.

Elke aircoreiniger moet dus een ‘gedoogde’ stof als bacteriedodend middel bevatten. Deze bij Ctgb geregistreerde stoffen hebben een toelatingsnummer. Zit een dergelijke stof in de reiniger, dan moet op het etiket ook staan hoe de reiniger gebruikt moet worden. Opvolgen van die gebruiksaanwijzing is verplicht, gebruik van een reiniger waar geen toelatingsnummer op staat is verboden.

Een stinkende airco heeft dus te maken met de constructie en de werking van de installatie. Maar je kunt er ook iets aan doen. Enkele leveranciers geven je tips over reinigingsmogelijkheden en de frequentie.

Forté pakt airco reinigen bij de bron op

Peter de Leeuw van Forté Benelux vertelt over de Forté Air Conditioner Treatment: “Het is de enige aerosol die naast bacteriën en gisten ook schimmels doodt. Het middel pakt de verontreiniging bij de bron op: op de verdamper. Het kost slechts een paar minuten en je hebt geen speciale apparatuur nodig.”

De dosering is een spuitbus per auto. Voor de reiniging verwijder je het pollenfilter. Daarna start je de auto, schakel je de airco in en wacht je twee minuten zodat de verdamper vochtig wordt. Dat helpt het reinigingsmiddel beter op de verdamper te laten hechten.

Vervolgens schakel je de motor uit. Er zit een verlengslangetje bij, dat je op de spuitbus monteert. De reiniging gebeurt door het slangetje zover mogelijk in het recirculatiesysteem te brengen, tot aan de verdamper. Daarna spuit je de hele bus leeg. Vervolgens laat je het product vijf minuten inwerken. Om het product door de luchtkanalen te verspreiden moet de airco vervolgens 15 minuten aan worden gezet. Hierbij moeten alle ramen en deuren geopend zijn en mogen er geen personen in de auto aanwezig zijn. Forté adviseert minimaal één keer per jaar de airco te reinigen met Forté Air Conditioner Treatment.

 

Airco reinigen door vloeistof vernevelen

Wynn’s Aircomatic III bestrijdt stank met ozon en ultrageluid. Wynn’s adviseert twee keer per jaar de Airco-Clean-behandeling uit te voeren. “De Airco-Clean-vloeistof wordt verneveld met het Aircomatic III-toestel”, zegt Wynn’s. “De vernevelde vloeistof ontsmet het volledige oppervlak van de verdamper, het luchtkanalentraject en de blaasmonden in het interieur. Ook gaat de vloeistof door het pollenfilter. Je hoeft niets te demonteren en kunt terwijl de machine de behandeling uitvoert andere werkzaamheden uitvoeren.”

KS Tools verwijdert geuren zonder chemicaliën

De KS Tools luchtreiniger is voorzien van een effectief koolstof HEPA-filter en verwijdert geuren van tabak, alcohol, formaldehyde, ammoniak, benzeen en dieren en elimineert schimmels, bacteriën en virussen. Dat laatste is vooral gunstig voor mensen met een allergie. Na gebruik ruikt de auto zoals na een frisse onweersbui. Er worden geen chemicaliën gebruikt, maar indien nodig kan een meegeleverd geurblok worden gebruikt.

De KS Tools luchtreiniger heeft twee basisfuncties: een modus om te reinigen en een modus om te desinfecteren. In de modus reinigen produceert het apparaat ongeveer vijf milligram ozon per uur; het verwijdert de geuren en verhoogt de hoeveelheid zuurstof. Na een uur schakelt het apparaat zichzelf uit. In de desinfectie modus produceert het apparaat anionen (een anion is een negatief geladen ion), die de lucht in de passagiersruimte reinigen en verfrissen. Deze modus duurt een half uur, waarna het apparaat automatisch nog een half uur reinigt.

Reageer op dit artikel