nieuws

Total helpt met verbeterde AdBlue

Techniek

Total helpt met verbeterde AdBlue

Onder de naam Diaxol introduceert Total een nieuw soort AdBlue ureumtoevoeging voor voertuigen met SCR-katalysator. Vooral voor dieselbedrijfswagens dus, momenteel, hoewel ook Euro 6 dieselpersonenauto’s over zo’n reductiekatalysator beschikken. De nieuwe AdBlue-soort verhelpt problemen die bij korte (stads)ritten blijken op te duiken.

Veel zware bedrijfswagens maken gebruik van selectieve katalytische reductie, ofwel SCR, om de NOx-uitstoot van hun diesel te beperken en zo de Euro 5-norm te halen. Vooral belangrijk bij bedrijfswagens die in steden opereren, zoals distributievoertuigen of bussen.

Uitlaatgastemperatuur belangrijk

Het SCR-systeem gebruikt ureum om NOx in het uitlaatgas te reduceren, dat ureum moet komen uit injectie van AdBlue in het uitlaatgas. Deze waterige oplossing van ureum moet bij verdamping ammoniakgas opleveren.

Samen met NOx in het uitlaatgas ontstaat in de katalysator onschadelijke stikstof en waterdamp. Een andere methode is uitlaatgasrecirculatie EGR, waardoor de motor minder NOx laat ontstaan. Maar dat is onvoldoende voor de Euro 6-eisen die in 2014 ingaan, en voor bedrijfswagenmotoren lastiger toepasbaar.

Vrij voor de hand ligt dat net als bij het roetfilter de uitlaatgassen warm genoeg moeten zijn. In het geval van AdBlue zodat de ingespoten vloeistof goed wil verdampen, om de opgeloste ureum vrij te maken.

Verstopping door kristalvorming

In de praktijk blijkt dat lage uitlaatgastemperatuur bij korte ritten zowel voor het roetfilter als de SCR-katalysator op den duur problemen oplevert. Ze raken verstopt.

Bij de SCR-katalysator ligt dat, volgens Total, aan kristalvorming. De ureumoplossing wordt niet fijn genoeg verstoven, de druppeltjes verdampen niet op tijd. Ze slaan neer in de katalysator, het ureum kristalliseert en verstopt de kanaaltjes.

Kostenbesparing

Dat lost Total op door in hun nieuwe Diaxol de oppervlaktespanning van deze vloeistof te verlagen. Hij neigt minder tot druppelvorming, laat zich daardoor beter verstuiven. Ook bij lage uitlaatgastemperatuur.

Geen verstopping meer, belooft Total, geen kosten voor katalysatorreiniging en voertuigstilstand. Uiteraard voldoet Diaxol aan de ISO 22241-eisen voor AdBlue, de uitlaatgasreiniging is dus ook bij normale uitlaatgastemperatuur gegarandeerd.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel