nieuws

Nieuwe impuls voor Bosch Injection Systems

Techniek

Nieuwe impuls voor Bosch Injection Systems

Bosch geeft het werkplaatsconcept Bosch Injection Systems een nieuwe impuls. Bosch wil nieuwe leden aantrekken en doet dat met een aangepast opleidingsprogramma, de mogelijkheid tot online inschrijving via extranet, de creatie van een Bosch Injection Systems community en de uitwisseling van meer technische informatie.

Bosch Injection Systems (BIS) werd in 2006 gelanceerd als trainingsprogramma rond benzine en dieselinjectiesystemen. Het is gericht op universele garages, die in opleiding en diagnose willen investeren, maar geen behoefte hebben aan de sales- of marketingondersteuning van Bosch.

In Nederland heeft BIS 230 leden, maar Bosch vond dat het concept niet langer voldeed aan de vraag en heeft de insteek nu aangepast.

Lidmaatschap met omzetverplichting

Het is nu gemakkelijker om trainingen te volgen en de trainingen sluiten beter aan op de behoefte. Elke cursist begint met een basistraject waarin het effectief gebruik van gereedschappen wordt benadrukt. Werken met een KTS-diagnosetoestel, het gebruik van ESI[Tronic] en sensoren en actuatoren komen uitvoerig aan bod. Pas na het volgen van een starttraject kan worden ingetekend op een vervolgtraject benzine of diesel.

Aan deelnemers wordt slechts een kleine inspanning gevraagd, waaronder de investering in een KTS-diagnosetoestel van Bosch en bijbehorende ESI[Tronic]-software en een omzetverplichting in Bosch onderdelen.

Meer aandacht voor de grossier

Het extranet wordt ook een belangrijk informatieplatform. Naast uitleg over de trainingen en de voorwaarden voor inschrijven, wil dit platform ook meer technische informatie rond diesel en benzine bieden. Bosch wil dat BIS meer een ‘community’ wordt.

Ook wil Bosch de grossiers ondersteunen in de promotie en het aantrekken van nieuwe leden. Op www.boschinjectionsystems.nl geeft Bosch binnenkort aan welke grossiers geautoriseerd zijn om BIS aan te bieden. Bosch laat het contract met het universele autobedrijf in het vervolg ook door de grossier ondertekenen.

John Mulder (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel