nieuws

‘Nog niet alle effecten rijden op waterstof duidelijk

Techniek

‘Nog niet alle effecten rijden op waterstof duidelijk

Auto’s laten rijden op waterstof lijkt op een aantal punten gunstig voor het milieu. Maar nog niet alle gezondheidseffecten laten zich voorspellen, stelde de Gezondheidsraad maandag in een advies aan minister Jacqueline Cramer van VROM. Auto’s op waterstof zijn nog toekomstmuziek, maar de raad stelt nu al dat dit alternatief voor fossiele brandstoffen beter lijkt voor de luchtkwaliteit, vooral in de grote steden. Ook zou onder meer de geluidhinder afnemen. Toch zijn er ook mogelijk nadelige gevolgen zegt de Gezondheidsraad.

Zo is er volgens de Gezondheidsraad mogelijk explosie- en brandgevaar en is nog onbekend wat de gevolgen zijn van het vrijkomen van stoffen uit de brandstofcellen in de voertuigen.

De Gezondheidsraad vindt dat de overheid de regie moet voeren over een veilige introductie van waterstoftechnologie.

Volgens het Energieonderzoek Centrum Nederland zou in 2050 ruim de helft van de auto’s in Nederland op waterstof kunnen rijden. In diverse landen investeren overheden en het bedrijfsleven in de ontwikkeling van de benodigde technologie.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel