nieuws

ACEA en PEM: stimuleer elektrisch rijden

Techniek

ACEA en PEM: stimuleer elektrisch rijden

Een economische crisis vormt niet direct het ideale klimaat voor de overgang naar elektrisch rijden. Want dat is nog duur, tenzij er ruime subsidies zijn. En de infrastructuur moet er komen, zoals laadpunten. Autofabrikantenclub ACEA waarschuwt dat er te weinig schot in zit en verwacht daarom minder elektrische auto’s op de weg. Het Platform Elektrische Mobiliteit van de RAI Vereniging kijkt ook verder vooruit, naar brandstofcellen.

De wens van de auto-industrie, zoals ACEA voor zijn Europese leden aangeeft, is dat vanaf 2017 standaards gelden voor oplaadbare auto’s en laadpunten. De aanzet is er in de EU, maar besluiten laten te lang op zich wachten, vindt ACEA.

Daarom verlagen ze hun voorspelling hoeveel elektrische auto’s verkocht gaan worden. Tussen 2020 en 2030 denken ze nu aan 2 tot 8% van de totale automarkt.

Stekkers en communicatie

Zoals we eerder berichtten ligt er een voorstel voor een standaard stekker, die zowel in Europa als de VS gebruikt kan worden. Met ingebouwde mogelijkheid voor gewoon of snel laden, met gelijk- of wisselstroom. Dan zouden de stopcontacten in auto’s én die in oplaadpunten die standaard moeten volgen. Waarbij de hoop is dat het een wereldstandaard wordt, waar ook China en Japan niet omheen kunnen.

In het voorstel van ACEA zou in 2017 nog geen standaard ingesteld worden voor communicatie tussen auto en stroomnetwerk. Al hebben ze wel een aanbeveling welk protocol (van de IEEE-organisatie) te gebruiken zodra deze communicatie gestandaardiseerd wordt.

Allemaal samenwerken

Verder pleit ACEA voor een gecoördineerde aanpak, klagend over versnippering op dit moment. Er zou meer overleg moeten komen tussen stroomleveranciers, netwerkbeheerders, auto-industrie, bouwers van infrastructuur en overheden. Inclusief de EU, die volgens ACEA te weinig steun uittrekt voor onderzoek en ontwikkeling.

Het gaat natuurlijk over kosten. Met één stekker en één oplaadstandaard voor heel de wereld worden kosten gespaard in ontwikkeling en bouw van oplaadbare auto’s. Als overheden graag schoon transport willen mogen ze ook wel de autobouwers tegemoet komen in de ontwikkelingskosten daarvoor.

Als je overal met elke auto kan inpluggen wordt elektrisch rijden voor het publiek een stukje aantrekkelijker. Zeker als er ook een standaard komt voor het afrekenen van de stroom. En als er ook een communicatiestandaard komt kan de auto-accu opgenomen worden in het stroomnet als opslagbuffer.

PEM-werkgroep waterstof

Op nationale schaal ijvert de RAI Vereniging van auto-importeurs voor stimulering met hun Platform Elektrische Mobiliteit (PEM). Daarin is nu een werkgroep Waterstof van start gegaan. Ook dat is een weg naar elektrisch rijden, overschakelen op brandstofcellen die zonder vervuiling stroom maken uit waterstof. In plaats van oplaadbare accu’s dus.

Wel wat merkwaardig, dat hier namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gezegd dat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid zich richten op waterstof als brandstof. De werkgroep Waterstof moet zich met name bezighouden met ontwikkeling van de infrastructuur.

Dubbele infrastructuur?

Je moet overal waterstof kunnen tanken. De EU startte kort geleden een project om te beginnen met in het TEN-T programma opgenomen Europese transportroutes. Wat moet er gebeuren om daar waterstoftankpunten te realiseren?

Er zouden, beloofde de auto-industrie, vanaf 2015 brandstofcelauto’s op de markt komen. Maar nog niemand rekent er serieus op dat ze voor 2025 een interessant verkoopaandeel krijgen.

Dat zal ACEA nog meer reden geven te klagen over ‘versnippering’. Want moeten we nu eerst snel een oplaadnetwerk installeren, en dan meteen waterstoftankpunten realiseren? Dat lijkt wel erg veel verwacht, van overheden en marktpartijen. Misschien had ACEA dus om een nog meer gecoördineerde aanpak moeten vragen.

Zetten we echt in op eerst het stopcontact en daarna waterstof, dan moeten we misschien niet teveel tijd en moeite steken in het oplaadnetwerk, maar ook al aan waterstof gaan werken.

Reageer op dit artikel