nieuws

BOVAG in verzet tegen besluit om BPM niet aan te passen

Techniek 932

Een maand geleden berichte Bovag over de BPM-gevolgen van WLTP op basis van data internationaal data- en researchbureau JATO [link naar oude bericht?]. Toen bedroeg het verschil in CO2-waarde voor de BPM 11 gram. In hun laatste rapportage, gebaseerd op veel meer beschikbare WLTP-modellen in Nederland, is het verschil nog altijd 10 gram per kilometer.

BOVAG in verzet tegen besluit om BPM niet aan te passen
De WLTP is veel dynamischer en belastender dan de NEDC. Toch heeft dat nauwelijks invloed op de CO2-emissie. De veel strengere randvoorwaarden wel.

Die afwijking van 10 gram strookt niet met wat staatssecretaris Snel rapporteert naar aanleiding van TNO-onderzoek. En het leidt aldus Bovag dus ook tot een andere conclusie: de BPM moet wel degelijk op korte termijn worden aangepast om te voorkomen dat de Nederlandse consument de dupe wordt.

Verschillen tussen brandstofsoorten

De gemiddelde CO2-uitstoot van alle WLTP-modellen die per medio oktober in de Nederlandse prijslijsten staan, en die een directe NEDC-voorganger hadden, bedraagt 140 gram per kilometer. Het gemiddelde van die NEDC-voorgangers was 130 gram. Bij benzineauto’s is dat respectievelijk 144 en 136 gram (dus 8 gram méér door WLTP), en bij dieselauto’s 140 en 128 gram (12 gram méér).

Appels met appels

Deze JATO rapportage gaat dus alleen over merken, modellen en uitvoeringen waarbij het mogelijk is om appels met appels te vergelijken. (Vrijwel) identieke auto’s dus, die eigenlijk alleen voor wat betreft hun typegoedkeuring (NEDC of WLTP) verschillen. Daar zit meteen een groot verschil met de TNO-rapportage in opdracht van het ministerie, want daar zijn álle verkochte WLTP-auto’s vergeleken met álle verkochte NEDC-auto’s. Appels en peren door elkaar dus, waardoor het trekken van scherpe conclusies voor TNO lastig is.

Interpretatie

Om deze JATO-cijfers goed te kunnen interpreteren, zijn de volgende opmerkingen van belang:

  1. Het verschil tussen WLTP, NEDC 1.0 en NEDC 2.0.
    Bij deze vergelijking tussen oud en nieuw gaat het níet om het verschil tussen de oude NEDC 1.0 CO2-waarde en de nieuwe WLTP CO2-waarde. Die laatste waarde wordt voor diverse doeleinden door de fabrikant ‘teruggerekend’ naar een NEDC 2.0-waarde. Zolang er nog geen BPM-tabel op basis van WLTP-waarden is, gebruikt de belastingdienst deze NEDC 2.0-waarde als basis voor de BPM-berekening. Op de Nederlandse prijslijsten worden in de regel ook alleen de NEDC 2.0 waarden vermeld, en (nog) niet de WLTP-waarden.
  2. Aanbod versus verkopen.
    De gemiddelden zijn door JATO berekend op basis van de modellen en uitvoeringen die worden áángeboden, zonder rekening te houden met hoeveel er van welke uitvoering worden verkócht. Een exclusieve twaalfcilinderuitvoering in het topsegment telt dus net zo zwaar mee voor het gemiddelde als een courante 1.0-uitvoering van een A-segment model.
  3. JATO database. 
    De database van JATO bestaat nu uit meer dan 2.200 uitvoeringen. Als bron worden alle officiële prijslijsten voor de Nederlandse markt gebruikt. De nieuwe WLTP-typegoedkeuring is per 1 september verplicht om nieuwe auto’s te mogen registeren (restantvoorraadregeling auto’s uitgezonderd). Maar nog niet alle modellen zijn op dit moment al in een WLTP- (en dus NEDC 2.0-) versie beschikbaar. Dat betekent dat de database de komende weken en maanden nog groter zal worden en dus ook dat de hier gepresenteerde cijfers nog zullen veranderen.

Beloofd is beloofd?

De voorganger van staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer verzekerd dat invoering van de WLTP-cyclus niet mag leiden tot extra BPM-inkomsten voor de schatkist. Op basis van een onderzoek van TNO concludeert Snel nu dat er vooralsnog te weinig bewijs is dat de invoering de WLPTP leidt tot een structureel hogere uitstoot (op papier).

Weinig getest

BOVAG is het niet eens met die conclusie. Volgens andere bronnen die net zo onafhankelijk en objectief zijn als TNO is er wel degelijk sprake van een hogere uitstoot op papier. Het klopt dat er nog betrekkelijk weinig auto’s volgens nieuwe testmethode zijn getest en verkocht, en dat er dus nog betrekkelijk weinig data is, maar dat gaat de komende maanden veranderen en dan zal, op basis van de kennis die we nu hebben, ook duidelijk worden dat die gevreesde CO2-stijging en daarmee dus ook BPM prijsstijging er wel degelijk is.

Op de politieke agenda

Daarom zal Bovag samen met Rai Vereniging de komende weken in gesprek gaan met Tweede Kamerleden, om via het parlement alsnog de noodzakelijke aanpassingen van de BPM op korte termijn op de politieke agenda te zetten. In de derde week van november debatteert de Kamer over de belastingplannen van volgend jaar. Dan zal ook duidelijk worden of er een Kamermeerderheid is voor aanpassing van de BPM op korte termijn of niet.

Reageer op dit artikel