nieuws

TNO: Retrofitroetfilter onschadelijk voor gezondheid

Techniek

TNO: Retrofitroetfilter onschadelijk voor gezondheid

Er is geen aanleiding tot zorgen over schadelijke gezondheidseffecten door toepassing van retrofitroetfilters in dieselauto’s. Het gebruik van een retrofitroetfilter doet daarnaast de uitstoot van fijnstofdeeltjes met 44 procent dalen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO in opdracht van minister van VROM Jacqueline Cramer (PvdA).

In april verschenen berichten in de media dat door het ministerie gesubsidieerde retrofitroetfilters schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De gesubsidieerde roetfilters zouden wel de grotere roetdeeltjes opvangen, maar de vorming van zeer fijne, giftige deeltjes veroorzaken.

Cramer gaf TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarop opdracht om de gezondheidseffecten te onderzoeken. Hieruit bleek in april al dat er geen reden was voor ongerustheid over de werking van roetfilters.

Om zeker te zijn hebben het RIVM en TNO een vervolgonderzoek gedaan. In het onderzoek zijn drie rijpatronen gesimuleerd: in de stad, buiten de stad en op de snelweg. Daarbij is de uitstoot van de auto’s met en zonder retrofitroetfilter gemeten. Hieruit zijn dus geen schadelijke gezondheidseffecten naar voren gekomen.

Cramer spreekt van uniek onderzoek dat nog niet eerder waar dan ook ter wereld is uitgevoerd. Er was een begeleidingscommissie van de GGD Amsterdam, TU Delft, de Nijmeegse Radboud Universiteit en VROM.

TNO zelf maakt in een ingesloten samenvatting melding van innovatief onderzoek, maar met de kanttekening dat vanwege de beschikbare tijd een beperkt aantal (3) testvoertuigen is gebruikt. Ook in gezondheidskundig opzicht was het een beperkt onderzoek. Daarom moeten de gegevens voor de gezondheidseffecten slechts als een indicatie worden gezien.

Volgens het ministerie hebben tot nu toe ruim tienduizend automobilisten van de retrofit-subsidieregeling gebruikgemaakt. Op basis van het onderzoek van TNO ziet Cramer geen reden om de subsidieregelingen voor het stimuleren van roetfilters aan te passen.

Wetenschapper Michiel Makkee van de Technische Universiteit Delft is het niet eens met de conclusies van minister Cramer en TNO.

Bron: Elsevier.nl / ANP

Reageer op dit artikel