nieuws

Veroorzaken dieselauto’s kanker?

Techniek

Ondanks dat Euro 6-eisen aan de horizon opdagen blijven velen ageren tegen de ‘vuile’ dieselmotor. Daar komt fijnstof vanaf dat niet leuk is voor je longen. Koren op die molen is dat de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO pas uitsprak dat dieseluitlaatgas kankerverwekkend is. Toch weer tijd voor een anti-diesel campagne?

Veroorzaken dieselauto’s kanker?

In de Euro 6-normen is opgenomen dat de uitstoot van roetdeeltjes, de boosdoeners waar het vooral om gaat, weer fors verminderd moet worden. Dat geldt vanaf 2014 voor nieuwe autotypen. Het komt erop neer dat vergeleken met diesels van 20 jaar geleden 98% minder dieselroet uit de uitlaat mag komen.

Is dat niet goed genoeg voor de WHO? Of hebben ze misschien iets nieuws gevonden in dieseluitlaatgas?

Twintig jaar onderzoek

Maar eens de verklaring van de WHO zelf opzoeken, voordat we een schreeuwende kop ‘Kill the diesel!’ schrijven. In 1988 kwalificeerde de WHO, op basis van het toen beschikbare onderzoek, dat dieseluitlaatgas WAARSCHIJNLIJK kankerverwekkend is.

Klinkt gevaarlijk, dus werd aangeraden nader onderzoek goed bij te houden. Ruim twintig jaar verderop vindt de WHO dat er nu genoeg onderzoekresultaten zijn om dat ‘waarschijnlijk’ te kunnen schrappen.

Meer precies kun je van teveel dieseluitlaatgas longkanker krijgen, en mogelijk ook blaaskanker. Aan benzine hangt nog, net als bij het vorige oordeel in 1989, een label ‘mogelijk kankerverwekkend’. De WHO hanteert een schaal in vijf stappen: niet, niet bekend, mogelijk, waarschijnlijk, zeker.

Niet alleen auto’s

Het is niet zo dat de WHO specifiek auto’s onder de loep nam. Het gaat om dieselmotoren in het algemeen, bijvoorbeeld ook in schepen, locomotieven of aggregaten.

De IARC is een internationaal agentschap voor kankeronderzoek, zij verzamelden de bewijzen dat dieseluitlaatgas kanker kan veroorzaken. Dr. Kurt Straif van deze organisatie: “de bewijzen komen vooral uit studies van werkers die sterk blootgesteld zijn. Maar de ervaring met andere gevaarlijke stoffen leert dat dan ook het grote publiek gevaar loopt”.

Er wordt aangedrongen op maatregelen om het publiek te beschermen, met de aantekening dat in Noord-Amerika, Europa en elders stappen zijn gezet om schonere (zwavelarme) diesel in te voeren, en allerlei vormen van uitlaatgasreiniging. “Maar in minder ontwikkelde regio’s kan zulke moderne techniek minder snel ingang vinden. Daarom is wereldwijde actie nodig.”

Zonder filter

Het WHO-bericht gaat verder, dat nog niet is onderzocht in hoeverre uitlaatgasreiniging de negatieve gezondheidseffecten vermindert. Dat moet nog bekeken worden.

Het feit dat filters en katalysatoren bij nieuwe auto’s meer dan 95% roet en stikstofoxiden weghalen uit het uitlaatgas is dus niet in het oordeel meegenomen. Met als argument dat er nog veel oudere voertuigen rijden. En dat in ontwikkelingslanden nog vaak geen Euro- of EPA-regels gelden.

Het oudere-auto’s argument gaat voor Europa ook voorbij aan het gegeven dat de gemiddelde, een jaar of acht oude auto hier op zijn minst al aan Euro 3-eisen voldoet. Of Euro 3-dieseluitlaatgas nog steeds kankerverwekkend is kan de WHO niet zeggen. Voldoende onderzoek of een roetfilter helpt hebben ze nog niet.

De WHO zegt alleen nu zeker te kunnen zeggen dat ongefilterde uitlaatgassen van diesels gevaarlijk zijn. Daar hadden we al zo’n vermoeden van, eigenlijk.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel