nieuws

Nederland investeert in elektrisch vervoer

Techniek

Nederland investeert in elektrisch vervoer

Recordinvestering in schoon en zuinig vervoer, juicht agentschap.nl die gaat over de premies op deze investeringen. Ook de RAI Vereniging bericht dat de inzet op elektrisch rijden in ons land werkt, en uitnodigt tot verdere inspanning. Hoe goed gaat het dan wel met elektrisch rijden?

Voor investering in milieusparende zaken zijn er de Vamil- en MIA-regelingen, belastingvoordeel voor bedrijven die zulke investeringen doen.

Uit het jaarverslag over deze regelingen blijkt dat in 2011 voor 1,2 miljard is geïnvesteerd, waarop de Staat 131 miljoen belastingvoordeel toekende. Een goede tien procent betalen wij met z’n allen dus mee, via de belastingen.

Vooral elektrische auto’s

Dat is mooi voor het milieu, maar hoeveel van deze investering gaat naar vervoer? Daarop antwoordt het verslag van agentschap.nl met: 51 miljoen. Ofwel 4,25% van de totale milieusparende investering. Waarbij dat bedrag niet alleen slaat op voertuigen, maar ook op investering in laadpunten.

Hier haken we aan bij de RAI Vereniging. Uit een studie van het ministerie van Economische Zaken leest de RAI dat Nederland voorop loopt in het aantal elektrische voertuigen dat op de weg komt, en het netwerk van oplaadpunten.

Terug naar agentschap.nl, die meldt dat 80% van de ondernemers ten behoeve van duurzaam vervoer elektrische auto’s bestellen. Ook valt hen op dat ten opzichte van 2010 vijfmaal zoveel investering in oplaadpunten werd aangemeld als in 2011.

Gesponsorde tankstations?

Vooral het midden- en kleinbedrijf gebruikt de investeringssteun, maar een paar procent van de MIA/Vamil-aanvragen komt van grote bedrijven.

De RAI Vereniging vindt nu dat de overheid ook een duit in het zakje moet doen. Schone lucht vraagt voor een dichtbevolkt land als het onze bijzondere inspanning. Stimulering van elektrisch vervoer helpt, concludeert RAI, juist daarom zou de overheid nog meer moeten doen.

Als voorbeeld noemt RAI de aanleg van infrastructuur voor opladen, maar ook het tanken van waterstof of biobrandstof. Daarover had de RAI Vereniging graag iets terug gezien in de partijprogramma’s voor de aanstaande parlementsverkiezingen. ‘Groene’ tankstations aanleggen met belastinggeld, terwijl er zwaar bezuinigd moet worden?

Goede zaak voor onze luchtkwaliteit

Milieudefensie is lang zo niet tevreden, en onderstreept weer dat Nederland niet de NOx grenswaarden haalt uit het Gothenburg-protocol van de ECE. Terwijl verkeer de grootste bron van NOx is, dus hoofdschuldige.

Momentje. In Gothenburg zijn destijds doelen ten opzichte van 1990 gesteld, die in 2010 gerealiseerd moesten zijn. Verder in de toekomst reikt het plan niet. Ons land zit nu nog 4% boven dit 2010-doel, dat is waar.

Aan de andere kant zitten de 15 oudste EU lidstaten samen 8% boven het doel. Zweden, bekend als schoon land, zit er 9% boven. Frankrijk en Duitsland zitten er meer dan 20% boven. Dan is Nederland nog heel braaf. En het wegverkeer ook. Dat heeft sinds 1990 zijn NOx-uitstoot meer dan gehalveerd, waar geen andere sector ook maar enigszins in de buurt komt. Dat alles nog zonder elektrische auto’s.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel