nieuws

CBS: Verkeer minder vervuilend dan verwacht

Techniek

CBS: Verkeer minder vervuilend dan verwacht

Het personenautoverkeer in Nederland was de afgelopen jaren minder vervuilend dan verwacht. De uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden bleek tussen 1990 en 2005 ongeveer 5 tot 15 procent lager dan eerder werd aangenomen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Door nauwkeuriger gegevens over het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per gereden kilometer zijn de ramingen van de uitstoot naar beneden bijgesteld, aldus het CBS. Uit de nieuwe CBS-cijfers blijkt dat het aantal kilometers dat is afgelegd door personenauto’s op de Nederlandse wegen in de genoemde periode ongeveer 5 procent lager lag dan verwacht.

Het CBS berekende dat ondanks de toename van het aantal gereden kilometers met 40 procent sinds 1990, de uitstoot van bijna alle stoffen met 50 tot 70 procent is afgenomen. De daling van uitstoot is het gevolg van strengere Europese milieueisen voor nieuwe voertuigen.

In 2005 was het aandeel van het verkeer in de nationale emissies van fijnstof, stikstofoxiden en koolmonoxide respectievelijk 19, 28 en 48 procent. Het aandeel in de uitstoot van kooldioxide, de belangrijkste stof in de broeikasproblematiek, bedroeg 16 procent.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel