nieuws

Schone diesels scoren slecht op NOx

Techniek

Als het Vlaamse gewest of steden en gemeenten binnen dat gewest personen- of bestelauto’s kopen, moeten die een minimale Ecoscore hebben. Die Ecoscore werd tot oktober bepaald op basis van de NEDC-homologatiecyclus. Recente metingen hebben de Belgen, voor wat de NOx-uitstoot van diesels betreft, op andere gedachten gebracht. Hoe zit dat? En waarom kopen Vlaamse overheden nu geen Euro 5-diesels meer?

Schone diesels scoren slecht op NOx

Op de Ecoscore-website zijn de Ecoscores voor een groot aantal auto’s te vinden. Wie de lijst bekijkt ziet dat de elektrische smart fortwo aan kop gaat met 88 punten en dat de Citroën XM 2.1 D uit 1992 samen met de met de Mercedessen G en E met 2.5 D uit diezelfde periode helemaal onderaan staat met 16 punten.

Rekenen aan emissies
Om tot die Ecoscore te komen, tellen de Belgen de broeikasgassen (voornamelijk CO2) voor 50% mee, de uitstoot die invloed heeft op de luchtkwaliteit (voornamelijk: CO, CH, NOx en PM) voor 40% en de geluidsemissie voor 10%. Kijk hier voor de complete berekeningswijze.

Meten aan langzaam rijden
De emissies die in die rekenformules moeten worden ingevoerd, zijn afkomstig uit de officiële NEDC-cyclus die voor de homologatie van nieuwe voertuigen wordt gebruikt. Nu weet ook de Vlaamse overheid heel goed dat die NEDC-cyclus niet erg lijkt op de dagelijkse rijpraktijk. De snelheden in de cyclus zijn laag en het optrekken gaat extreem langzaam. Daardoor zijn de emissies in de cyclus beduidend lager dan in de praktijk.

Is dat erg?
Voor de berekening van een Ecoscore hoeft dat geen bezwaar te zijn, zolang er maar een verband is tussen de emissie in de NEDC-cyclus en de reële emissie. Voor de CO2-uitstoot (het verbruik) is dat verband er. Goed, in de praktijk gebruikt een auto meer dan de fabrieksopgave volgens NEDC, maar over het algemeen geldt, hoe hoger de CO2-uitstoot in de NEDC-cyclus, hoe hoger het praktijkverbruik.

CADC meet beter
Nu is er inmiddels een betere cyclus voorhanden. Dat is de CADC. CADC staat voor: Common Artemis Driving Cycles. Inderdaad Cycles, meervoud, want het zijn er drie. CADC bestaat uit een stadscyclus, een buitenwegcyclus en een snelwegcyclus. In die cycli wordt normaal opgetrokken en er worden ook normale snelheden gereden. De hoogste snelheid in de snelwegcyclus is 130 km/u.

Uitzondering NOx
Inmiddels zijn van een groot aantal auto’s de emissies gemeten volgens die CADC-cyclus. Daarbij geldt voor de meeste emissies: zijn ze laag in de NEDC, dan zijn ze ook laag in de CADC. Niet even laag, maar wel laag. Maar er is een uitzondering: NOx bij diesels.

Euro 5 slechter dan Euro 1
Volgens de technische universiteit van Graz, die de CADC-metingen deed, scoort een gemiddelde Euro 5-dieselpersonenauto met zijn NOx-uitstoot slechter dan een Euro 1-personenautodiesel. Voor benzineauto’s geldt dit effect niet, net zomin als voor de geteste Euro 6-diesels.

Aangepaste Ecoscore
En dus hebben de Vlamingen hun Ecoscore nu aangepast. De waarde van de NOx-uitstoot van diesels is nu sinds 9 oktober afkomstig van de CADC-meting, alle andere waarden blijven gewoon uit de NEDC-meting komen. Dat heeft een forse invloed, vooral op Euro 5-diesels. Sommigen gaan er tot 13 Ecoscore-punten op achteruit. Die auto’s zullen dus niet snel meer in aanmerking komen als dienstauto voor Belgische ambtenaren. Een goede zaak.

Reageer op dit artikel