nieuws

Verlenging subsidie roetfilters en Euro5/EEV

Techniek

Verlenging subsidie roetfilters en Euro5/EEV

Het ministerie van VROM is van plan om het hele pakket met subsidieregelingen voor roetfilters en schonere motoren één jaar te verlengen tot en met 31 december 2009.

In 2008 hebben ruim 145.000 voertuigeigenaren voor ruim 66 miljoen euro subsidie ontvangen voor de aanschaf van een roetfilter of een vrachtauto met schonere motor.

Het afgelopen jaar is de verkoop van trucks die voldoen aan de Euro 5- of EEV-norm sterk gestegen. Ook was er een groei in het aanbod van nieuwe bestelauto’s met affabriek-roetfilter.

Voor de luchtkwaliteit is het van belang dat deze ontwikkelingen zich doorzetten in het komende jaar. Daarom wil het Rijk de inbouw van roetfilters en de aanschaf van schonere motoren financieel blijven ondersteunen.

De beschikbare budgetten vanaf 2009:

● Personenauto’s met retrofitroetfilter (SRP): 11,8 miljoen euro

● Vrachtauto’s met retrofitroetfilter (SRV): 14,8 miljoen euro

● Roetfilters op mobiele werktuigen (SRMW): 6 miljoen euro

● Nieuwe vrachtauto’s en bussen met Euro 5/EEV-motor (Euro 5): 9 miljoen euro

● Nieuwe taxi’s en bestelauto’s met roetfilter (STB): 18 miljoen euro

VROM evalueert op dit moment de uitvoering van de SRP- en de SRV-regeling. Voor de SRV-regeling vindt een effectmeting plaats. De resultaten hiervan kunnen aanleiding geven om de regelingen aan te passen.

Bron: TTM.nl

Reageer op dit artikel