nieuws

Goodyear-rapport: transport moet zuiniger

Techniek

Niet geheel zonder eigenbelang liet Goodyear Dunlop onder 400 Europese transportondernemers nagaan hoe ze denken over zuiniger omgang met brandstof. De komende tien jaar zal de EU naar verwachting ook van trucks een lagere CO2-uitstoot verlangen. Een niet gering deel van de ondervraagde transportondernemers ziet het duister in, hoe ze dat moeten bereiken.

Goodyear-rapport: transport moet zuiniger

In de samenvatting van het Goodyear-rapport zien we dat 15% van de transportbedrijven vreest in 2020 niet meer te bestaan. Extra kosten om minder brandstof te gebruiken, dus minder CO2 te produceren, zou hun concurrentiepositie teveel verzwakken.

Zelfs 40% denkt niet over voldoende financiën te beschikken om zuiniger voertuigen aan te schaffen. Haast vanzelfsprekend verwachten ze dus dat de overheid bijspringt met subsidies voor deze investering, en de ontwikkeling van zuiniger technieken.

10 of 20% zuiniger?

Geheel onzeker is nog hoe de EU zal dwingen tot zuiniger transport. In 2014 moet, in samenwerking met de industrie, een rekenmethode klaar zijn om het verbruik van trucks te bepalen. Zoiets als de NEDC-rijcyclus voor personenauto’s, maar dan voor trucks.

Pas als deze standaard voor verbruiksmeting er is kan de EU concrete doelen vaststellen voor verlaging van dat verbruik. Met naar veler verwachting een belasting op CO2-uitstoot, om transporteurs te laten bezuinigen.

Haast de helft van de door Goodyear ondervraagden denkt dat in 2020 tot tien procent besparing op brandstof mogelijk is. Een derde verwacht zelfs dat meer haalbaar is, tot 20%.

Diesel nu grootste kostenpost

Een aardige in dit verband is dat de Bovag-afdeling tankstations ook een onderzoek liet doen. Daaruit komt naar voren dat in 2020 de afzet van motorbrandstof een miljard liter per jaar, ofwel 14% lager zou worden dan nu.

Dat gaat dan uiteraard niet alleen over professioneel wegtransport. Maar het Goodyear-onderzoek laat zien dat sinds kort in het transport niet meer personeelskosten de grootste uitgavenpost zijn, maar brandstofkosten. Zij maken 30% van de kosten uit.

Logisch dus dat transportbedrijven daarop willen bezuinigen. Te meer als ‘Europa’ belastingen zou invoeren om tot bezuiniging te dwingen. Het Bovag-onderzoek toont nog eens de verwachting dat iedereen de komende tien jaar zuiniger gaat rijden.

De boodschap is duidelijk, verstandige ondernemers gaan hun plannen hierop richten.

Verbetering rijstijl voorop

Vanzelf wil Goodyear graag weten welke rol gezien wordt voor zuinige banden. Gekeken naar de maatregelen die nu al worden genomen staan banden op de vierde plaats. Het meest (69%) werd ingezet op rijstijltraining. Nieuwe voertuigen hielpen 59% van de ondernemers aan lager verbruik. 44% organiseerde de logistiek beter, 42% lette op montage van zuinige banden.

Voor de toekomst denkt een derde van de transporteurs hun bestaande vloot zuiniger te maken. Daarin kunnen brandstofsparende banden een rol spelen. Een even groot aandeel denkt de logistiek nog verder te verbeteren, 37% wil beginnen met meerekenen van CO2-kosten over de levensduur als ze nieuwe voertuigen aanschaffen.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel