artikel

Wanneer gaat Autobedrijf Janssen verdienen met aircoservice?

Werkplaats & Onderhoud 3546

Wanneer gaat Autobedrijf Janssen verdienen met aircoservice?

De auto airco ontwikkelt zich in sneltreinvaart, maar nog steeds blijft een belangrijke vraag voor auto-ondernemers: moet ik zelf investeren in het aanbieden van aircoservice? AMT helpt Autobedrijf Janssen berekenen hoe hij zijn investering terug kan verdienen, en welke airco-equipment er nodig is.

Janssen wil starten met aircoservice en gaat zijn werkplaatsklanten uitleggen dat een airco echt wel onderhoud nodig heeft. Autobedrijf Janssen voegt daarom een basis-aircocontrole aan het reguliere auto-onderhoud toe. De kosten voor de klant zijn € 25,- exclusief BTW. Daarvoor controleert Autobedrijf Janssen de temperatuur en systeemdrukken.

Is alles in orde, dan krijgt de auto een certificaat of sticker als bewijs van goed gedrag van de airco. Als de airco de basiscontrole niet doorstaat, dan biedt Janssen een vervolgcontrole aan. De installatie wordt geleegd, gevacumeerd en opnieuw gevuld met koudemiddel inclusief een UV lekvloeistof. Twee weken later komt de klant terug voor controle op sporen van de lekvloeistof. Kiest de klant voor de vervolgcontrole, dan hoeft hij de basiscontrole niet af te rekenen en betaalt hij of zij alleen € 125,- exclusief BTW voor de vervolgcontrole.

Autobedrijf Janssen rekent met een werkplaatstarief van € 65,-. Verder heeft Janssen goede verwachtingen van de aircoservice, maar hij speelt graag op zeker. Daarom gaat hij er voorzichtig van uit dat hij 8 basiscontroles per maand gaat uitvoeren en 2 vervolgcontroles. Janssen overweegt voor deze service een aircoserviceapparaat aan te schaffen.

Welk aircoservice apparaat en waarom?

Harry Regterschot van TBA bv adviseert een volledig automatisch Wigam servicestation. “De tijd die men aan de service kwijt is wordt daardoor zo kort mogelijk, bovendien is de kans op fouten kleiner.” Bij een automatisch station kan de autotechnicus wat anders gaan doen, terwijl de machine zijn programma afdraait. 

Bij een automatisch station kan de autotechnicus wat anders gaan doen, terwijl de machine zijn programma afdraait.

Maar in reacties van onze AMT gebruikers lezen we ook dat autotechnici liever niet volautomatisch werken. Ze hebben liever zelf in de hand wat het servicestation doet. Zo zien ze of en waar zich een eventueel probleem voordoet. Beter voor het begrip hoe een airco werkt en om meteen op te merken of een nadere inspectie of reparatie nodig blijkt. 

De Waeco ASC 2500 low emission kan bijna honderd procent koudemiddelverlies voorkomen. Zowel bij het vacumeren als bij het afscheiden van de oude olie verliest een normale aircomachine koudemiddel, omdat er bij deze handelingen een open verbinding is met de buitenlucht. Bij de ASC 2500 worden in beide gevallen de resten koudemiddel terug gewonnen naar de voorraadketel in de machine.

Glenn van Dijk van Stokvis Service: “Vanuit milieuoverwegingen en het steeds duurder wordende koudemiddel is het van belang om verspilling tot een minimum te beperken.” 

Denk ook aan aircoservice voor hybride auto’s

René van Arkel van Explora wijst Autobedrijf Janssen op een apparaat met twee gescheiden oliecircuits voor zowel PAG- als POE-olie, zodat het servicen van hybridevoertuigen geen probleem is.

Martin Baars van Thermomanagement Hella wijst ook op de mogelijkheid om hybridevoertuigen met elektrisch aangedreven compressoren te onderhouden. Baars: “Dat zijn auto’s die Autobedrijf Janssen, gezien het enkele jaren sterk gestegen verkoopvolume in de Nederlandse markt, in de komende jaren zeker in zijn werkplaats kan verwachten. Voor de ACTT 200 Hybrid die wij adviseren, vergt die optie een kleine extra investering ten opzichte van de basismachine”. 

Trainingen verplicht en noodzakelijk 

Autobedrijf Janssen moet zich ook trainen. Van Dijk (Stokvis) vindt investeren in een training noodzakelijk. “Aangezien Janssen net begint met aircoservice, is het verstandig om een cursus airco te volgen, zodat het bedrijf ook de ‘probleemgevallen’ aan kan pakken. Als Autobedrijf Janssen als volwaardig aircoservicebedrijf naar buiten wil treden, dient Janssen, naast aircocontrole en afvullen, ook eventuele storingen op te kunnen sporen en te verhelpen.” 

Opleiding airco terugwinnen mobiele airco

Eerst de theorie. R134a is een sterk broeikasgas. Professionals die ermee werken, moeten over een TMA-diploma beschikken.

Sinds 2000 verzorgt Frans Verwegen (Airco Frans) aircotrainingen, die bij aanschaf van een apparaat gratis gevolgd kunnen worden. Explora biedt de klant de mogelijkheid voor een praktijktraining van één dag of een producttraining in groepsverband van een dagdeel. Bij Saarloos mag na instructie in de werkplaats de demonstrateur pas naar huis als alle monteurs met het apparaat kunnen werken. Saarloos noemt het een training op maat: “We zijn tevens bereid om binnen onze kosteloze serviceverlening na enige maanden nogmaals de werkplaats te bezoeken voor een opfrissingstraining of voor het beantwoorden van vragen”. 

“Als volwaardig aircoservicebedrijf moet je, naast aircocontrole en afvullen, ook eventuele storingen op kunnen sporen en verhelpen.”

Het wettelijk verplichte diploma Terugwinnen Mobiele Airco (TMA) kost ongeveer € 370,-: (€ 195,- voor de training en € 175,- examengeld).

Lekkage opsporen en verdamperreiniging 

Om lekkages op te sporen is een aantal handige hulpmiddelen beschikbaar. Viskil (Unicorn): “De nieuwste techniek is om door middel van een mengsel van stikstof en waterstof (formeergas) en een lekdetector de allerkleinste lekkages te vinden. Waterstof is het kleinste molecuul en daarom ook het meest geschikt voor deze toepassing”. 

Baars (Hella) wijst er op dat Autobedrijf Janssen tijdens de vervolgcontrole UV toevoegt. “Dat is goed als dit preventief gebeurt tijdens een aircoservicebeurt. Maar wanneer Autobedrijf Janssen bij de basiscontrole er al redelijkerwijs van uit kan gaan dat de airco lek is (door bijvoorbeeld een abnormale afwijking van de koudemiddelhoeveelheid), dan mag hij wettelijk geen R134a en UV meer vullen in dat systeem. Janssen moet dan eerst het lek opsporen. Hiervoor bevelen we twee mogelijkheden aan: stikstof-lekdetectie of formeergas met elektronische lekdetectie”. 

Help, de airco ruikt muf. Hoe help je de klant? En wat adviseer je hem aan preventief onderhoud?

De gevolgen van een verontreinigde aircoverdamper (muffe geur en irritaties aan ogen en luchtwegen) is een bekend probleem voor veel automobilisten. Er zal dan ook zeker vraag naar komen om het op te lossen. De meeste leveranciers adviseren om aircoreiniging aan de klant aan te bieden. Viskil (Unicorn): “Het mooiste is natuurlijk om de vaak voorkomende muffe lucht die uit een wat oudere airconditioning komt te verwijderen. In Nederland is de wetgeving erg strak wat betreft bacteriedodende middelen, maar met ‘probiotische’ middelen is er een legale oplossing voor. Wel kan bij elke aircoservice het interieurfilter vervangen worden, want een verstopt filter geeft snel problemen; bovendien moet de airco harder werken en dat kost brandstof”. 

Wat moet Janssen nog meer aanschaffen voor de aircoservice?

Bijna alle leveranciers bieden aircogerichte producten en diensten aan, zoals airco-onderdelen, aircoreiniging en aircotrainingen. Saarloos biedt alle lekdetectiesets, reparatiesets, pakkingsets en gebruikersmateriaal via de grossiers. Stokvis levert dankzij de samenwerking tussen Robinair en Stokvis Service een uitgebreid pakket aan accessoires en onderdelen, zoals compressoren, condensors, filters en drogers voor bijna alle automerken. 

Baars (Hella): “De filter/droger verzadigt en verslijt na verloop van tijd en moet dan vervangen worden. Met een beperkte investering in extra gereedschap kan deze handeling eenvoudig worden uitgevoerd tegen het geldende werkplaatsuurtarief”. Regterschot (TBA bv): “Ik zou Autobedrijf Janssen het advies willen geven om ook te investeren in een goede stikstof-afpersset, een UV lamp en verder wat assortimenten met onderdelen zoals een universele O-ringset en een set ventielen. Uiteraard moet Janssen rekening houden met de aanschaf van een startvoorraad koudemiddel, UV lekdetectievloeistof en compressorolie”. Airco Frans vindt een compact basispakket voldoende. “Schaf alleen aan wat nodig is: als daar later behoefte aan is kunnen extra artikelen aangeschaft worden,” aldus Verwegen.  

Hoe snel gaat Autobedrijf Janssen zijn airco investering terugverdienen?

De eerste vraag is hoe de financiering gekozen wordt. Er zijn aanbiedingen voor lease van apparatuur, tot aan een complete formule voor aircoservice, waarbij Autobedrijf Janssen alleen een maandbedrag kwijt is en geen volledige eigen investering. Het is ook mogelijk om gebruikte apparatuur aan te schaffen en hiermee de startkosten te verlagen. 

In alle gevallen is het verstandig er wat rekenwerk op los te laten, uitgaande van een realistische schatting hoeveel klanten voor aircoservice geworven kunnen worden. Daarbij helpt AMT om een basis rendementsbereking te maken. Gebruik dit rekenblad om met actuele prijzen te berekenen hoe snel de investering in aircoservice terugverdiend kan worden. 

Toelichting op de berekening

Vul in de gele velden – in plaats van de voorbeeld-cijfers – je eigen prijzen en variabelen in. Er zijn wel complicaties ontstaan door de verschillende en sterk variabele prijzen van koudemiddelen R134a en R1234yf. Voor verschillende koudemiddelen zullen verschillende factuurbedragen voor vervolgcontroles bepaald moeten worden. Omdat met name R134a nu dagprijzen kent kan het erg handig zijn de kosten van het koudemiddel apart te factureren, naast een vaste prijs voor de vervolgcontrole op zich. Duidelijker ook voor de klant. 

Alles over aircoservice

Alles over aircoservice

De rentekosten worden berekend over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, berekend als: (Totale investering + Restwaarde)/2. De vaste kosten van het apparaat worden verdeeld over de basiscontroles en de vervolgcontroles. Dat gebeurt aan de hand van de tijd die het apparaat bezig is met zo’n controle. Maar let op: zeker bij een volautomaat is het apparaat langer met een vervolgcontrole bezig dan de autotechnicus. Terwijl het apparaat 30 minuten staat de vacumeren kan hij wat anders doen. Derhalve verschilt de apparaattijd van de werktijd! 

Het systeem berekent de vaste en de variabele kosten per controle. Hoe meer controles, hoe lager de vaste kosten per controle. De som van de vaste en variabele kosten levert de totale kosten per controle. Door het verschil tussen factuurbedrag en kosten per controle te vermenigvuldigen met het aantal controles wordt de opbrengst min kosten gevonden. Is dat bedrag positief dan is dat prachtig. Is het negatief, ook dan kunnen er redenen zijn om toch tot aanschaf over te gaan. Bijvoorbeeld omdat je de aircoservice graag in eigen huis wilt doen, of omdat je vervolgopdrachten verwacht. 

Als laatste is het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen berekend. Dat getal kan helpen bij de beslissing: investeer ik in aircoservice-apparatuur of kan ik beter beleggen op de beurs. 

Reageer op dit artikel