nieuws

Turboproblemen: Vind eerst de oorzaak

Techniek 23799

Turboproblemen: Vind eerst de oorzaak

Wanneer een turbo defect gaat heeft dit vaak een externe oorzaak, zoals te weinig olie of inslag van buitenaf. Voordat je overgaat tot vervanging van de turbo is het belangrijk dat je deze oorzaak weghaalt. AMT zet een aantal handige tips op een rij, inclusief praktijk voorbeelden.

Inhoudsopgave:

Algemene tips om turboschade te voorkomen
Schade door zand en kleine deeltjes
Geen olie en/of vervuilde olie
Problemen door chiptuning
Vastzittend schoepen en andere defecte turbo-onderdelen
Turboschade door water en condens
Schema: diagnosestellen bij turboschade

Algemene tips om turboschade te voorkomen

 • Controleer de lagerspeling aan de compressorzijde als het vermoeden bestaat dat het compressorwiel aanloopt.
 • Spoor altijd de oorzaak van een schade op en verhelp deze voordat er een nieuwe turbocompressor wordt gemonteerd.
 • Lees bij elke beurt het OBD-systeem uit, zo worden defecten tijdig opgespoord.
 • Luister bij elke beurt naar bijzondere fluitende geluiden.
 • Bekijk de Stap voor stap: turbo vervangen

Terug naar boven

Schade van buitenaf

Turboschade door buitenaf Het turbinewiel is ernstig beschadigd door aluminiumdeeltjes die vanuit de motor zijn gekomen. Het is absoluut nodig om de oorzaak op te sporen om een herhaling te voorkomen. Hoe is de motor er aan toe? Turboschade door buitenaf 2 Het compressorwiel is beschadigd via de inlaat, dus van buitenaf. Waar is het voorwerp gebleven en waar zijn de schadestukjes? In het spruitstuk of in de motor? Turboschade door buitenaf 4 De compressorschoepen zijn beschadigd doordat er zand of stof tegenaan is gevlogen. De oorzaak van de inslag moet worden opgespoord, anders gebeurt het opnieuw. Turboschade door buitenaf 3 Door inslag van buitenaf kan het compressorwiel zodanig beschadigd worden dat er zoveel onbalans optreedt dat het compressorwiel uiteenspat.

 • Sleutel heel voorzichtig en vooral schoon aan turbo’s. Er mag geen vuil of onderdeel in de compressor terechtkomen.
 • Als er een beschadiging van enige betekenis is aan de compressor, vervang dan ook de inlaatluchtkoeler (intercooler).
 • Inspecteer altijd de verbrandingskamers met een endoscoop als er vuildeeltjes naar de motor zijn gegaan.

Terug naar boven

Schade door olie

Turboschade door olie 3 Als de smering onvoldoende of zelfs afwezig is, kan het turbinewiel afbreken als de as vastloopt in de lagers. Controleer daarom altijd de olietoevoer- en afvoerleidingen. Turboschade door olie 3 Als er iets mis is met de carterventilatie en/of er sprake is van versleten of vastzittende zuigerveren neemt de carterdruk toe. Dat belemmert de olie-afvoer uit het lagerhuis met als gevolg ernstige vervuiling en koolafzetting. Turboschade door olie 3 Door het dichtslibben van de olieleiding kan de olie zijn koelende taak niet uitoefenen. De olie wordt te heet, oxideert en verkoold met als gevolg: onvoldoende smering en afdichting. Turboschade door olie 2 Gebrek aan smering is de oorzaak van deze schade. Waarom er gebrek aan olie was, moet worden verklaard voordat er een nieuwe turbo wordt geplaatst.

 • Gebruik altijd olie van topkwaliteit. De temperatuur van het turbinegedeelte, en dus ook het lager is zeer hoog.
 • Zorg ervoor dat de olie schoon is. Let dus op de verversingstermijn en vervang het filter op tijd. Tap de olie af liever dan afzuigen, zo wordt sludge voorkomen.
 • Inspecteer bij elke beurt zowel de olietoevoer als de olieafvoer van het turbinehuis. Let er op dat er zich geen kool of sludge-afzettingen hebben gevormd.
 • Als er teveel vloeibare pakking wordt gebruikt, kan de olietoevoer worden belemmerd. Dat leidt tot lagerschade met alle gevolgen van dien.

Terug naar boven

Schade door chiptuning

Turboschade door chiptuning Als er olie wordt aangezogen, de motor ‘gechiptuned’ is of de drukregelklep vastzit, kan het turbinetoerental te hoog oplopen. Ernstige schade is hiervan het gevolg. Controleer de carterventilatie en het drukregelventiel op juiste werking en verander de chip.

 • Ga na of er chiptuning of andere wijzigingen zijn aangebracht. Chiptuning zorgt voor een hogere thermische en mechanische belasting en werkt roetvorming en hoge turbotoerentallen in de hand. Een ‘aangepaste’ overdrukklep zorgt eveneens voor een te hoog turbotoerental en een hogere motorbelasting.

Terug naar boven

Schade door te hoge toerentallen

Turboschade door toerentallen Als er olie wordt aangezogen, de motor ‘gechiptuned’ is of de drukregelklep vastzit, kan het turbinetoerental te hoog oplopen. Ernstige schade is hiervan het gevolg. Controleer de carterventilatie en het drukregelventiel op juiste werking en verander de chip. Turboschade door toerentallen 2 Bij de turbine zijn verstelbare leidschoepen toegepast. Dat heeft een te hoog toerental niet verhinderd, misschien zelfs veroorzaakt. Controleer de juiste werking, is die in orde dan kan er chiptuning zijn toegepast, er is olie aangezogen via de carterventilatie of de overdrukklep zit vast. Is het oliepeil te hoog geweest?

 • Houd de carterventilatie in de gaten. Er mag geen olie van betekenis in de luchtleiding naar de compressor komen.

Terug naar boven

Schade door water

Turboschade door water Dit axiaallager vertoont slijtagesporen die het gevolg zijn van water in de olie. Het spreekt vanzelf dat moet worden nagegaan waar het water vandaan komt. Veel condens door korte ritten of een lekke koppakking? Eerst de oorzaak opsporen en verhelpen, dan pas een nieuwe turbo monteren.

 • Ga na of de waterkoeling van het turbinehuis goed werkt.

Terug naar boven

Schema: diagnosestellen bij turboschade

Diagnosestellen bij turboschade

(afbeelding is klikbaar)
Terug naar boven

Reageer op dit artikel