nieuws

Dalen de voertuigemissies echt zo fors?

Techniek

Dalen de voertuigemissies echt zo fors?

“Forse daling voertuigemissies door wegverkeer”, zeggen Bovag en RAI bij de presentatie van de nieuwste ‘Mobiliteit in cijfers Auto’s’. Maar is dat werkelijk zo? Een blik achter de cijfers.

“Sinds 1990 is de uitstoot van koolmonoxide (CO) met 59% verminderd. De afname van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes (MP10) bedroeg respectievelijk 64,5 en 66,0%, terwijl voor de emissie van vluchtige organische stoffen sprake was van een reductie met 87,0%”, juicht het bericht.

Veel schoner

En eerlijk is eerlijk, met de invoering van de Euronormen zijn de emissies van het wegverkeer echt veel en veel schoner geworden. Wie weleens een stukje achter een auto van vóór het driewegkatalysatortijdperk rijdt, kan dat met eigen neus waarnemen.

Kanttekeningen

Toch zijn er ook wel wat kanttekeningen te plaatsen. Toen TNO de uitlaatgassen echt ging meten, bleken veel Euro 5-trucks veel te veel NOx uit te stoten. Ze scoorden zelfs nog slechter dan hun Euro 3-voorgangers. Bovendien weten we inmiddels dat DI-benzinemotoren heel kleine, maar wel schadelijke, roetdeeltjes uitstoten. Hun indirect ingespoten voorgangers deden dat niet.

En nu de CO2

Tot zover de kanttekeningen. Nu de echte kritiek. Want na de deels ook best terechte juichberichten over vermindering van de vervuilende emissies gaat het Bovag-RAI-bericht verder over CO2. Lees even mee: “Uit Mobiliteit in Cijfers Auto’s valt bovendien af te lezen dat het wegverkeer ook op het gebied van CO2-reductie (CO2 is overigens geen schadelijke stof) een belangrijke winst heeft geboekt. Bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in 2007 nog 165 gram per kilometer, in 2013 was dit 109,1 gram, een vermindering met 34%.”

Papieren werkelijkheid

Goed hè, minus 34%! Alleen jammer dat dit cijfer gebaseerd is op de papieren werkelijkheid van de NEDC-cyclus. Die Europese testcyclus tovert de meest rooskleurige CO2-emissies (en daarmee verbruikscijfers) tevoorschijn. En omdat autofabrikanten die test steeds beter leren manipuleren, wordt het verschil tussen de papieren NEDC-werkelijkheid en het praktijkverbruik steeds groter.

Plug-in hybrides

Bovendien geldt dat hoe zuiniger een auto, hoe groter het verschil tussen NEDC-verbruik en praktijkverbruik. Bij plug-in hybride auto’s loopt het verschil helemaal op tot belachelijke proporties. En laat een groot deel van de wereldvoorraad van die auto’s nou net door fiscale voordelen naar Nederland gelokt zijn.

Nieuwe cyclus

Gelukkig wordt er al een tijd gewerkt aan de opvolger van de NEDC Europese toelatingscyclus. Die nieuwe WLTP-cyclus wordt zoals het zich laat aanzien in 2017 ingevoerd. De autofabrikanten zien dat moment met angst en beven tegemoet.

Om ook daarna nog aan de huidige en toekomstige Europese CO2-eisen (95 gram/km in 2021) te voldoen, zullen ze maatregelen moeten nemen die echt een lager praktijkverbruik generen. En die zijn veel duurder dan maatregelen die alleen mikken op een lager NEDC-verbruik.

CO2 niet schadelijk?

Kortom, Bovag-RAI’s gejuich over de enorme CO2-reductie is op zijn minst een beetje misplaatst. En heel eerlijk gezegd vinden we dat ook van de tussen haakjes geplaatste opmerking: “CO2 is overigens geen schadelijke stof.” Water is dat ook niet, maar je kunt er wel in verdrinken. En bovendien: de Engelsman die er achter mekaar 10 liter van naar binnen klokte, kan het niet meer navertellen…

Reageer op dit artikel