artikel

Inwendig reinigen motorfietsmotoren (1997-07/08)

Werkplaats & Onderhoud

Mijn vraag heeft betrekking op Engine Flush, een middel van Protec om, toegevoegd aan de motorolie, het blok inwendig te reinigen. Ik zou graag willen weten of dit middel ook in motorfietsblokken gebruikt kan worden, dit in verband met de natte platenkoppeling. Meer nog vraag ik mij af of andere producten die in de olie kunnen blijven, zoals bijvoorbeeld Slick 50, geen nadelige invloed hebben op de werking van de koppeling. Deze producten hebben immers het doel de inwendige wrijving te verminderen.

Volgens Protec kan Engine Flush probleemloos worden toegepast in motorfietsmotoren, de aanwezigheid van een natte platenkoppeling is geen bezwaar. Binnenkort komt men voor motorfietsen met een 250 ml verpakking op de markt.

Tunap en Forté hebben eveneens een motorreiniger voor motorfietsen in hun programma. De specialisten wijzen erop dat er altijd voorzichtigheid geboden is met sterk vervuilde motoren. Als het vuil wordt losgeweekt, kan het gebeuren dat de oliekanalen verstopt raken.

Bij motorfietsmotoren hebben de restricties in de oliekanalen naar de krukas, de cilinderkop en de transmissie een diameter van minder dan 1 mm, soms zijn ze slechts 0,6 mm groot. Het is raadzaam vooraf advies in te winnen bij de leverancier en niet op eigen houtje te experimenteren.

Het gebruik van middelen die achteraf bij de olie worden gedaan moet worden, wordt ontraden. Vrijwel alle motorfabrikanten wijzen de toepassing van deze producten af, soms vervalt zelfs de garantie of coulance.

Verbetering van bepaalde eigenschappen is via een olie van een ander type of viscositeit te bereiken. Er zijn uitzonderingen, dan adviseert de fabrikant via de importeur een bepaald product om een specifiek probleem op te lossen tot er een afdoende modificatie is.

Reageer op dit artikel