nieuws

Milieuclubs: trucks schadelijker dan gedacht

Techniek

Milieuclubs: trucks schadelijker dan gedacht

Een door onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de organisatie Transport & Environment gemaakt rapport stelt dat trucks onveiliger en vervuilender zijn dan gedacht.

Vrachtwagens in de Europese Unie stoten volgens het onderzoek 54 procent meer broeikasgas CO2 uit in 2030, ondanks alle inspanningen om de uitstoot juist te verlagen. De trucks zorgen bovendien voor 30 procent van de files, hoewel ze slechts 3 procent van het wegverkeer uitmaken. Wat betreft de veiligheid, ontdekten de onderzoekers dat vrachtwagens per kilometer de oorzaak zijn van tweemaal zoveel verkeersdoden dan personenwagens.

De trucksector hoeft volgens de studie nauwelijks te betalen voor de schade. De sector betaalt in de EU jaarlijks 50 miljard euro aan accijns en belastingen, wat hooguit de kosten van de wegen en andere infrastructuur dekt. Kosten zoals luchtvervuiling, files, lawaai of ongelukken komen voor rekening van andere belastingbetalers.

De milieuorganisatie Transport & Environment bepleit extra heffingen op vrachtwagens wegens deze kosten. Het Europees Parlement bespreekt 21 januari al een voorstel om enkele kosten zoals files door te berekenen. Dat gaat de organisatie niet ver genoeg. De vrachtwagens moeten ook opdraaien voor kosten van CO2 en ongelukken, vindt directeur Jos Dings van Transport & Environment: “Vrachtwagens krijgen nu vrij baan, terwijl ze leed veroorzaken voor miljoenen mensen: files, lawaai en vervuiling.”

Vervoerders- en verladersorganisaties TLN en EVO noemen het rapport “sterk eenzijdig”. Volgens hen doet het rapport geen enkel recht aan de enorme vooruitgang die het vervoerend bedrijfsleven heeft geboekt. “Wij verwijzen de conclusies dan ook naar het ronde archief.”

“In het rapport wordt een spookbeeld geschetst.”TLN en EVO wijzen erop dat vrachtwagens de afgelopen decennia juist steeds schoner zijn geworden. Bovendien stellen zij dat een aantal kostenposten niet goed is berekend. Daarnaast hebben EVO en TLN grote twijfels bij de toegerekende kosten van geluid, infrastructuurkosten en files.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel