nieuws

Mercedes-Benz bespreekt invloed kunstmatige intelligentie op mobiliteit

Techniek 615

Mercedes-Benz bespreekt invloed kunstmatige intelligentie op mobiliteit
Anke Kleinschmit, Hoofd Daimler Group Research, spreekt tijdens de Mercedes-Benz Future Talk in Berlijn over kunstmatige intelligentie.

Welke invloed heeft kunstmatige intelligentie op de mobiliteit van morgen? Hoe kunnen we deze ideeën nu al toepassen? Hoe intelligent zal de auto van de toekomst zijn? Dit waren de hoofdvragen waarover door experts van Mercedes-Benz werd gediscussieerd met wetenschappers, engineers en journalisten tijdens de vierde Future Talk in Berlijn.

“Kunstmatige intelligentie is een belangrijk toekomstthema voor Mercedes-Benz. Zowel voor de auto zelf als daarbuiten, bijvoorbeeld voor mobiliteitsdiensten alsmede ontwikkeling en productie”, aldus Anke Kleinschmit, Hoofd Daimler Group Research. “Kunstmatige intelligentie is geen sciencefiction meer en de stappen die worden gezet op het gebied van autonoom rijden zijn daar het indrukwekkende bewijs van. Kunstmatige intelligentie speelt in de ontwikkelingsfase en de productie al een ondersteunende rol door op intuïtieve wijze toegang te verschaffen tot wereldwijde kennis en knowhow – altijd toegespitst op de individuele behoeften, ervaring en kennis van de medewerker.”

Ontwikkeling van cognitieve auto’s

Een belangrijk doel bij de inspanningen van Mercedes-Benz op het gebied van kunstmatige intelligentie is de ontwikkeling van cognitieve auto’s: “Deze kunnen niet alleen reageren op kunstmatige intelligentie in tal van situaties, ze beschikken tevens over voldoende kennis over hun omgeving om op deze basis autonoom te kunnen handelen. In combinatie met hierop toegespitste diensten kunnen ze het fundament gaan vormen voor een toekomstig zogeheten holistisch mobiliteits-ecosysteem. Ze kunnen bijvoorbeeld verkeerssituaties autonoom analyseren voor alle transportvormen en een individueel mobiliteitsplan maken dat aansluit op de persoonlijke routine en gemoedstoestand van de bestuurder. Daarnaast kunnen huishoudrobots en afleveringsdrones aan het systeem worden gekoppeld, waarbij de cognitieve auto dienstdoet als controlecentrum”.

In tegenstelling tot smartphones en wearables omringt de auto de persoon, waardoor de auto een omgeving wordt voor een digital experience. De auto zou het gedrag van de bestuurder kunnen analyseren, diens behoeften in kaart kunnen brengen en daarop inspelen, zegt Mercedes. “Ook zou de auto in staat kunnen zijn om vast te stellen wat een bestuurder in bepaalde situaties wil en wat hij daarvoor nodig heeft. Dit kan gaan om het afspelen van muziek die perfect aansluit op zijn gemoedstoestand tot het instellen van een aangename temperatuur. Ook kunnen er diensten worden ontwikkeld ten behoeve van gezondheid en veiligheid. Daarnaast kan de cognitieve auto zichzelf toegang verschaffen tot geïndividualiseerde kunstmatige intelligentie die mensen helpt, hen vermaakt en zelfs intellectueel zou kunnen uitdagen.”

Beeld- en patroonherkenning als belangrijke mijlpaal op de weg naar autonoom rijden

Om deze weg op succesvolle wijze te kunnen volgen, moeten auto’s informatie over hun omgeving kunnen vergaren en in staat kunnen zijn om die te analyseren. Dit machinale leren speelt vandaag de dag al een belangrijke rol bij het autonoom rijden. De engineers van Mercedes-Benz werken aan verdere verbetering van automatische beeld- en patroonherkenning voor toepassing in rijassistentiesystemen en autonoom rijdende auto’s. “Van doorslaggevend belang is hierbij de samenwerking tussen camera’s, sensoren en de hierin toegepaste rekenunits. Het systeem deelt de beelden van weggedeelten op in abstracte segmenten met gekleurde markeringen. Op deze manier worden onder meer gebouwen, voertuigen, personen, bomen en trottoirs geïdentificeerd. Ook worden verkeerslichten en kleinere gevaarlijke obstakels op de weg herkend. Op basis hiervan analyseert de autonoom rijdende auto de verkeerssituatie, om vervolgens het gedrag van andere weggebruikers te voorspellen en zich hierop aan te passen”, verklaart de autofabrikant.

“Als het buiten licht is, werken veel systemen die dienen voor beeld- en patroonherkenning al op betrouwbare wijze”, aldus dr. Uwe Franke, verantwoordelijk voor beeldherkenning/signaalverwerking en sensorfusie op de ontwikkelingsafdeling van Mercedes-Benz. “Inmiddels laat ons systeem ook uitstekende resultaten zien in het donker en dat is een grote stap voorwaarts. De volgende stap is het herkennen en interpreteren van de gebaren en gezichtsuitdrukkingen van mensen.”

De bedieningsinteractie tussen mensen en autonoom rijdende auto’s wordt mogelijk gemaakt door de herkenning van gebaren, gezichtsuitdrukkingen en de voorspelbaarheid van het handelen van machines. Op deze basis kan er een vertrouwensband worden gecreëerd tussen mens en machine. Auto’s moeten kunnen aangeven dat ze voetgangers hebben waargenomen en rekening met hen houden. Voetgangers moeten geïnformeerd worden over de route die de auto zal gaan volgen, hoe de auto zal gaan reageren en hoe ze zelf dienen te reageren.

Sneller gebruikmaken van het potentieel van kunstmatige intelligentie

Mercedes-Benz gebruikt kunstmatige intelligentie niet alleen voor auto’s. Zo test de onderneming zelflerende systemen voor het in kaart brengen van technologietrends, voor het analyseren van ontwikkelings- en testdata alsmede voor het onderhoud van productiefaciliteiten. “Kunstmatige intelligentie kan van doorslaggevend belang zijn bij het opsporen van technische problemen. Zo moest het personeel dat het onderhoud in de fabrieken uitvoert tot nu toe enorme hoeveelheden papier doornemen of terugvallen op hun eigen ervaring om informatie te vergaren over machinedefecten. Het geteste systeem neemt documentatie door aan de hand van natuurlijke taalverwerking en doet dienst als semantische zoekmachine. In tegenstelling tot een op keywords gebaseerde zoekmachine ligt de focus op de betekenis van het verzoek. Dit maakt het mogelijk om te zoeken aan de hand van verschillende foutomschrijvingen, zoals ‘er lekt olie’ of ‘lekkende leidingen’. Op deze manier kunnen reparatie- en onderhoudsprocessen worden versneld en efficiënter worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel