nieuws

Staalindustrie wil andere CO2-normen voor auto’s

Techniek

Staalindustrie wil andere CO2-normen voor auto’s

Niet onterecht lijkt het, met Euro 6-normen in zicht, dat schone uitlaatgassen niet meer zo’n punt van zorg zijn. Tenminste wat betreft gassen die milieu of gezondheid schaden. In plaats daarvan is de zorg over kooldioxide en klimaatverandering gekomen. WorldAutoSteel roept op om dan ook niet meer alleen naar uitlaatgassen de kijken, maar naar CO2-productie over de levensduur van een auto. Helemaal ongelijk hebben ze niet…

In WorldAutoSteel zijn alle belangrijke staalproducenten van de wereld verenigd, van China via Europa tot in de VS. Al lang zien ze de trend naar lichtere materialen in de autobouw. Eerst vooral aluminium en kunststof, nu komt daar aan de horizon een steeds grotere dreiging bij van kunststof composieten, met name koolstofvezel onderdelen.

Gewichtsbesparing helpt krachtig mee aan lager brandstofverbruik en dus minder CO2-uitstoot. Nog meer nodig is het bij (deels) elektrisch rijdende auto’s, waar het aanzienlijk gewicht van een accupakket gecompenseerd moet worden door in de rest van de auto gewicht te sparen.

CO2-voetafdruk

Vanzelfsprekend ziet WorldAutoSteel liever dat steeds geavanceerder ultrasterke staalsoorten worden benut. Om te tonen wat de mogelijkheden zijn liet de vereniging zelfs een Future Steel Vehicle ontwikkelen, gericht op de technische mogelijkheden die verwacht worden voor 2015 tot 2020.

De FSV is een zo licht mogelijke vijfdeurs gezinsauto, met hybride of elektrische aandrijflijn, eventueel met brandstofcellen. De studiemodellen in verschillende maten sparen met modern staal 35% gewicht tegenover de gemiddelde gezinsauto van nu.

Klinkt veelbelovend, maar dat gaat alleen over de ‘body in white’, de kale carrosserie. Grofweg 100 kg besparing op het totale autogewicht. Dat levert geen grote sprong in verlaagd brandstof- (of stroom-) verbruik.

Daarom haalt WorldAutoSteel een krachtiger argument van stal, de Life Cycle Assessment. Deze LCA berekent hoeveel energie en CO2 in een autoleven gaat zitten vanaf de bouw tot en met de sloop. Een actueel onderwerp, deze ‘CO2-voetafdruk’.

70% besparing

Uiteraard niet geheel objectief wijst WorldAutoSteel erop dat het maken van staal veel minder energie kost dan het maken van aluminium, of koolstofvezel-composiet. Hetzelfde geldt voor het hergebruik, dat bij staal heel goed is ontwikkeld.

Geheel ongelijk hebben ze niet, met de uitspraak dat de fabricage van lichte materialen vijf tot twintig maal zoveel energie kost als staalfabricage. Dus ook evenveel extra CO2-uitstoot.

Met de modernste staalsoorten zou de FSV-studie liefst 70% minder ‘life cycle’ CO2-uitstoot hebben, dan huidige auto’s.

Steeds grotere rol fabricage

Je moet zulke cijfers wel goed ontleden. In die 70% besparing zit namelijk ook dat de FSV-studie elektrisch zou rijden. De CO2-uitstoot daarvan wordt niet op nul gesteld, maar op dat wat de stroomopwekking gemiddeld oplevert.

Hoeveel procent van de ‘voetafdruk’ zit eigenlijk in materiaal en fabricage? WorldAutoSteel geeft wat cijfers. Bij een nieuwe Volkswagen Polo levert het rijden 32.655 kg CO2-equivalent op, fabricage en sloop doen daar 1479 kg bij. Da’s dus maar 4,3% op de totale levensduur-uitworp.

De FSV-studie zou de CO2-uitstoot bij productie en sloop kunnen verminderen tot 1328 kg. Sla je nog niet steil van achterover, van deze besparing. Maar als de FSV elektrisch rijdt levert het gebruik wel stukken minder CO2 op, 9670 kg. Nu staat fabricage en sloop ineens voor 12% van de totale levensduur uitworp. Dan telt het aan, om hierop wat te besparen.

Basis voor nieuwe normen?

Daar heeft WorldAutoSteel een punt. Hoe energiezuiniger auto’s rijden, hoe zwaarder meeweegt wat fabricage en hergebruik aan CO2-uitstoot opleveren.

Daarom is het niet helemaal uit bloot eigenbelang dat WorldAutoSteel voorstelt in de toekomst niet alleen eisen te stellen aan uitlaatgas van auto’s, maar in plaats daarvan de Life Cycle Assessment te bekijken. Dus de totale CO2-voetafdruk.

Wat bijvoorbeeld ook voor elektrische auto’s zou inhouden dat ze niet met nul-emissie rijden, maar afgerekend worden op de CO2-productie bij stroomopwekking. WorldAutoSteel geeft aan dat in de VS nu wordt gekeken naar nieuwe eisen voor 2017 tot 2025, en in Europa binnenkort tussentijds geëvalueerd gaat worden hoe we staan met CO2-besparing. Dus dat het nu tijd is om over een andere basis voor emissienormen te denken.

Peter Fokker (Redactie AMT)

Reageer op dit artikel