nieuws

Nissan ontwikkelt diesel combikat

Techniek

Nissan ontwikkelt diesel combikat

Diesel personenauto’s in de VS, het lijkt echt te gaan komen. Ook Nissan gelooft erin en werkt aan uitlaatgasreiniging die aan de strengste Amerikaanse eisen voldoet. Met een nieuw soort katalysator plus enkele motortechnieken zou SULEV, Super Ultra Low Emission Vehicles, bij diesels mogelijk worden. Wat is het technisch geheim?

Helemaal duidelijk wordt het ons niet. Motorische maatregelen omvatten verbeterd motormanagement en ‘MK verbranding’. Wat die Modulated Kinetic verbranding precies inhoudt vertelt het verhaal niet.

Het gaat er in elk geval om dat de motor zelf al zo min mogelijk schadelijke stoffen vormt. De nieuwe uitvinding waaraan Nissan verder ontwikkelt is een combikatalysator. Daarin worden de restanten aan uitlaatgasvuil opgeruimd.

HC en NOx opslag

Het grote probleem bij diesels, zo is bekend, vormt het relatief uitbundige ontstaan van NOx doordat een diesel met luchtoverschot werkt. Amerikaanse eisen verlangen van diesels hetzelfde als van benzinemotoren, en dat is lastig. In Europa zullen bij komende Euro 5 en 6 eisen, diesels ook meer gelijk aan benzinemotoren behandeld worden.

Wat dan nodig is: een opslagkatalysator voor NOx, of een SCR katalysator die NOx continu onschadelijk maakt onder toevoeging van ureum (AdBlue). In Japan ziet men niets in die SCR techniek met toevoeging. Nissan werkt nu een katalysator uit die zowel HC als NOx opslaat, en dat door tijdelijke mengselverrijking omzet in onschadelijke stoffen die dan worden losgelaten.

Drietraps reiniging

Een zware opgaaf voor de motorregeling, nemen we aan. De uitlaat bevat op rij de gebruikelijke oxykat, de nieuwe combikat en een roetfilter. De oxykat neutraliseert nu juist onverbrande koolwaterstoffen (HC). Het mengsel dat in de motor gaat moet dus zo ver verrijken dat toch nog HC doorkomt naar de combikat. En daarna moet er af en toe nog wat overblijven om het roetfilter schoon te laten branden.

Peter Fokker (Redactie Auto & Motor TECHNIEK)

Reageer op dit artikel