nieuws

Milieuwinst met Brembo cement remblokken

Techniek 8443

Milieuwinst met Brembo cement remblokken
Wanneer de Cobra remblokken in verkoop of autoproductie komen valt nu nog niet te zeggen.

De gaande discussie over roetmeting bij moderne diesels onderstreept weer dat dieselroet sinds Euro 5/6 maar nauwelijks meetbaar fijnstof oplevert. Waar het uit auto’s nog eerder vandaan komt is het remsysteem. Brembo werkt in het Europees COBRA Life project naar een oplossing, met remblokken op basis van cement. Hoe milieusparend is dat?

Met steun van de Europese Unie zette Brembo zich twee jaar geleden aan het project om een nieuw soort remblokproductie uit te werken. Dit in samenwerking met onder meer Italcementi Group. In 2018 zou het COBRA project moeten leiden tot serieproductie van remblokken op cement basis.

Spaart energie en water

Het idee is om minder milieubelastend remblokken te maken. Centraal daarin staat de vervanging van kunsthars door cement. Dat moet het nieuwe bindmiddel worden waarin het frictiemateriaal zit.

Productie van kunsthars vergt veel meer energie en water, dan het bindmiddel op cementbasis. Het verschil is enorm, 90 % of meer besparing. Het basismateriaal bevat ook nog een component die bij de staalproductie als afval vrijkomt, en hier dus hergebruikt kan worden.

Zo ziet het nieuwe productieproces eruit. Cement en mineralen mengen, korrelgrootte sorteren, frictiemateriaal bijmengen, persen, en je hebt een remblok. Zo ziet het nieuwe productieproces eruit. Cement en mineralen mengen, korrelgrootte sorteren, frictiemateriaal bijmengen, persen, en je hebt een remblok.

Remprestatie en kosten normaal

Natuurlijk werd eerst getest of remblokken op cementbasis doen wat ze moeten doen, remmen. Dat bleek realiseerbaar, de opzet is dat de nieuwe remblokken hetzelfde zullen presteren en kosten als de huidige blokken.

De volgende stap was het ontwerpen van een productielijn. In dit geval een ‘koude’ lijn, waar nu veel warmte nodig is om hars gemengd met frictiemateriaal uit te harden. Vandaar de enorme energiebesparing.

Op dit moment worden twee proeflijnen gebouwd voor het productieproces. Over een jaar moet het proces getest worden, en de remblokken die van deze lijnen komen. Daarna volgt een paar maanden onderzoek naar schadelijke gezondheidseffecten. Voorjaar 2018 moet alles klaar zijn om massaproductie mogelijk te maken.

Ook minder fijnstof 

Ingenieur Bonfanti van Brembo leidt het Cobra project, waarbij ook een cementindustrie, een innovatiebureau en een gezondheidsonderzoek instituut uit Italië betrokken zijn.

Ingenieur Bonfanti van Brembo leidt het Cobra project, waarbij ook een cementindustrie, een innovatiebureau en een gezondheidsonderzoek instituut uit Italië betrokken zijn.

Omdat het grootste deel (90 % massa) van een remblokvoering bestaat uit bindmiddel komt vooral dit als fijne deeltjes vrij bij remmen. Het gaat om PM0,1, ultrafijnstof dat geldt als het meest schadelijk omdat het diep in de longen kan komen. Dat zou dan geen fijnstof van kunsthars meer zijn, maar grover stof van natuurlijk cement.

Vanuit milieu-oogpunt zouden de cement remblokken diverse vliegen in één klap slaan. Minder schadelijk in productie, en minder schadelijk in het gebruik. Of dat ook kan zonder meerprijs moet nog blijken.

En zelfs dan nog vervangt een fabrikant niet zomaar meteen bestaande productielijnen door heel andere nieuwe. Maar het lijkt dat remmen net zo schoon kunnen worden, qua fijnstof, als diesels met roetfilter. Kunnen we dan ook nog wat doen aan bandenslijtage als bron van schadelijk fijnstof?

Reageer op dit artikel