artikel

Unboxing: Heeft de Explora TreadReader toegevoegde waarde in je werkplaats?

Werkplaats & Onderhoud 1228

Unboxing: Heeft de Explora TreadReader toegevoegde waarde in je werkplaats?
Eerst fotografeer je met de tablet het kenteken.

Een goede autotechnicus leest aan het profiel van een band een schat aan informatie af. Hij ziet of de band aan vervanging toe is en of een controle van wielstanden nodig is. Kan Explora’s TreadReader dat ook? En nog sneller en nauwkeuriger? Bart Scholten neemt de proef op de som in zijn autobedrijf.

Heeft zo’n TreadReader toegevoegde waarde voor onze werkplaats? Dat wilden we graag weten. Na uitleg over de werking plaatste een medewerker van Explora bij ons een stand alone-versie. Die bestaat uit een router, tablet, printer en de handscanner. Volgens Explora is het ook mogelijk de TreadReader te integreren binnen je eigen bedrijfssysteem. In plaats van de aparte router gebruik je dan je eigen Wifi, en in plaats van de tablet maak je gebruik van een smartphone met de gratis app, of je werkt via je pc.

Opstartproblemen

Dat is misschien zo gek nog niet, want wij werden regelmatig geconfronteerd met opstartproblemen. Het duurt dan lang voordat de tablet verbinding heeft met de router. De tablet herkent de handscanner niet. En die moet dan opnieuw worden aangemeld. Ook dat wil niet altijd lukken, zodat je alles opnieuw moeten opstarten. De bedoeling van zo’n TreadReader is dat je razendsnel de staat van bandprofielen in beeld hebt, en de klant direct een onderbouwd advies kunt geven. Dat lukt zo niet. Explora kent het probleem en legt uit dat het eigen bedrijfssysteem het contact via de aparte router stoort.

Is de verbinding er, dan maak je met de tablet een foto van het kenteken, en via het kentekenregister worden de gegevens van de auto herkend. Het is de bedoeling om de handscanner in een vloeiende beweging haaks over het loopvlak van de band te bewegen. Ga je er langzaam overheen, dan registreert de scanner meer meetpunten dan wanneer je dat vlot doet. Dit vergt enige oefening, met in het begin de nodige foutmeldingen. Heb je het eenmaal door, dan gaat het prima.

Compleet adviesrapport

Het programma is zo in te stellen dat je een vaste route loopt langs de auto. Je begint linksvoor en loopt met de klok mee om de auto. Je hoeft dan niet elke keer op het scherm te kijken, want de handscanner geeft via trilsignalen aan dat je naar het volgende wiel kunt. Dat werkt handig. Je kunt aangeven of je zomer- of winterbanden gaat scannen en je stelt eenmalig de minimale profieldieptes met bijbehorende kleuren in.

Een kant-en-klare print met meetresultaat, oordeel en advies.

Een kant-en-klare print met meetresultaat, oordeel en advies.

Tijdens je rondgang kun je foto’s toevoegen van bijvoorbeeld een beschadiging. Die zie je dan terug op de print voor de klant. Behalve de autogegevens en foto’s staan daar ook profieldieptes, een advies afhankelijk van het slijtagepatroon, een oordeel van de meetresultaten, de remafstand op deze banden, je bedrijfsnaam en logo en er is ruimte voor een aanbieding.

Nadat je de metingen hebt uitgevoerd, maar voordat je gaat printen, kun je op het scherm de profieldieptes per band met de eventuele opmerkingen bekijken. Je kunt ook een meting opnieuw uitvoeren, wisselen tussen zomer- of winterband of een extra foto toevoegen. Kortom, je kunt de klant een print presenteren met foto’s, profieldieptes en een professioneel advies. Zo ziet het systeem al in een vroeg stadium dat een band schuin afslijt. Zeker als de hoofdgroeven dicht bij elkaar liggen, is dat een praktisch hulpmiddel.

Nog niet uitontwikkeld

Helaas staan daar nadelen tegenover. De aanschafprijs is hoog en bij deze stand alone-versie duurt het opstarten lang en komt de verbinding soms niet tot stand. Bovendien is de TreadReader niet altijd helemaal nauwkeurig. We maten een profieldiepte van 1,4 mm met een ‘ouderwetse’ profieldieptemeter.

Misschien kwam het door onwennigheid, maar de scanner zag pas dat het profiel onvoldoende was na de derde keer meten. En door het terugkerende gedoe met de verbinding duurde het langer dan met de profieldieptemeter.

Conclusie: deze handscanner heeft voor onze werkplaats nog geen toegevoegde waarde. We hebben onze bevindingen gemeld bij Explora. Hun reactie was dat het product nog in ontwikkeling is. Onze punten worden daarbij meegenomen. Zijn de kinderziektes er straks uit, dan testen we graag nog een keer.

Reageer op dit artikel