artikel

Hulpstartkabels aansluiten en losmaken (2000-10)

Werkplaats & Onderhoud

Wilt u nog eens uit de doeken doen hoe hulpstartkabels moeten worden gebruikt. Het gaat vooral om de volgorde van aansluiten en losnemen.

Als een accu zover leeg is dat de motor niet gestart kan worden, kunnen startkabels uitkomst bieden. Maar ga eerst na of de lege accu bevroren is. Als dat zo is, moet deze worden ontdooid in een warme ruimte.

Het aansluiten van startkabels gaat als volgt:

● Zet de motor af;

● Zet alle stroomverbruikers uit;

● Verbind de pluspolen van beide accu’s met elkaar, zorg dat de klemmen goed houvast hebben;

● Sluit de tweede kabel aan op de minpool van de volle accu;

● Verbind het andere eind van de tweede kabel met een metalen deel van de motor of de transmissie van de auto met de lege accu, dus niet met de minpool van de lege accu. Een mogelijke slechte massaverbinding wordt op deze manier omzeild.

Start vervolgens de motor van de auto met de volle accu. Geef een beetje gas zodat de motor versneld stationair draait. Probeer daarna de motor van de auto met de lege accu te starten. Als dat lukt, laat dan ook deze motor versneld stationair draaien. Wacht daarna nog enkele minuten met het losmaken van de startkabels.

Zo neemt u de startkabels weer los:

● Schakel bij de auto met de lege accu de achterruitverwarming en de kachelventilator in (dat voorkomt een spanningspiek). Let op: zet niet de koplampen aan. De spanningspiek die door het loskoppelen van de startkabels kan ontstaan, kan het doorbranden van de lampen veroorzaken.

● Maak eerst de startkabels los van de massaverbindingen

● Maak daarna de startkabels los van de pluspolen.

Reageer op dit artikel