nieuws

AMT was te optimistisch over de PHEV

Techniek

AMT was te optimistisch over de PHEV
Hoeveel ton CO2 spaart een PHEV uit?

De redactie van AMT.nl rekende begin van dit jaar uit dat een PHEV hybride auto over zijn levensduur zo’n 35 ton CO2 uitspaart. Toegegeven, het was een beetje een berekening uit de losse pols, maar nu worden we op de vingers getikt door TNO. Ten hoogste acht ton, kun je opmaken uit een recent TNO-rapport. Hoe zit het echt? Een blik op de cijfers.

Het begon met een brief van AMT-lezer A.J. Ruissen. Na een ritje in een Mitsubishi Outlander PHEV vond hij dat zijn praktijkverbruik in wel heel schril contrast stond met de 44 gram CO2/km waarop onze soms zo vrijgevige overheid alle belastingvoordelen voor dit type auto’s baseert. En dus vroeg hij AMT om verbruiktesten te gaan doen.

Niet testen maar rekenen

Dat deden we niet. Maar we zochten wel de nodige gegevens bij elkaar en deden daar wat rekensommetjes mee. Kijk maar.

We wilden niet flauw doen en dus rekenden we bijvoorbeeld de CO2 die vrijkomt bij de productie van auto’s niet mee. TNO doet dat nu wel. Bovendien kijkt TNO niet alleen naar de uitstoot van CO2, maar ook naar die van vervuilende stoffen zoals NOx en roetdeeltjes. Dat levert boeiende uitkomsten op.

Conclusie: de PHEV gaat het klimaat niet redden. Zuiver elektrisch rijden op groene stroom zet wel zoden aan de dijk.

Conclusie: de PHEV gaat het klimaat niet redden. Zuiver elektrisch rijden op groene stroom zet wel zoden aan de dijk.

Fabricage is een ‘dingetje’

Eerst de CO2-uitstoot; die begint al bij de fabricage van een auto. TNO stelt dat bij de productie en sloop van een benzine- of dieselauto ruim 10 ton CO2 vrijkomt. Voor een auto met een levensduur van 220.000 km is dat 46 gram/km. Hm, misschien zou dat toch een ‘dingetje’ moeten zijn voor gemeentes die ook nu nog sloopregelingen koppelen aan hun milieuzones.

Productie van de batterij

Bij de productie (en sloop) van een PHEV komt nog meer CO2 vrij. Reden? De hoogvoltagebatterij. “Voor een middenklasse-personenauto met een accu van 24 kWh betekent dit een CO2-uitstoot van ca. 3,6 ton voor de accu”, lezen we in het rapport. En zo komt TNO uit op 13,7 ton CO2 voor een PHEV en 14,3 ton voor een zuiver elektrisch aangedreven voertuig. Eh, middenklasse voertuig, want bij een Tesla met 85 kWh-batterij gaat het natuurlijk niet lukken met 14,3 ton.

44 gram per km? Alleen bij de productie en sloop van een auto komt al meer CO2 vrij.

44 gram per km? Alleen bij de productie en sloop van een auto komt al meer CO2 vrij.

230.000 km elektrisch

Goed, en dan gaan we rijden. TNO volgde 15 Nissan Leafs en 3 elektrische Volvo C30 uit de Proeftuin voor elektrisch rijden over gezamenlijk 230.000 km. Voor de gegevens van reguliere auto’s en PHEVs gebruikte TNO tankpasdata, aangevuld met analyses van het zakelijk gebruik van PHEVs door onder meer het Ministerie van I&M.

Groen of grijs én groen

Ten slotte is bij zo’n analyse natuurlijk ook de CO2 die vrijkomt bij de productie van stroom van belang. TNO hield rekening met twee soorten opwekking. De eerste is groene stroom (die voor driekwart bestaat uit in het buitenland opgewekte stroom). De tweede is de mix van groene en grijze stroom zoals die normaal bij ons uit het stopcontact komt. Bij de productie van die groene stroom komt 36 gram/kWh vrij, bij de Nederlandse mix 447.

Voor de duidelijkheid TTW is Tank To Wheel, WTW is Well To Wheel. Een benzineauto komt alles bij elkaar aan 246 gram/km een PHEV redt het met 209 gram.

Voor de duidelijkheid TTW is Tank To Wheel, WTW is Well To Wheel. Een benzineauto komt alles bij elkaar aan 246 gram/km een PHEV redt het met 209 gram.

Geen 35 maar 8

De tabel laat zien dat het verschil tussen een benzine-auto en een PHEV zo’n 37 gram/km is. TNO rekent met een levensduur van 220.000 km doe dat maal die 37 gram en het resultaat is iets meer dan 8 ton CO2 over de levensduur.

Hoe lang gaat de batterij mee?

Overigens merkt TNO op, ervan uit te gaan dat de batterij van een PHEV die hele levensduur mee gaat. Mocht tussentijdse vervanging nodig zijn, dan groeit de uitstoot met 20 gram per km. Daarmee daalt het PHEV-voordeel tot minder dan 4 ton CO2 over de levensduur. Inmiddels is een diesel dan juist zo’n 4 ton klimaatvriendelijker…

En de vervuilende uitstoot?

Hé maar wacht even, elektrisch rijden vermindert wel de uitstoot van schadelijke stoffen zoals NOx en roet, toch? Ja en nee, zegt TNO. Wat NOx betreft, scoort de elektriciteitscentrale aanzienlijk beter dan de diesel. Maar de benzinemotor scoort nog beter.

De diesel scoort slecht op NOx, maar ook bij de elektriciteitsopwekking komt relatief veel NOx vrij.

De diesel scoort slecht op NOx, maar ook bij de elektriciteitsopwekking komt relatief veel NOx vrij.

Iets minder fijnstof

En wat fijnstof (PM10) betreft, is elektrisch rijden inderdaad een fractie schoner dan benzine en diesel. Maar dat komt niet zozeer door de uitstoot van de motoren. Het grootste verschil ontstaat bij het remmen. PHEVs en BEVs doen dat in 95% van de gevallen regeneratief dus ontstaat er ook 95% minder remstof, zegt TNO. Je zou er nog over kunnen discussiëren of die redenering juist is, maar echt relevant is dat niet. Immers,  het grootste deel van het fijnstof komt van de banden.

Groene stroom

Heeft al dat elektrisch rijden dan helemaal geen zin? Echt wel. Kijk nog maar eens terug naar de eerste tabel. De CO2-uitstoot van een BEV op groene stroom is maar 73 gram/km. Dat is een serieuze stap vooruit. Dus hup aan de slag met die groene stroomvoorziening!

Meer TNO

Wil je het hele TNO-rapport lezen? Je vindt het hier.

 

Reageer op dit artikel