nieuws

Fiat Powertrain: Euro 6 zonder EGR

Techniek

Fiat Powertrain: Euro 6 zonder EGR

Op een congres in Turijn heeft motorfabrikant Fiat Powertrain gedemonstreerd hoe ze met hun HI-eSCR systeem de Euro 6-normen bij trucks gaan halen zonder uitlaatgasrecirculatie. Dat laatste kost een hoger verbruik, daarom doet FPT het liever zonder. Een gesloten regelsysteem voor de SCR-katalysator maakt het mogelijk. En biedt meer voordeel…

De discussie leek redelijk beslecht, nadat voor het halen van Euro 5-eisen de ene truckfabrikant heilig geloofde in SCR, maar de andere stond op EGR. Moest je nu wel of niet AdBlue gaan gebruiken, anders bekeken, want dat gaat samen met een SCR-katalysator.

Met weer veel strenger eisen aan de NOx-emissie in Euro 6-eisen zag het ernaar uit dat hier zowel SCR als EGR noodzakelijk zijn.

Hoger rendement zonder EGR

Fiat Powertrain wil daar echter niet aan. Terugvoer van uitlaatgas verlaagt cilindertemperatuur en motorrendement. Bovendien, zegt FPT, ontstaat meer roet dat nu juist voor Euro 6 nog beter weggewerkt moet worden.

Door verfijning van het SCR-systeem kunnen de truckmotoren (voor Iveco) ook zonder EGR de Euro 6-uitdaging aan, liet FPT zien. Zelfs al liggen niet alleen de emissiewaarden in deze eisen lager, voegt de motorfabrikant toe, maar moet de uitlaatgaskwaliteit ook langer (7 jaar of 700.000 km) in stand blijven.

Ook is er een nieuwe motortestcyclus, die voor het eerst wereldwijd gebruikt zal worden. En bij Euro 6 worden ook emissies uit het carter meegeteld, als er geen gesloten carterventilatie is.

‘Closed loop’ regeling voor AdBlue

Het geheim van FPT schuilt in een zeer verfijnde regeling voor de AdBlue-toevoeging. Die werkt met sensoren voor NOx en ammoniak, het effectieve bestanddeel van AdBlue. Met die sensoren worden een gesloten regelkring gemaakt.

Net als andere motor- en truckfabrikanten verpakt FPT oxikat, roetfilter en SCR-katalysator samen in een geïsoleerde kast. Zo komt de hele uitlaatgasnabewerking snel op werktemperatuur. Er is ook een ‘slip-katalysator’ die overtollig ammoniak weer neutraliseert.

Geen actieve regeneratie

Omdat geen EGR wordt toegepast zegt FPT toe te kunnen met een passief roetfilter. Er wordt wel hogedruk inspuiting met 2200 bar en meervoudige injectie toegepast.

Maar na-inspuiting om het roetfilter regelmatig schoon te branden is niet nodig. De temperatuur van het uitlaatgas wordt hoog genoeg gehouden om het roetfilter spontaan te laten schoonbranden. Met als logisch gevolg beperking van het verbruik, zonder na-inspuitingen.

Wat betreft carterdampen gebruikt FPT al bij Euro 4/5 motoren een gesloten ventilatiesysteem. Oliedamp en blow-by gas worden dus in de motor teruggevoerd, en gaan ook door het reinigingssysteem.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel