nieuws

Maakt de CO2ube een einde aan de CO2-uitstoot?

Techniek

Maakt de CO2ube een einde aan de CO2-uitstoot?

Voornamelijk dankzij uitlaatgasnabehandeling heeft de auto-industrie voor vrijwel 100% afgerekend met vervelende uitlaatgasbestanddelen als CO, HC, NOx en PM. “Dus waarom zou dat ook niet kunnen met dat vermaledijde CO2?”, dacht een Amerikaanse uitvinder, die vervolgens met de CO2ube kwam. Briljant of bedrog? Oordeel zelf.

In het begin van de vorige eeuw stapelden de paardenuitwerpselen zich op in de straten. De toenmalige milieubeschermers vreesden dat bij toenemende verkeersdrukte huizen en bedrijven in grote steden tot aan hun dakgoten in de drek kwamen te staan. Gelukkig kwam die verwachting niet uit. Waarom niet? Door de komst van de… auto.

Van verlossing tot bedreiging

Zo’n dikke halve eeuw later, in het begin van de jaren ’70, werd de milieuredder van weleer zelf een milieubedreiging. Dus kwamen, eerst in de VS en later bij ons, de lambdasonde, de driewegkatalysator en de loodvrije benzine. Daarna werd ook de diesel aangepakt, met eerst het roetfilter en later de SCR-kat. En vandaag de dag, nu met Euro 6 het aandeel vervuilende stoffen in de uitlaatgassen tot een nauwelijks meetbare fractie is teruggebracht, komt er uit de uitlaat alleen nog water en kooldioxide. Het ideaal van iedere motorenbouwer!

Niet meer ok

Prachtig, maar milieubeschermers rekenen dat niet meer goed. De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in onze atmosfeer groeit namelijk snel, en dat kan beslist vervelende effecten op het klimaat hebben. Ieder initiatief dat dat kan tegengaan is dus de moeite waard.

CO2-filter

Zou het niet fantastisch zijn als automobilisten gewoon een filter achterop hun uitlaat zouden monteren dat de CO2 opvangt? Dat is toch immers ook gelukt met de vervuilende uitlaatgasbestandelen? Die gedachte werkte de pas 18-jarige oprichter van Ecoviate uit. Hij bouwde een prototype, gaf dat de naam CO2ube (spreek uit: CO-tube) en probeert zijn project nu via www.kickstarter.com te ‘crowdfunden’.

Algen zetten CO2 om

De CO2ube is een buisje dat gemakkelijk achterop de uitlaat te monteren is. In het buisje zit een algenstam die, met behulp van fotosynthese, water en CO2 om moet zetten in suikers en zuurstof. Algen en blaadjes van bomen en planten kunnen dat. Althans, als ze zonlicht krijgen. En best wel veel zonlicht ook. Rijden op biobrandstof is gebaseerd op hetzelfde principe, en dat vraagt voor één auto al een aardige akker om voldoende zonlicht op te vangen.

Uitlaatgas afkoelen

Ecoviate realiseert zich ook dat algen in een 10 tot 15 cm lang buisje heel wat minder zonlicht kunnen opvangen dan een akker vol met bladeren. En dus bedacht oprichter Param Jaggi een aanvullende reactie. Die werkt als volgt: in het buisje zit een groot aantal plaatjes. Bij elkaar hebben die een groot oppervlak. Het uitlaatgas stroomt daarlangs en koelt af. Zover zelfs dat het water in het uitlaatgas deels of geheel vloeibaar wordt. Oei, zou zo’n buisje de uitlaatstroom werkelijk zover kunnen afkoelen? Ach, laten we daar nou even niet moeilijk over doen.

Alleen nog soda en water

Als er vloeibaar water in het buisje is, zal een deel van het kooldioxidegas er in oplossen als koolzuur. En dan komt de tweede reactie in beeld. De CO2ube bevat behalve algen ook natronloog. Dat is een sterk corrosief spulletje dat je niet op je huid of in je ogen wilt hebben. Maar dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat het in de CO2ube reageert met het in water opgeloste koolzuur. Lukt dat, dan wordt er alleen nog soda en water vanuit de CO2ube de omgeving in geblazen.

Hoeveel natronloog?

Klinkt dat niet mooi? Maar: zou het ook echt kunnen? Van een paar algen in een donker buisje, die licht nodig hebben, stellen we ons niet al te veel voor. Maar die reactie met natronloog? Laten we er eens aan rekenen. Hoeveel natronloog zou je nodig hebben als je gedurende de acht tot tien weken die Ecoviate opgeeft als levensduur van de CO2ube, alle CO2 zou willen omzetten?

Reken, reken

We nemen een compacte auto. Die stoot in de praktijk 130 gram CO2/km uit. De auto rijdt 15.000 km per jaar, dus 2.500 km in acht tot tien weken. In die periode komt er dus 0,130 kg x 2.500 = 325 kg CO2 uit de uitlaat. Nu komt het aan op het ophalen van wat basale middelbareschool-scheikunde. Gegeven de molaire massa van CO2 komt die 325 kg overeen met 7,38 kmol. De reactievergelijking laat zien dat er tweemaal zoveel kmol aan natronloog nodig is. Vermenigvuldig dat met de molaire massa van natronloog, ét voilà: 590 kg.

Grote plas sodawater

Kortom, als Ecoviate er daadwerkelijk in zou slagen om alle kooldioxide op te lossen in vloeibaar water, dan zou er 590 kg natronloog in de CO2ube moeten zitten om af te rekenen met al die CO2. Of het milieu dan echt gelukkig wordt, is de vraag. Er komt dan namelijk een enorme plas sodawater uit de uitlaat. Wel prima in de winter natuurlijk: strooien hoeft niet meer.

Reageer op dit artikel