nieuws

Lotus ontwerp maakt auto 30 procent lichter

Techniek

Lotus ontwerp maakt auto 30 procent lichter

In opdracht van de staat Californië onderzocht Lotus Engineering de mogelijkheden om auto’s lichter te maken, en dus zuiniger. Zonder dat ze kleiner of minder botsveilig worden. Lotus rekende het door, en kwam tot liefst 31% realiseerbare besparing met een bestaand Toyota-model als uitgangspunt. Kun je zoveel optimaliseren?

In de VS houdt de staat Californië zich traditioneel het meest intensief bezig met klimaat en luchtkwaliteit. Vandaar dat de California Air Resources Board al in 2010 opdracht gaf aan het ontwikkelbureau van het Britse Lotus om eens theoretisch uit te rekenen of auto’s niet lichter kunnen, om daarmee het brandstofverbruik terug te dringen.

Op basis daarvan is voor de Californische luchtkwaliteitsdienst een vervolgstudie gemaakt, om meer in detail na te gaan of de voorgestelde besparingen realistisch haalbaar zouden zijn in een productiemodel voor 2020.

CAFE-verbruiksnorm aangescherpt
Achtergrond van zo’n onderzoek is het voornemen om de geldende vlootverbruiksnormen een stuk te gaan verzwaren. Voor 2016 zou de Corporate Average Fuel Economy 1:15 moeten bedragen, afnemend naar 1:23 in 2025. Dat zou dus het gemiddeld verbruik moeten worden, berekend over alle auto’s die een merk per jaar verkoopt.

Zeker voor de VS een enorme stap. Niet zo vreemd dat het staatsbestuur zelf laat onderzoeken wat mogelijk is, als autofabrikanten natuurlijk gaan klagen over te strenge normen.

Ook niet zo vreemd om dan bij Lotus te rade te gaan, met uit de tijd van merkoprichter Colin Chapman een wereldfaam op het gebied van hyperlichte autobouw. De eerste theoretische studie van Lotus kwam tot 23% mogelijke verbruiksbesparing door lichtere autobouw.

Behoud van veiligheid
Het onderzoek moest wel realistisch zijn, dus geen exotische materialen of zaken die ongeschikt zijn voor massaproductie. Ook werden in het vervolgonderzoek botsproeven in computersimulatie gedaan, ter controle of lichte bouw niet zou afdoen aan sterkte en veiligheid van de auto.

Lotus rekende verder aan een Toyota Venza crossover-model dat in de eerste studie als basis was gebruikt. Het gaat over een middelgrote suv op basis van de Camry, vergelijkbaar met de Land Cruiser bij ons. Gekozen omdat deze Venza representatief bleek voor wat in Californië het meest verkocht wordt.

Aangepaste bouwwijze
Lotus ging erop los om net zo’n model een stuk lichter te bouwen. Dat deden ze deels door lichte materialen zoals aluminium te gebruiken, deels door andere productiemethoden zoals gietstukken in plaats van een aantal gelaste stalen delen en door toepassing van lichtere verbindingsmethoden zoals lijmen in plaats van lassen of schroeven.

Niets volledig revolutionairs dus. Met de opzet dat autofabrieken in 2020 omgebouwd kunnen zijn op de voorgestelde productiemethoden.

500 kg eraf
Samen met bezuinigingen uit de eerste studie, bij allerlei interieurdelen, komt de totale besparing van 31% eruit. De kale carrosserie verloor 37% ofwel ruim 140 kg gewicht, dus zonder aan ruimte of veiligheid in te leveren.

Alles bijeen wist Lotus 528 kg uit de auto te snijden, die daarmee van ruim 1700 kg afslankt naar onder de 1200 kg wagenmassa. Terwijl Toyota toch niet bekend staat om grove en zwaarlijvige autobouw. Het betekent dat ook op kleinere, Europese modellen nog heel wat te halen zou zijn.

Lotus berekent wel dat de fabricage van de lichte carrosserie 60% duurder zou worden, waarvan 1/3 deel weer teruggehaald kan worden doordat er minder onderdelen in zitten en de assemblage goedkoper wordt.

Reageer op dit artikel