nieuws

Cramer vindt EU-steun voor nog schonere auto’s

Techniek

Minister Jacqueline Cramer (Milieu) heeft bij EU-beraad maandag veel medestanders gevonden voor haar streven dat auto’s in 2020 fors zuiniger moeten zijn dan nu. Cramer bepleitte een EU-plicht waardoor nieuwe auto’s in 2020 nog maar 95 gram broeikasgas CO2 per kilometer mogen uitstoten. Nu stoten auto’s gemiddeld meer dan 160 gram per kilometer uit.

Cramer vindt EU-steun voor nog schonere auto’s

Cramer kreeg uitdrukkelijk steun van haar collega’s uit België, Griekenland, Denemarken, Zweden en nog een handvol landen. Het invloedrijke autoproducerende Duitsland steunt een doel tussen 95 en 110 gram. Alleen Slowakije is uitdrukkelijk tegen. Italië vroeg eerst een onderzoek naar de kosten.

Cramer had eerder dit jaar gevraagd om 80 gram per kilometer. Ze kreeg toen weinig bijval. Daarna toonde ze zich ook bereid tot een limiet van 95 gram CO2, net zoals het Europees Parlement in januari had gevraagd.

Het doel voor 2020 sluit aan bij huidige onderhandelingen tussen EU-landen en Europees Parlement over de uitstootnorm voor 2012. Veel nieuwe auto’s mogen hooguit 130 gram CO2 per kilometer uitstoten.

De EU-landen sturen aan op een gefaseerde invoering tussen 2012 en 2015. Het plan is dat minstens 60 procent van de nieuwe auto’s in 2012 aan de nieuwe norm moet voldoen. Minister Cramer stribbelde daarbij tegen: ze wil een hoger percentage, omdat er in Nederland anders nog te veel CO2 in de lucht komt. Ze ziet weinig kans om dat nog te repareren door strengere eisen in bijvoorbeeld landbouw.

Cramer was tot slot blij dat er weinig steun was om de beoogde boetes voor te vervuilende autofabrikanten te verzachten, zoals Frankrijk had gesuggereerd. “We vinden dat die boetes echt effect moeten hebben. De meeste ministers zeiden dat tamelijk scherp. Ik ook.”

Bron: ANP

Reageer op dit artikel